Albert Einstein - En af verdens største genier

Albert Einstein bliver i dag betragtet som en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd. Han har haft en enorm betydning for fysikkens verden.

Albert Einstein
Albert Einstein (1879-1955)
KIlde: Photograph by Orren Jack Turner, Princeton, N.J. Modified 
with Photoshop  by PM_Poon and later by Dantadd., 
Public domain, via Wikimedia Commons

Hvem var Albert Einstein

Albert Einstein var en tysk teoretisk fysiker, som har stået for en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. Han er i dag kendt som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og engagement i politiske og sociale forhold.

Einsteins teorier og videnskabelige arbejde har en kæmpe betydning for vores nuværende forståelse af universet.

Albert Einstein fakta

Født: 14. marts 1879
Død: 18. april 1955
Religion: Panteisme, Albert Einsteins egen religiøse opfattelse
Far: Hermann Einstein
Mor: Pauline Koch
Ægtefæller: Elsa Einstein (1919-1936) Mileva Marić (1903-1919)

Uddannelsessted: ETH Zürich
Kendt for: General relativitetsteori, Special relativitetsteori, Brownske bevægelser, fotoelektrisk effekt
Hovedværk: Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen
Priser: Nobelprisen i fysisk 1921

Hvad fandt Einstein ud af

Einstein fandt ud af en række fysiske teorier og er blandt andet kendt for den generel relativitetsteori, speciel relativitetsteori, brownske bevægelser, formlen E = m*c2 og fotoelektrisk effekt.

Hvornår døde Einstein

Einstein døde den 18. april 1955 af en hjertekarsygdom. Han er begravet på National Museum of Health and Medicine.

Albert Einstein Fakta: Hvor gammel blev Einstein

Einstein blev 76 år gammel.

Hvad skrev Einstein en artikel om

Einstein skrev fire vigtige artikler, som alle blev udgivet indenfor seks måneder i slutningen af 1905. Den første reaktion på udgivelserne af artiklerne var ikke særlig positiv og stor.

Artiklerne blev ikke tillagt den store værdi indenfor den akademiske verden. Dette skyldes, at artiklerne beskæftigede sig med nogle kontroversielle emner, var i modstrid med nogle gængse opfattelser indenfor fysikken og på dette tidspunkt var Einstein heller ikke særlig populær.


Læs om de fire artikler herunder.

Artiklen ”Om et heuristisk synspunkt angående lysets frembringelse og omdannelse”

I artiklen ”Om et heuristisk synspunkt angående lysets frembringelse og omdannelse” introducerede Einstein til teorien om den fotoelektriske effekt. Han beskriver i artiklen som værende en elementarpartikel. Det stod i stor kontrast til samtidens opfattelse af lys, dengang opfattede man lys som bølger. Artiklen har været vigtig i forbindelse med tilblivelsen af fotoner.

Denne artikel var også grunden til, at Einstein vandt Nobelprisen i fysisk i 1921.

Artiklen Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen[3]

Den anden artikel var kort og omhandlede Brownske bevægelser. Han brugte disse bevægelser til at forklare atomets eksistens. Han påviste således at atomet måtte eksistere, og han udregnede også atomets størrelse.

Artiklen Zur Elektrodynamik bewegter Körper

Denne tredje artikel indeholder den specielle relativitetsteori. Denne teori omhandler sammenhængen mellem tid og rum. Relativitetsteorien erstattede den Newtonske opfattelse af tid og rum.

Artikel Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?

Einsteins fjerde artikel indeholder den verdensberømte formel: E = m * c2. Det er med til at forklare sammenhænge mellem masse og energi.

C angiver lysets hastighed i vakuum.

Ligningen har haft en stor betydning for udviklingen af atombomen og kernekraft.

Hvad var Einsteins uddannelse

Einstein blev som seksårig indskrevet i den katolske grundskole Petersschule. Herefter blev han som niårig overflyttet til Luitpold Gymnasium, der i dag er kendt som Albert Einstein Gymnasium. Albert afbrød skolegangen, da han ikke brød sig om gymnasiets undervisningsmetoder.

Albert Einstein forsøgte som 16-årig at indskrive sig på Zürichs polytekniske højskole uden en studentereksamen. Han bestod dog ikke optagelsesprøven, selvom han scorede topkarakter i fysisk og matematik. Albert tog herefter en studentereksamen på gymnasiet i Aarau i Schweiz. Herefter startede Albert fysiskstudiet på Zürichs polytekniske højskole og han fik sit diplom i 1900.


Albert frabad sig sit tyske statsborgerskab, så han kunne undgå den tyske værnepligt.

Hvor gik Albert Einstein i skole

Einstein gik i skole på grundskolen Petersschule, Luitpold Gymnasium, gymnasiet i Aarau i Schweiz og læste fysiskstudiet på Zürichs polytekniske højskole. Albert Einstein færdiggjorde sin skolegang i 1900.

Professor Albert Einstein

Albert Einstein var professor i Zürich, Prag og Berlin. Einstein og hans familie emigrerede i 1933 til USA, her blev han professor på Princeton Universitet.
Einstein
Professor Albert Einstein, 1921
Kilde: Ferdinand Schmutzer, Public domain, via Wikimedia Commons

Hvor er Einstein fra

Einstein er fra den sydtyske by Ulm, men familien flyttede lige efter fødslen til München i 1880. Her åbnede Herman Einstein en mindre elektronikvirksomhed.

Hvor høj en IQ havde Einstein

Einstein havde en IQ estimeret til 160, hvilket gør ham til en geni.

Verdens højeste IQ er anslået til at være 250+. Det var den amerikanske William James Sidis, som havde exceptionelle matematiske og sproglige færdigheder. Hans IQ er aldrig blevet endelig fastlagt, men det anslås at Williams IQ lå mellem 250 og 300. Dette gør ham til et supergeni.

Det er kun omkring 0,25% af befolkningen, som har en IQ over 140. Disse kaldes genier. IQ-skalaen blev opfundet for omkring 100 år siden. Derfor er fortidens største genier IQ aldrig blevet beregnet.

Hvor er Einsteins hjerne?

Da Albert Einstein døde i 1955, blev hans hjerne stjålet. Patologen Thomas Harvey undersøgte Einsteins lig og fjernede hjernen, hvilket var ganske normalt. Men han puttede ikke hjernen tilbage i kraniet.

Harvey mente, at han havde fået lov af Einsteins søn at beholde hjernen. Dette benægtede Einsteins familie dog, og Harvey mistede sit arbejde. Han beholdt dog hjernen og fortsatte sin undersøgelse af Einsteins hjerne.

I dag er Einsteins hjerne opbevaret på Princeton Universty.

Hvad er Albert Einstein kendt for

Albert Einstein er kendt for sine abstrakte teorier, og han beskæftigede sig kun lidt med den praktiske anvendelse af teorierne.

Einstein har inspireret mange forskere og opfinder med sine tanker om tid, rum og lys til en række fysiske opfindelser.

Hvad går Einsteins relativitets teori ud på?

Einsteins relativitetsteori går ud på, at lys har en konstant hastighed. Det påvirker derfor vores forståelse af tid. Det vil altså sige, at tiden er relativ, og at vi opfatter tiden forskelligt – det kaldes tidsudvidelse.

Einsteins relativitetsteori var med til at give løsninger på nogle af de fænomener, som forskerne ikke havde kunne få til at passe med den klassiske fysik. Hans teori forende tyngdeloven, elektrodynamikken og termodynamikken.

En dokumentar om Albert Einstein og relativitets teori

Albert Einstein fakta: Albert Einstein alder

Albert Einstein blev 76 år gammel. Han døde den. 18. april 1955 på Princeton Hospital af en indre blødning.

Albert Einstein nobelpris

Albert Einstein fik tildelt en nobelpris i fysisk i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Han bliver betragtet som den mest indflydelsesrige fysiker i det 20. århundrede.

Nobelprisen i fysisk er en prestigefyldt pris, som hæder fysikken. Prisen bliver uddelt en gang om året af det kongelige, svenske videnskabsakademi.

Hvad er fotoelektriske effekt

Den fotoelektriske effekt dækker over det fænomen, hvor elektroner udsendes fra en overflade, når overfladen udsættes for og absorberer kvanter af elektromagnetisk stråling med en vis fotoenergi. Det bliver ofte målt i elektronvolt.

Hvad har Albert Einstein udrettet

Albert Einstein har udrettet bogen ”Om den specielle og almene relativitetsteori, populært forklaret”.  Einstein udgav bogen i 1916, som er hans mest kendte bog.

Albert Einstein tidslinje

Tidslinje

En tidslinje over nogle af de vigtige begivenheder i Albert Einsteins liv.

Albert Einstein bliver født

14. marts 1879

Einstein familien flytter til München, Tyskland

1880

Albert Einstein starter på Petersschule

1885

Albert Einstein bliver accepteret af Luitpold Gymnasium

1888

Einstein familien flytter til Milan, Italien. Albert bliver i München for at afslutte sin uddannelse

Juni 1894

Albert dropper ud af Luitpold Gymnasium og flytter til Milan

December 1894

Dumper eksamen til Zurich polytekniske højskole. Einstein starter på Aarau gymnasium for at færdiggøre sin gymnasiale uddannelse.

Oktober 1895

Bliver optaget på fysiskstudiet på Zürichs polytekniske højskole

Oktober 1896

Albert modtager sit diplom som matematik lærer og starter på hans doktorgrad

Juli 1900

Einstein bliver ansat som patentmedarbejder i Bern

Juni 1902

Einstein færdiggør sine artikler om kvanteteori

Marts 1905

Einstein modtager sin doktorgrad fra Zurich Universitet

Januar 1906

Einstein vinder en Nobel Pris for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt

November 1922

Einstein flytter til USA og bliver ansat som professor på Princeton University

Oktober 1933

Udgiver ”Mit Livs Eventyr”

18. april 1955

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
pencilstarbook