Charles Darwin - manden bag evolutionsteorien

Charles Darwin er en af historiens vigtigste og mest betydningsfulde naturforsker og geolog. Han er særligt kendt for sine bidrag til evolutionsteorien, og står bag teorien om, at alle arter af liv, nedstammer fra fælles forfædre.

Charles Darwin
Charles Robert Darwin (1809-1882)

Hvem var Charles Darwin

Charles Darwin var en engelsk naturforsker og geolog, og han er særlig kendt for sine bidrag til evolutionsteorien.

Det er en teori om, at alle arter af liv, nedstammer fra fælles forfædre. Darwin udgav sin teori om evolution i sin bog Arternes Oprindelse (1859).

Darwin har haft en kæmpe betydning for moderne biologis udvikling, hvor hans evolutionsteori er den bærende teori for al biologisk forskning.

Charles Darwin fakta

Charles Robert Darwin
Født: 12. februar 1809
Død: 19. april 1882 (73 år)
Nationalitet: Engelsk
Beskæftigelse: Opdagelsesrejsende, naturvidenskabsmand, botaniker, forfatter, filosof og meget mere
Kendte værker: ”Arternes oprindelse” og ”Menneskets afstamning og Parringsvalget”

Charles Darwin teori

Charles Darwins teori handler om livet udvikling, hvor han i sin forskning iagttog og indsamlede dyr og planter fra hele kloden. Han kombinerer viden fra en lang række naturvidenskabelige discipliner såsom geologi, zoologi og botanik.

Hvad er Charles Darwin kendt for

Charles Darwin er kendt for sit hovedværk ”Om arternes oprindelse” fra 1859. Det er her, han gør rede for evolutionsteorien. Arternes udseende er ifølge Darwin et resultat af en udviklingsproces, som er et resultat af flere milliarder af år.

Hvilket værk skriver Darwin i 1859

Charles Darwin skriver værket ”Om arternes oprindelse” i 1859, som er hans hovedværk.

Evolutionsteorien

Evolutionsteorien siger ikke noget om, hvor de simple organismer kom fra – den fortæller om, hvordan livet har udviklet sig fra simple organismer til den liv, som vi ser i dag. Evolutionen er foregået gennem tre vigtige mekanismer.

Variation: Alle organismer, planter og dyr er unikke. Denne tese er baseret på Darwins observationer af, at der er en betydelig variation mellem individerne inden for alle arter

Naturlig selektion: En mekanisme, som der betyder, at den bedst tilpassede art overlever.

Nedarvning: Selvom hver enkel liv er unik, så er de fleste af dens træk nedarvede fra dens forældre.

Hvad betyder evolution

Evolution betyder forandring. Og når man snakker om evolution, så handler det om de forandringer, der sker fra generation til generation.

Det er de individer med de bedst tilpassede egenskaber, som der har bedst chance for at leve længe nok til at føre deres art videre.
evolution

Hvilken betydning har Charles Darwins forskning haft

Charles Darwin har haft en kæmpe betydning for vores forståelse af arter og heriblandt menneskets oprindelse. Darwin var ikke den første til at diskutere forskellige evolutionsteorier. Han var dog den første, der beskrev den naturlige selektion, og derved angav årsagen til arternes udvikling.

Darwins teori baserede sig et teoretisk fundament fra både geologi, zoologi og botanik. Dette var revolutionerende, da det var første gang, at en teori forsøgt at forklare og sammentænke fænomener, som man havde observeret inden for forskellige discipliner.

Med Darwins evolutionsteori bidrog samtidig med et nyt syn på menneskets oprindelse. En teori om, at mennesket har udviklet sig ud fra samme princip som alle andre dyr. Eftersom alle dyr ifølge teorien stammer fra et enkelt eller ganske få simple organismer, så betyder det, at mennesket blandt andet er beslægtet med aber.

Hvordan er Darwins teori blevet modtaget

Darwins bøger blev skrevet i et let forståeligt sprog, hvorfor mange læste hans udgivelser. Der var derfor allerede i samtiden stor opmærksomhed omkring hans udgivelser, som blev læst af mange rundt om i verden.

Reaktionerne blandt videnskabsmænd var blandet, hvor nogle støttede op om teorien og andre anså den for spekulation, da den ikke var observeret i naturen eller forsøgt i laboratoriet.

I de kristne kredse blev der stor debat om evolutionslærens forhold til Bibelen. Evolutionsteorien stod i kontrast til bibelens opfattelse af mennesket som det øverste hierarki. De mere liberale kristne tolkede den naturlige selektion som Guds værk, at han bevidst stod bag udviklingen af arterne.

Darwinisme i Danmark

Darwin var allerede inden sin udgivelse af ”Om arternes oprindelse” en anerkendt naturforsker i Danmark. Det første eksemplar af værket kom til Danmark i starten af 1860, hvor evolutionslæren hurtig fandt sin vej til universiteternes undervisning.

Charles Darwins liv

Charles Robert Darwin blev født i Shrewsbury i England den 12. februar 1809. Han var nummer fem i en søskendeflok på seks af den rige læge og finansmand Robert Darwin og Susannah Darwin.

Allerede som barn havde Charles en interesse for naturhistorie og indsamling af naturmaterialer. Han startede i lære som læge i 1825 og begyndte på University of Edinburgh Medical School. Lægestudiet var dog ikke ham, og han meldte sig ind i en studiegruppe om naturhistorie på sit andet år på universitetet.
Faren var stærkt imod sønnens interesse for naturstudierne.

Darwin rejser på ekspedition med HMS Beagle i 1831 – en ekspedition på næsten fem år. Darwin undersøgte geologien og foretog naturhistoriske indsamlinger på land.

Charles Darwin familie

Charles Darwins hustru var Emma Darwin (g. 1839–1882), og sammen fik de ti børn:

- Francis Darwin
- Horace Darwin
- George Darwin
- Leonard Darwin
- Charles Waring Darwin
- Anne Darwin
- William Erasmus Darwin
- Henrietta Darwin
- Elizabeth Darwin
- Mary Eleanor Darwin

Charles Darwins dødsårsag

Charles Darwin dør den 10. april 1882 efter et hjerteanfald og efterfølgende operationer. Han er begravet på Westminster Abbey.

Charles Darwins liv

Charles Darwin tidslinje

Nogle af de store begivenheder i Charles Darwins liv.

Charles Darwin bliver født

12. februar 1809

Darwin tager på ekspedition med Beagle

December 1831

Journalen Beagle bliver udgivet under navnet “Journals and Remarks”

Maj 1839

Darwin færdiggør den sidste bog, som beskriver ekspeditionen Beagle ”Geological Observations on South America”

1846

Charles Darwins hovedværk “Arternes oprindelse” blev udgivet

1859

Charles Darwin dør

10. april 1882

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
flag