De syv dødssynder

De syv dødssynder, som er hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. Disse er en del af den gamle kristen tro og ses særligt indenfor den katolske kirke.

Hvad var de 7 dødssynder

De syv dødssynder er synder, som man brugte i tidlig kristen tro. De kan forstås som menneskets laster og skadelige tilbøjeligheder. De syv dødssynder er hovmod, griskhed, utugt, misundelse ,fråseri, vrede og dovenskab.

En dødssynd bliver beskrevet som en bortvendthed fra Gud, hvor man bevidst overtræder hans love. I den traditionelle katolske teologi skelnes der mellem tilgivelig synd og dødssynd.

Hvem skrev de syv dødssynde

Det var Pave Gregor 1. som skrev en tidlig liste over dødssynder, hvor Thomas Aquinas senere modificerede den.

Hvor mange synder findes der

Der findes 7 dødssynder.

De 7 dødssynder

De syv dødssynder er samlet i er akrinym SALIGI,A og er følgende syv: 

Superbia (hovmod)
Avaritia (griskhed)
Luxuria (utugt)
Invidia (misundelse)
Gula (fråseri)
Ira (vrede)
Acedia (dovenskab)

Hovmod

Hovmod er en last, hvor man har en høj vurdering af en selv og stor form for arrogance. Hvorfor hovmod er det modsatte af ydmyghed.

Hovmod opfattes indenfor de protestantiske kirker for en synd og oprør mod Gud. Denne dødssynd er den grundlæggende af de syv synder, og den betragtes som den, som de andre synder udspringer fra.

Den hovmodige beskrives som en, der stiller sig i bedre lys end andre og anerkender ikke andres arbejde. Personen vender sig væk fra Gud i søgen efter egen storhed og selretfærdighed.

Griskhed / Grådighed

Griskhed eller grådighed er en last, som man har, når man er grådig efter noget såsom mad, penge eller magt.

I den katolske lære er grådighed en af de syv dødssynder. Her mente Tomas Aquinas, at grådighed er en synd, som der er direkte henvendt mod ens næste. Da man kan ikke have for meget, uden at nogle andre må undvære.

Den grådige glemmer barmhjertigheder, og den ser ikke andres ydelse for ens egen nydelse.

Utugt

Utugt, som er det kristne ord for seksuelt samvær udenfor ægteskabet. Utugt, som regnes for en af de syv dødssynder er det modsatte af kyskhed, som er seksuel afholdenhed ifølge moralske normer og værdier.

Utugt dækker over alt det i form af lyster og seksuelt, som ikke foregår inden for ægteskabets rammer.

Misundelse

Misundelse ses som en af de syv dødssynder, da man i misundelsen overser sine egne gaver og stræber efter en andens tilstand i stedet for at arbejde på sin egen åndelige forbedring.

En god kristen er gavmild.

Vrede

Vrede en følelse, og hvis den følelse tager overhånd eller bliver overdreven, bliver det en last og kan forstås som en af de syv dødssynder.

Det at være vred kan også være et tegn på, at man har mistet troen på den retfærdige Gud. Hvorimod hvis ens tro er stærk, vil man udvise tålmodighed og tilgive syndere.

Dovenskab

Dovenskab er en last, når den gør skade en selv og sens omgivelser. Dovenskab er en af de syv dødssynder. Dovenskab dækker også en, som ikke søger gud eller søger forbedring.

Den katolske syn på dødssynd

Der findes to typer af synd indenfor den katolske synd. Der er synden, som man kan tilgive, de såkaldte svaghedssynd – disse er de synder, som handler om menneskelig svaghed. Den anden form for dødssynd er er dødssynder, som er de alvorlige synder.

Disse synder er, når mennesket sætter sig selv først i stedet for Guds mening med mennesket.

Hvem tror på dødssynder

Den romersk-katolske kirke tror på dødssynd, den kirke, som har hovedsæde i Vatikanet i Rom, og som har paven som overhoved. Mange andre trosretninger har dog også lignende beskrivelser, det er dog katolikkerne, som der har formuleret dødssynderne og ser dem som særligt vigtige.

Hvordan soner man en dødssynd

Man kan ikke sone en dødssynd. Man kan kun få syndsforladelse og gøre bodshandlinger indenfor den katolske kirke, når det handler om svaghedssynder.

En katolik som har begået en svaghedssynd, kan gå i enerum med præsten og fortælle om sine synder. Præsten, som kontakt med Gud, kan så fortælle katolikken, hvordan denne syn kan sones. I mange år kunne man i den katolske kirke købe afladsbreve, hvor man så betalte sig fra sin skyld.

Indenfor den katolske tro tror man på et efterliv, hvor man kan blive lukket ind i Himmeriget, hvis man har levet et godt og kysk liv. Har man derimod begået synder, så skal ens sjæl renses, hvilket sker i skærsilden. Her bliver ens sjæl renset for synder gennem smerte og lidelse, hvilket ofte er blevet symboliseret og beskrevet med ild og flammer. Når sjælen så er blevet renset for synd, kan man blive genforenet med Gud i Himmeriget.

Straffen for en dødssynd

Opnår man ikke syndsforladelse for en dødssynd, kan ens sjæl ikke genforenes med Gud, når man dør. Man vil derfor i stedet ende i helvede, et sted fyldt med smerte, pinsler og angrende syndere.

Et for syndigt liv, vil derfor blive dømt til evig forbandelse.

Hvad er det modsatte af dødssynder

Det modsatte af dødssynder er dyderne. Her er der syv dyder, som hvert menneske bør tilstræbe. De bliver nogle gange beskrevet som kardinaldyderne, da de er grundstenen til et godt kristen liv. De syv dyder er:
- Visdom
- Retfærdighed
- Mod
- Selvbeherskelse
- Tro
- Håb
- Kærlighed

De syv dæmoner

De syv dæmoner er legemliggørelsen af de syv synder. Hver dæmon repræsenterer sin egen synd:

Lucifer

Dæmonen Lucifer er synden hovmodet, han afbilledes som en dæmoniseret engel med vinger og våben som et stjerneskud.

Beelzebub

Grådighedens dæmon er Beelzebub. Dette navn bruges både til at beskrive en selvstændig dæmon og Satan. Dæmonen er ofte afbilledet som en flue.

Mammon

Dæmonen Mammon er dyden gerrighed, og den fremstilles ofte i menneskeskikkelse.

Asmodeus

utugt dæmonen er Asmodeus. Dæmonen Asmodeus er traditionelt afbildet som en høj og smuk mand med langt sort hår.

Leviathan

Leviathan er dæmonen for misundelse. Leviathan er et søuhyre, som er blevet beskrevet som en søslange, en vaddrage med skæl og tænder eller en form for hval.

Satan

Satan som er dæmonen, der repræsenterer vrede. Det er den mest kendte dæmon, og den er blevet beskrevet på mange forskellige måder.

Belphegor

Belphegors er dæmonen for dovenskab, som frister folk til apati og sløvsind. Dette gør han ved at tilbyde nemme løsninger på problemerne og en nem måde at opnå rigdom på.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap
star