Apartheid - Apartheid i Sydafrika

Apartheid var aktuelt i Sydafrika fra 1948-1994, som var et raceadskillelsessystem, som fungerede på alle niveauer i samfundet. En af de ledende figurer under mostanden mod apartheid var Nelson Mandela med hans ikkevoldlige metoder. Apartheid systemet forsvandt i 1994 i forbindelse med, at Nelson Mandela vandt præsidentposten, som den første sorte præsident i Sydafrika.

Apartheid

Apartheid var aktuelt i Sydafrika fra 1948-1994. Det betød en fuldstændig adskillelse mellem racerne. Her sad de hvide på den politiske og økonomiske magt, og generelt havde de bedre forhold end sorte, farvede og asiater. Apartheid blev ophævet efter flere år med modstand med Nelson Mandela i front.

Hvad er apartheid

Apartheid var et raceadskillelsessystem i Sydafrika, som var gældende fra 1948 frem til forhandlingerne i 1990-93. Det hele kulminerende under det demokratiske valg i 1994.

Apartheidtiden inddelte mennesker i klassificeret racegrupper, hvor de største var Sort, Hvid, Farvet og Asiatisk.

Samfundet blev separeret fra hinanden med magt ud fra raceklasserne, hvor de sorte generelt havde dårligere forhold.

Fakta om apartheid

Apartheid betyder ”adskillelse” på afrikaans, som er det sprog, som en stor del af de hvide i Sydafrika har som sprog.

Apartheid er en racistisk ideologi. Det handler om at adskille racer, og at de hvide bør have magten og lede samfundet.

Ideologien havde fungeret i flere hundrede år, men den blev først samlet som en politik ”Apartheid” i 1948 af Nationalistpartiet i Sydafrika.

Hvad var apartheid kendt for

Apartheid er kendt for sin ekstreme raceopdeling, hvis formål var, at hvide på sigt kunne leve helt uden kontakt med farvede og sorte.

Hvem indførte apartheid

Apartheid blev første gang brug i 1917 i en tale af Jan Christiaan Smuts, daværende premierminister i Sydafrika.

Indførelsen af apartheid tildeles det afrikaansdominerende styre i 1948-1994. Det var dog allerede gældende ved det britiske kolonistyre tilbage i 1800-tallet.

Efter valget i 1948 startede indførelsen af apartheid, hvor de første lovændringer var at ulovliggøre ægteskab mellem to forskellige racer.

Apartheid historie

Raceadskillelsen i Sydafrika foregik længe før indførelsen af Apartheid. Indførelsen af selve apartheidsystemet skete i forbindelse med at partiet National Party kom til magten i 1948.

De indførte raceadskillelse på alle niveauer i samfundet, den såkaldte apartheidpolitik. Den officielle forklaring for raceadskillelsen var, at det ville forbedre levestandarden for Sydafrikas sorte og sikre, at deres kulturelle identitet blev opretholdt.

Det handlede dog om, at de hvide ville have forbedret forhold og have ”deres” områder for sig selv.

Opdelingen under apartheid

Befolkningen var opdelt i fire grupper: sorte, hvide, asiater og de farvede. Farvet betød, at man var en blanding. Regeringen lavede indviklede og meget komplekse regler, som der var fyldt med smuthuller for regeringen. Det gjorde, at nærmest alle, som der var brunlige i huden, blev klassificeret som farvet.

Det resulterede i at flere familier blev opdelt i hvide og farvet. De farvede skulle så forlade deres familie og flytte til de såkaldte landsbyghettoer og modtage dårlig undervisning. De farvede havde dog bedre vilkår end de sorte sydafrikanere.

Apartheid Sydafrika

Apartheid i Sydafrika bestod af fire love:

1. Geografisk raceadskillelse

Her blev befolkningen opdelt i bestemte grupper efter hudfarve og race, og de blev delt op i områder.

87 % af Sydafrikas areal blev tildelt den hvide befolkning, og de farvede blev forforflyttede til særlige reservater, kaldet bantustans

Fakta: bantustans

Bantustans var områder i Sydafrika, som var forbeholdt den sorte befolkning – det var et område på ca. 13 % i 1989.

