IRA - Irish Republican Army

IRA er den Irish Republican Army som kæmper for et samlet Irland. En gruppe som i mange årtier har kæmpet mod briterne med voldsomme midler.

Sean Hogans ‘Flying Column’
Sean Hogans ‘Flying Column’ under den irske uafhængighedskrig, ca. 1920-21.
Kilde: Ukendt, Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad er IRA

IRA er Irish Republican Army, den irske republikanske hær. IRA var oprindelig den irske oprørsbevægelse, der kæmpede mod det britiske overherredømme.

Organisationen IRA kaldes også republikanere, da de ønskede et helt samlet Irland. Et andet udtryk, som der blev brugt om dem var nationalister, grundet ønsket om en samlet union.

Det var langt fra alle, som støttede IRA’s voldelige metoder selvom, de var enig i deres kamp.

Gruppen IRA dannede stammen i den irske hær efter Irland fik sit selvstyre.

IRA Fakta

IRA: Irish Republican Army
Kæmper for: Et samlet Irland
Oprettet: 1918
Grundlægger: Michael Collins
Trosretning: Katolsk

IRA grundlagt

Det var Michael Collins, som efter påskeoprøret i 1918, som grundlagde IRA. Her blev IRA hurtigt den primære organisation i den irske frihedskamp mod det engelske overherredømme.

IRA blev dannet som en reorganisering af den katolske borgerhær Irish Volunteers, hvor dets større formål var at støtte og forsvare Den irske Republik.

IRA havde en afgørende rolle i frihedskrigen mod Storbritannien 1918-21.

Hvad kæmper IRA for

IRA kæmper for at få briterne ud af Nordirland - så øen igen kun blive et irsk land. Den 30 årige væbnet kamp førte dog aldrig til det resultat. Hvorfor man i dag arbejder med, i IRA og dens politiske gren af bevægelsen ”Sinn Fein” , at få et flertal i Nordirland til stemme for et samlet Irland.

Der er også noget, som tyder på, at Irland måske vil blive samlet en dag. Da der kommer flere og flere katolikker i Nordirland. Protestanterne er stadig i flertal, men flertallet bliver mindre og mindre.

Hvilke metoder brugte IRA

IRA brugte voldsomme metoder i form af terrorangreb. Deres angreb var hovedsageligt rettet mod den britiske overmagt. I takt med konflikten eskalerede blev der også sprængt bomber i London.

Hvad er forskellen mellem Irland og Nordirland

Nordirland blev i 1921 af Storbritannien oprettet som en særskilt administrativ region af Storbritannien. Nordirland er en del af de fire lande, som udgør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Irland eller Republikken Irland er et selvstændigt land, som ikke er en del af Storbritannien.

Nordirland og Irland er placeret på den samme ø.

Reformationen i Irland

I 1536-37 blev reformationen vedtaget i Irland, men dog uden om de store konsekvenser, da katolicismen stadig samlede irerne. Det blev derfor hurtigt spredt en opfattelse om, at irer var katolik og englænder var protestant. Irland blev op igennem tiden angrebet talrige gange af England.

Hvornår blev Irland selvstændig

Det blev i 1914 besluttet, at der skulle indføres selvstyre i Irland. Det skete dog ikke, da 1. Verdenskrig brød ud samme år. Hvorfor det blev udskudt. Det resulterede dog midlertidig med, at irske nationalister i 1916 besatte flere bygninger i Dublin og erklærede Irland som en selvstændig republik.

Dette oprør blev slået ned og mange af oprørslederne blev henrettet. Borgerkrigen i 1919-1921 endte med at øen Irland blev delt i den Irske Fristat og Nordirland.

I 1949 trådte Irland ud af det britiske statssamfund Commonwealth.

Nordirland

Nordirland har i mange år været del i to lejre, Nationalisterne, som er domineret af romerskkatolske og Unionisterne, som er domineret af protestanter. Hvor nationalisterne ønsker at forene Nordirland med Republikken Irland, og Unionisterne fortsat ønsker Nordirland være en del af Storbritannien. Disse to parter har igennem en lang årrække mødtes i en lang række stridigheder og kampe.

Siden 1998 har der nærmest været våbenhvile og en erklæring om, at krigen var ovre.

Hvad hedder den nordlige del af Irland

Den nordlige del af Irland hedder Nordirland.

Konflikten i Nordirland

Konflikten i Nordirland har rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor den engelske konge erobrede Irland. Konflikten stod på mellem protestanterne og katolikkerne i Nordirland, hvor kernen af konflikten var om Nordirland skulle være en del af Republikken Irland eller Storbritannien.

Hvordan startede konflikten i Nordirland

Konflikten i Nordirland startede i 1960erne, da Storbritannien sendte soldater ind. Stridighederne går dog helt tilbage til 1100-tallet. Den engelske konge besatte Irland i 1169, da kong Henrik den 2. ville hjælpe paven med at gøre irerne en del af det romersk-katolske fællesskab.

I første omgang gik erobringen godt, og der var stor opbakning til den. Den engelske konge lykkedes dog ikke med at bevare herredømmet over de områder, som levede deres eget liv og kun respekterede den magt, som var på disse områder.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap