Religion

Et vægbillede af Jesus Kristus

Religion har en stor betydning for mange mennesker. Der er stor forskel på, hvad vi som mennesker tror på eller om, vi overhovedet tror på noget. Der er nemlig også rigtig mange mennesker, som i dag ikke har nogen tro.

I Danmark er den dominerende religion kristendom, hvor Harald Blåtands bekendtgørelse af, at han gjorde danerne kristne omkring år 965 markerer overgangen fra troen på de nordiske guder til kristendommen.

Hvad betyder religion

Ordet religion kommer af det latinske ord religio ’gudsfrygt, fromhed’ og ordet religare, som betyder ’binde fast’.

Religioner i Danmark

Forfatningsmæssigt er de kirkelige og religiøse forhold i Danmark reguleret af Grundloven, hvor den evangelisk-lutherske danske folkekirke er den eneste trossamfund, som staten skal understøtte. Der er religionsfrihed i Danmark, hvilket betyder, at mennesker har lov til at have den tro, som de selv ønsker.

Den mest dominerende trossamfund i Danmark er folkekirken.

Her kan du finde listen over og læse mere om de anerkendte trossamfunde i Danmark på Kirkeministeriets hjemmeside.

De største religioner i verden

De fem verdensreligioner er kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme

Der findes en lang række trossamfund rundt om i verden, men i dag er den tredje største religion ingen religion. Det vil altså sige at en stor del af verdensbefolkningen ikke har nogen religiøs overbevisning.

Islam er den andenstørste, hvor en femtedal af verdens befolkning er muslimer. Den største i verden er kristendom, hvor næsten 32 % af verdens befolkning kalder sig kristne, hvor de er katolikker, protestanter, ortodokse eller en helt fjerde trosretning. Læs mere om verdens største religioner her.

Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.