De alt ti bantustans eller hjemmelande lå i det østlige Sydafrika og var en del af apartheids raceadskillelsespolitik indtil 1985.

2. Økonomisk raceadskillelse

Alle ikke-hvide arbejdstagere blev udelukket fra faglært arbejde og fra medlemskab af fagforeninger

3. Social raceadskillelse

Alle samfundsinstitutioner og alt samvær med mennesker blev opdelt og styret efter race. Lige fra ægteskab til offentlig transport

4. Politisk undertrykkelse

De sorte havde kun politiske rettigheder indenfor bantustans. De sortes borgerretsorganisationer blev forbudt, og alle deres politiske leder blev fængslet eller måtte flygte.

Apartheid Nelson Mandela

Nelson Mandela havde en væsentlig rolle i kampen mod apartheid og i dannelsen af et demokratisk land. Han blev i 1949 lederen af bevægelsen og ANC.

Det var Nelson Mandela som stod bag de ikkevoldelige metoder. Han var selv med i kampene frem til 1962, hvor han blev arresteret og idømt fem år fængsel. Året efter blev han og andre sorte idømt livstid for, at de havde planlagt sabotage og voldelige episoder fra fængslet.

Mandela blev tilbudt løsladelse, hvis han ville stoppe med at bruge vold. Dette afslog han, da han vil have Sydafrikas præsident til at afskaffe apartheid og stoppe volden mod sorte. Han endte med at sidde i fængsel frem til 1990.

Nelson Mandela modtog en Nobels Fredspris i 1993 for hans ikkevoldelige metoder og i 1994 blev han valgt til Sydafrikas præsident ved det første frie valg.
Mandela er et symbol på frihedskamp og retfærdighed.
Læs meget mere om Nelson MandelaNelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela
Kilde: White House Photograph Office, Clinton Administration,
Public domain, via Wikimedia Commons

Betydningen af nelson Mandelas død

Nelson Mandela døde i december 2013 efter lang tids sygdom, dette udløste national landesorg. Der blev annoncerede 10 dage officiel sørgeperiode i landet af præsidenten.

ANC

Partiet ANC (African National Congress, dengang: Sourth African National Congress) blev dannet i 1912. Det startede som et lille politisk parti af sorte, som samlede sig om en protest mod en ny jordlov. Jordloven gav 87 % af Sydafrika til de hvide, og de sorte fik 13 %.

Det var i 1940’erne, da der blev dannet en ungdomsafdeling, at partiet blev særligt aktivt. Der blev afholdt ikkevoldelige strejker, protester, boykots og demonstrationer.

Hvad er ANC mål

ANC’s mål var at afskaffe apartheid i Sydamerika og indføre et demokratisk socialistisk styre, hvor alle mennesker er ligeværdige. Første step til dette mål var at skaffe alle stemmeret.

Partiet brugte ikkevoldelige metoder, der var dog alligevel mange, som blev arresteret og chikaneret af politiet. Flere af medlemmerne, som mente at voldelige midler var nødvendige, gik over i PAC, Pan-African Congress.

En demonstration mod paslovene i 1960 af PAC endte med at både PAC og ANC blev forbudt. Herefter gik ANC over til at også at benytte voldelige metoder og oprettet en væbnet afdeling.

I 1990 blev forbuddet mod ANC ophævet, hvorfor de stoppede deres væbnet afdeling. Siden 1990’erne har ANC formelt kun brugt demokratiske metoder, og siden 1994 har ANC kun været et politisk parti.

Fakta: pasloven

Pasloven var en lov under det sydafrikanske apartheidstyre. Loven var med til at kontrollere sorte afrikaneres bevægelsesfrihed, hvor de altid skulle bære deres pas. Havde de ikke passet på sig, blev de arresteret og sendt tilbage til deres hjemland.

Vigtige begivenheder i kampen for afskaffelsen af apartheid

1960: Sharpvillemassakren

ANC’s mål var at afskaffe apartheid i Sydamerika og indføre et demokratisk socialistisk styre, hvor alle mennesker er ligeværdige. Første step til dette mål var at skaffe alle stemmeret.

Partiet brugte ikkevoldelige metoder, der var dog alligevel mange, som blev arresteret og chikaneret af politiet. Flere af medlemmerne, som mente at voldelige midler var nødvendige, gik over i PAC, Pan-African Congress.

En demonstration mod paslovene i 1960 af PAC endte med at både PAC og ANC blev forbudt. Herefter gik ANC over til at også at benytte voldelige metoder og oprettet en væbnet afdeling.

I 1990 blev forbuddet mod ANC ophævet, hvorfor de stoppede deres væbnet afdeling. Siden 1990’erne har ANC formelt kun brugt demokratiske metoder, og siden 1994 har ANC kun været et politisk parti.

1976: Soweto-opstanden

Under Sowto-opstanden protesterede omkring 20.000 skolebørn mod den dårlige undervisning i de sorte skoler. Politiet greb ind og skød mod mængden og dræbte flere børn. Oprøret spredte sig over hele Sydafrika, og flere hundrede blev dræbt. Opstanden medførte at Nationalistpartiet begyndte at tale om at afskaffe eller lempe apartheid.

Soweto-opstanden fik en stor betydning for, at tusinde af unge tilsluttede sig ANC’s kamp mod apartheidstyret.

1977: Drabet på Steve Biko

Borgerretsforkæmperen Steve Biko blev tæsket ihjel, det skete, mens har var i politiets varetægt. Denne hændelse ovenpå de foregående fik det internationale samfund til at skærpe kritikken af det sydafrikanske styre.

Steve Biko

Steve Biko var en anti-apartiheid-aktivist i Sydafrika, og han havde en stor betydning for afskaffelsen af apartheid.

Han blev dræbt i 1977 i politiets varetægt, hvilket medførte øjeblikkelig international fordømmelse. Han blev gjort til martyr og symbol på kampen mod apartheid.

1990: Mandelas løsladelse og lovliggørelsen af ANS

Mandelas løsladelse i 1990 og ophævelsen af forbuddet mod ANC var tegn på, at apartheid-regimet var parat til at ANC som ligeværdige forhandlingspartnere. Et stort skridt hen imod afskaffelsen af apartheid.

1990: Mandelas løsladelse og lovliggørelsen af ANS

Mandelas løsladelse i 1990 og ophævelsen af forbuddet mod ANC var tegn på, at apartheid-regimet var parat til at ANC som ligeværdige forhandlingspartnere. Et stort skridt hen imod afskaffelsen af apartheid.

Apartheid og sanktioner

Apartheidtiden førte til en lang række sanktioner for Sydafrika såsom:
Ekskluderet fra FN’s generalforsamling i 1974
En bindende våbenembargo mod Sydafrika blev vedtaget af Sikkerhedsrådet i 1977
Landene i EF/EU gennemførte omfattende foranstaltninger mod apartheidstyret
Danmark indførte et forbud mod nyinvesteringer i Sydafrika 1984
En general dansk handelsboykot i 1986

Hvornår blev apartheid afskaffet

Apartheid blev helt og aldeles afskaffet i forbindelse med præsidentvalget i 1994, hvor ANC-lederen Nelson Mandela blev Sydafrikas første sorte præsident.

Afskaffelsen af apartheid var allerede startede i 1990, hvor borgerretsorganisationerne blev gjort lovlige og de vigtigste apartheidlove blev afskaffet. Det skete efter et voksende pres fra omverden og deres frygt for de voldelige episoder.

Hvad er apartheid i dag

Apartheid henviser i dag primært til Apartheid perioden i Sydafrika og de nærliggende lande.

Begrebet bliver dog også brugt i dag til at beskrive situationen i andre lande, hvor de sammenligner forholdene i Sydafrika under apartheid med nuværende forhold i et bestemt land.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler