Dronning Margrete 1. - Nordens Dronning

Dronning Margrete 1. er en af  de mest betydningsfulde kvinder i dansk historie. Hun stod bag Kalmarunionen, hvor hun samlede hele Norden under en trone. Dronning Margrete er særlig interessant, da hun regerede igennem formynderskab over hendes søn Oluf og efterfølgende sin adopterede søn Erik.

Margrete den 1
Dronning Margrete 1.
Kilde: Hans Peter Hansen, Public domain, 
via Wikimedia Commons
Fra  Niels Bache's Nordens Historie, 1884

Dronning Margrete

Dronning Margrete 1 var regent af Danmark i 1375-1412 og dronningkonsort af Norge (1363-1389) og af Sverige (1363-1364), da hun var gift med Haakon 6. af Norge. Hun regerede dog senere kongerigerne selv og tiltales i dag som dronning af Danmark, Norge og Sverige.

Dronning Margrete stod bag Kalmarunionen, som var politisk union, som dækkede over Skandinavien og Norden i over et århundrede.

Hvem var Dronning Margrete 1.

Dronning Margrete 1. var en stor og kompetent leder. Hun havde til hensigt at samle Skandinavien under den samme krone for at kunne stærkere imod Hanseforbundet.

Margrethe efterlod sig ingen biologisk arving til tronen, da hendes egen søn døde meget ung. Hun adopterede derfor Erik af Pommen, så han kunne arve tronen efter hende.

Dronning Margrete familie

Margrete var den yngste datter af Valdemar Atterdag, hun blev født i mart 1353. Hun var den sjette i søskendeflokken af Valdemar Atterdag og Helvig af Slesvig.

Navnet Margrete er gammelkendt i kongeslægten.

Dronning Margrete 1. fakta

Regerede: 10. august 1387-28. oktober 1412

Forgænger: Oluf 2. (som hun var formynder for)

Regent: Margrete 1 var formynder for Erika af Pommern

Efterfølger: Erik Pommern

Ægtefælle: Håkon 6.

Børn
Oluf 2.
Erik af Pommern (adoptivbarn)
Katarina af Pommern (adoptivbarn)

Hvor mange børn fik Dronning Margrete den 1

Dronning Margrethe den 1 fik kun et barn, Oluf 2., som døde i en meget ung alder. Senere hen adopterede hun Erik af Pommen for at sikre kronen.

Hvem blev konge efter Margrete den 1

Erik af Pommen blev konge efter Margrete den 1

Hvornår blev Margrete 1 gift

Margrete 1 blev gift den 9. april 1363 i København med Håkon 6. af Norge. Deres ægteskab var en del af større magtkamp i norden, hvor deres ægteskab var en slags forbundstraktat

Hvem var Margrete den 1 gift med

Margrete den 1 var gift med kong Håkon 6. af Norge. De blev allerede forlovet i 1359, hvor Margrete kun var seks år gammel og Håkon var 18 år gammel. De blev gift i København i april 1363.

Kong Håkon skulle have været regent i Sverige efter sin bros død, men kort efter brylluppet af satte de svenske stormænd Magnus Eriksson og hyldede i stedet Albrecht af Mecklenburg som svensk konge.

Hvordan blev Margrete 1 dronning

Valdemar Atterdag, som var Margretes far, døde i oktober 1375. Der var ingen åbenlyse mandlig tronfølger i Danmark, hvorfor fremtiden for det danske monarki var usikkert. Valdemar havde mistet sine sønner, så det var sønnerne af Valdemars to døtre Ingeborg og Magrete, som stod til at være tronarving.

Margrete sikrede hurtigt sin søn Olaf tronen i Danmark. Hendes mål var formentligt at sikre sig kronen selv, men det kunne ikke lade sig gøre. Hvorfor hun satsede på, at hun og Håkon kun virke som formynder for deres søn Olaf. Olaf blev kåret som konge under navnet Oluf 2. ved et møde i Slagelse i maj 1376.

I 1380 døde kong Håkon af Norge. Derfor blev kong Olaf af Danmark nu også hyldet som norsk konge i 1381. Hvorfor Magrete nu regerede både i Norge og Danmark.

Margrete den første titel i Danmark

Margretes titel var aldrig dronning af Danmark, men ”fuldmægtig frue og husbond og Danmarks riges formynder”. Det vil sige, at hun var formynder til hende mindreårige søn Oluf, som var mindreårig konge. Margrete var derfor formynder og regerede på hans vegne indtil, at han blev myndig.

Margret 1 søn Oluf

I 1370 fødte dronning Margrete hendes eneste søn Oluf. Oluf døde allerede i 1387 og dermed var grundlaget for Margretes magtstilling i Danmark og Norge borte. Hun blev dog kun få uger efter Olufs død kåret til ”fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder” på landstinget i Lund. Endnu engang forbigik magten til Albrecht, Margretes nevø.

Oluf dukkede dog op igen i 1400-tallet i Preussen, hvor en mand hævede, at han var Oluf og var blevet fordrevet af sin magtsyge mor. Margrete krævede ham udleveret og fik ham brændt på bålet i 1402. Det vides ikke med sikkerhed, hvem manden i virkeligheden var.
Oluf
Kong Oluf af Danmark og Norge
Kilde: Hans Knieper, Public domain, via Wikimedia Commons

Statskuppet og Kong Olufs død

I 1387, hvor Oluf var 17 år, så det lovende ud for hans magt. De svenske stormænd var træt af deres mecklenburgske konge Albrecht. De begyndte at vise interesse for at lade den dansk-norske konge, der også tilhørte den gamle svenske kongehus Folkungerne, skulle overtage tronen i Sverige.

Der skete dog det forfærdelige, at Oluf døde uventet på Falsterbo slot i Skåne den 3. august 1387.

Endnu engang så det ud til, at mecklenburgerne kunne tage tronen. Da den nærmeste tronarving var Margrets søstersøn Albrecht, som var blevet forbigået tronen i 1375. Der var dog ikke den store interesse for det i hverken Norge eller Danmark, hvorfor Margrete var sikker på sin støtte.

Margrete handlede hurtigt, og hun blev hyldet med en nyopfundet titel ”Fuldmægtig frue og husbond og hele Danmarks formynder”. Det indebar, at Margrete skulle regere landet. Det var dog en midlertidig løsning, indtil rigsrådet med dronningens samtykke havde valgt en ny tronarving.

Dronning af Norden

De svenske stormænd tilbød i hemmelighed at overgive regeringen til Margrete efter, at der brudt oprør ud mod kong Albrecht. Margrete blev hyldet i 1388med titlen Sveriges fuldmægtige frue og retmæssige husbond, hvilket var samme titel, som hun også havde i Danmark og Norge.

Margrete forsøgte at bringe orden i de kaotiske indre forhold, hvor hun udsendte en række lovforordninger i Danmark og Sverige, som var med til at begrænse adelens magt.

Hør om Margrete 1. og Kalmarunionen i filmen herunder

Kalmarunionen

Kalmarunionen blev indgået i 1397, hvor de nordiske riger blev forenet i et samlet monarki. Hvert land opretholdt dog sin egen lovgivning.

Den unge 15-årige Erik 7. blevet hyldet til kongen i hvert af de nordiske riger. Hvor der blev beseglet et kroningsbrev, det gav Erik og Margrete retten til alle len i deres levetid og vælge deres tronfølger.

Det var Magrete som regerede indtil Erik af Pommern, var myndig.
Kroning af Erik af Pommern
Kroningen af Erik af Pommern som unionskonge i Kalmar i 1397.
Kilde: Rasmus Christiansen (1863-1940), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/

Erik 7. af Pommern

Erik 7. af Pommern hed oprindelig Bugislav, men blev til Erik, da Margrete adopteret ham til at blive konge. Erik af Pommern var konge af Danmark, Norge og Sverige fra 1396 (Norge fra 1389).

Erik blev gift med Flilppa, datter af kong Henrik 4. af England i 1406. De fik ingen børn, hvorfor Erik udpegede sin fætter til arvtager.

Margrete 1. vedblev reelt at regere Kalmarunionen frem til sin død i 1412, selvom Erik var blevet myndig. De forsøgte også at hævde den danske indflydelse i Slesvig. Det resulterede i en mangeårige krig om hertugdømmet fra 1416.

Hvordan døde dronning Margrete den 1

Dronning Margrete døde pludseligt og formentlig af pest. Hun døde i 1412 i Flensborg, hvor hun var for at stilne nye uroligheder i Slesvig og Holsten.

Hvor gammel blev Margrete den 1

Margrete blev 59 år gammel

Hvem overtog tronen efter Margrete den 1

Erik 7. af Pommern blev konge efter Margrete den 1. Hvor Margrete havde været hans formynder indtil, han var myndig og klar til at besidde tronen.

Hvor er Margrethe den 1 begravet

Margrethe den 1 første er begravet i Roskilde domkirke. Hun døde pludseligt den 28. oktober 1412 i forbindelse med hyldningsfesten for generobringen af Flensborg. Hun er formentlig død af pest.

Det var meningen, at hun skulle være blevet bias ved siden af hendes søn i Sorø. Men roskildebiskop Peder Jensen Lodehat fik hende flyttet til Roskilde domkirke, hvor Erik af Pommen afholdte en stor mindefest for at ære hende.

Dronning Margrete

Margrete 1.’s mange titler

En liste over de forskellige titler Margrete 1. besad.

Margrete, Prinsesse af Danmark

1353-1363

Margrete, Dronningekonsort af Norge og Sverige

1363-1376

Margrete, Fuldmægtig frue og husbonde og ganske rigens af Danmarks formynder (formynder for Oluf 2.)

1376-1380

Margrete, Fuldmægtig frue og husbonde og ganske rigens ag Danmarks og Norges formynder (formynder for Oluf 2.)

1380-1387

Margrete, Danmarks fuldmægtige frue og retmæssige husbond

1387-1388

Margrete, Danmarks og Norges fuldmægtige fure og retmæssige husbond

1388-1389

Margrete, Danmarks, Norges og Sveriges fuldmægtige frue og retmæssige husbond og formynder for Erik af Pommern

1389-1412

I dag netragtes Margrete som dronning af Danmark, Norge og Sverige

Idag

Margrete den Første film

Margrete den Første er en dansk film, som foregår i 1402. Her står Magrete i spidsen for en ny nordisk union mellem Sverige, Norge og Danmark.

Det er for første gang i årevis, at der er skabt fred i Norden. Der er dog fjender overalt, hvorfor hun ønsker at skabe en stærk alliance med England. Hvorfor hun forsøger at vie sin adoptivsøn, Kong Erik, med den engelske prinsesse.

Pludselig dukker en mand op og hævder, at han er den ellers antaget døde Oluf, Margretes søn. Dette skaber uro og med til at true Kalmarunionens eksistens.

Trine Dyrholm spiller Margrete og Morten Hee Andersen spiller kong Erik af Pommern.

Se traileren og mere om filmen på IMDb.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
user