Isaac Newton

Isaac Newton er en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd i historien, hvor hans værk  Philosophiae Naturlis Principia Mathematica bliver betragtet som en af de mest betydningsfulde værker indenfor videnskab.

Isaac Newton

Hvem var Isaac Newton

Sir Isaac Newton (4. januar 1643 – 31. marts 1727) var en engelsk matematiker, fysiker og astronom. Newton står bag love om tyngdekraft, massetiltrækning og legemers bevægelser.

Hans latinske værk, Philosophiae Naturlis Principia Mathematica bliver regnet som et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. I dette værk beskriver han den matematisk beskrivelse af de love, som styrer himmellegemers bevægelse. En beskrivelse af månens bevægelse om jorden og planeternes bevægelse om solen.
Text

Isaac Newton fakta

Sir Isaac Newton
Født: 4. Januar 1643, Lindolnshire i England
Død: 31. marts 1727 (84 år), Kensington, England
Uddannelse: Trinity College
Forskningsområde: Fysik, Naturfilosofi, Matematik, Astronomi, Alkymi, Kristen teologi og Økonomi
Kendt for: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica og Opticks

Isaac Newton

Isaac Newton var den absolut mest betydningsfulde videnskabsmand i 1600-tallets videnskabelige revolution. Hvor hans bevægelseslove og tyngdelov danner basis for den klassiske fysik. Indenfor optik var hans opdagelse af, at hvidt lys er sammensat af spektralfarverne, grundlaget for den fysiske optik.
Derudover er han også manden bag differentialregning indenfor matematik.

Newtons arbejde var afgørende for naturvidenskabens udvikling.

Kraftenheden newton er opkaldt efter Isaac Newton. En newton er den kraft, der er nødvendig for at give et legeme med masse på et kilogram en acceleration på 1 meter per sekund i anden.

Hvor meget er 1 newton

1 newton = 1 kg*m*s-2

Newton og tyngdekraften

Det var i 1687, at Newton opdagede tyngdekraften. Han opdagede den ved, at han sad under et æbletræ og filosoferede. Der faldt pludselig et æble ned fra træet, og Isaac begyndte at tænke over, hvorfor det faldt ned og ikke opad.

Her fandt han ud af, at der var en kraft, som gjorde ting, faldt ned – denne kraft døbte han Tyngdekraften. Han har skrevet tre love med udgangspunkt i sin teori om tyngdekraften.

Hvad er Newton kendt for

Newton er kendt for at have opdaget tyngdekraften. Newtons videnskabelige arbejde bragte ham store berømmelse i sin tid. Han var en populær gæst hos hoffet, og han blev adlet i 1705.

Hvad var Newton

Newton var en engelsk matematiker, fysiker og astronom

Gravitationsloven

Gravitationsloven er den først kendte universelle kraftlov. Den newtonske gravitation gør, at ting falder ned på jorden, den holder Månen i sin egen bane omkring Jorden og den forklarer planter og kometers bevægelser.

Gravitationsloven blev offentliggjort i 1687 i Newtons hovedværk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica udkom I 1687, der var baseret på de berømte tre newtonske love, for sammenhængen mellem legemers bevægelse og de kræfter, de påvirkes af.

Denne teori gjorde det muligt for Newton at udlede den almene gravitationslov ud fra Keplers love for planetbanerne, og herved bevise at kometer bevægede sig i baner, og dermed var underkastet de samme love som planetbanerne.

Udgivelsen gjorde ham med det samme berømt i England og hele Europa.

Newton opvækst

Newton voksede op i Woolsthorpe i Lincolnshire primært hos sin mormor. Det var mormoren, som sendte Newton i den lokale skole og sidenhen på latinskolen. Dette var fornuftigt gjort, da Newton hurtig viste sig som en dygtig elev.

I 1656 vendte hans mor tilbage og hun hev ham ud af skolen, da hun manglede hjælp på gården. Han viste sig dog at være en ringe hjælp, da han brugte alt sin tid på studier, teorier og ideer. Isaacs onkel, som hurtig opdagede Newtons talent, sørgede for, at han kom tilbage til latinskolen.

Newton studieliv

Newton blev optaget på Trinity College i Cambridge i 1661. Hans primære studier var teologi, men han studerede også optik, geometri, algebra, matematik og fysik.

I forbindelse med den store pest i London spredte sig til Cambridge i 1665 blev universitet lukket. Newton tog tilbage til gården i Lincolnshire, hvor han udførte eksperimenter i optik og kemi. Det er i denne periode, hvor han tilskriver sin opdagelse af gravitationskraften.

Newtons forskning

Det meste af Newtons forskning kan føres tilbage til 1665, hvor han påbegyndte store dele af sine teorier under sit ophold hjemme på gården. Her opstod både differential- og integralregningen, gravitationsteorien og farveteorien.

Newton blev første kendt i den lærde verden i 1671, det gjorde han i forbindelse med, at han sendte et eksemplar af sin nyopfundne spejlkikkert til Royal Society i London. Opfindelsen skete ifølge af Newtons teori om, at hvidt lys er sammensat af farverne i spektret, og at den enkelte farver brydes forskelligt i glas.

Isaac Newton liv

Isaac Newton tidslinje

En liste over nogle af de vigtigste årstal i Isaac Newton liv.

Newton fødes

1643

Newtons mor afbryder hans skolegang og giver ham ansvaret for gården

1659

Newton bliver optaget på Trinity College

1661

Newton modtager sin bachelorgrad fra Cambridge og flygter hjem til Woolsthorpe for at undgå pesten

1665

Her Newton for inspiration til sin lov om tyngdeloven

1665-66

Newton udgiver Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

1678

Flytter til London og udnævnes til bestyrer af Den Kongelige Mønt

1696

Bliver leder af Den Kongelige Mønt

1699

Newton bliver præsident for Royal Society efter Hookes død

1703

Udgiver Optics

1704

Newton modtager ridderslaget af dronning Anne

1705

Newton dør i en alder af 84 år

1727

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
flag