Terrorangrebet 9/11 2001 - Angrebet på World Trade Centre

Den 9. september 2001 er en dato, som står meget skarpt i mange bevidsthed. Det var en skæbnesvanger dag, hvor USA blev udsat for et terrorangreb. En dag hvor billedet af de to tvillingetårne i brand har printet sig ind i manges bevidsthed.

Hvad skete der 9/11

9/11 var en række koordinerede terrorangreb mod USA. Angrebene blev udført tirsdag den 1. september 2001.

Morgenen den 11. september 2001 kaprede 19 mænd med tilknytning til al-Qaeda fire passerfly. Terroristerne styrede to af flyvende ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et fly i hvert tårn. Begge tårne kollapsede efter henholdsvis 56 og 102 minutter på grund af brand. Branden var forårsaget af sammenstødet med flyvene og eksplosionen af flybrændstof.

Det tredje kaprede fly styrtede ind i Pentagon-bygningen. På det fjerde kaprede fly forsøgte passagerne at overtage kontrollen over flyet. Det førte til, at det styrtede ned på en mark i Pennsylvania.

”11. september” er blevet et fast udtryk, der beskriver hændelserne på den pågældende dag i 2001. Amerikanerne og andre referer til datoen som ”9/11” (engelsk udtale: nine-eleven).

Hvad er 11. september?

Den 11. september 2001 er den dag, hvor New York og Washington blev udsat for et terrorangreb med fire indenrigsfly.

Der var to fly som ramte ind i World Trade Centers tvillingetårne. Tvillingetårnene lå midt i New York. Et fly fløj ind det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, som ligger i Washington. Det sidste fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania.

Hvorfor skete 11/9

Aktionerne er set af mange som et angreb mod både den økonomiske magt, her World Trade Center, den militære magt, her Pentagon og den politiske magt i USA. Da det sidste fly formodes at være på vej mod Det Hvide Hus eller Kongressen i Washington. Flyet endte med at styrte ned på en mark i Pennsylvania.

11 september 2001

9/11 var første gang, at man brugte civile passagerfly som bomber. Der var 19 terrorister som overtog de civile passagerfly og brugte flyvene som flyvende sprængladninger.

Terrorangrebet kom bag på det amerikanske militær, som ellers er trænet til at forsvare landets kyster og luftrum mod fjendtlige skabe, bombefly og missiler. Angrebet den 11. september 2001 blev derfor et billede på skræk og rædsel.

9/11

Tidslinje

De vigtigste tidspunkter for terrorangrebet den 9. september 2001.

Angrebet startede med, at fire passagerfly blev kapret.

 9/11-2001

American Airlines’ flynummer 11 fløj ind i nordsiden af World Trade Centers nordlige tårn

Klokken 08:46:40 om morgenen lokal tid (dansk tid: 14:46:40)

United Airlines’ flynummer 175 fløj ind i det sydlige tårn. Det blev sendt direkte i fjernsynet af de Tv-selskaber, som var kommet for at filme det nordlige tårn

Klokken 09:03:11 om morgenen lokal tid (dansk tid: 15:03:11) 

American Airlines’ flynummer 77 styrtede ned i det amerikanske forsvarsministeriums hovedkvarter Pentagon

Klokken 9:37:46 om morgenen lokal tid (dansk tid: 15:37:46)

Det fjerde kaprede fly, United Airlines’ flynummer 93 styrtede ned på en mark i det sydvestlige Pennsylvania

Klokken 10:03:11 om morgenen lokal tid (dansk tid: 16:03:11)

Tvillingetårnene

Tvillingetårnene (Engelsk: Twin Twoers) eller World Trade Center var de to bygninger, som fungerede som verdenshandlens finansielle centrum.

Nogle af de firmaer, som der var lejede ind i bygningerne var CNN, Delta Airlines, Bank of America, Fuji Bank og SUN Microsystems. World Trade Center var en arbejdsplads for cirka 50.000 mennesker.

Tvillingetårnene var også et vartegn for New York. Arkitekten Minory Yamasaki har tegnet tårnene. Opførelsen af de to tårne blev påbegyndt i 1966, og stod færdige i 1977. De to tårnes højde var 412 meter og de indeholdt begge to 110 etager. Dermed var det de højeste bygninger i New York.

Stedet hvor Tvillingetårnene stod kaldes i dag ”Ground Zero”.
Statue of Liberty og WTC i brand under terrorangrebet 9/11

Tvillingetårnene som ses i brand i baggrunden.
Kilde: National Park Service, Public domain, via Wikimedia Commons

Ground Zero

Ground Zero er stedet med de to tvillingtårne blev kaldt siden terrorangrebet på World Trade Center.

Begrebet Ground Zero (nulpunktet) referer til det område på jordens overfalde, hvor en sprængning af en atombombe er foregået. Første gang begrebet Ground Zero blev brug var i 1946 efter USA’s atombombning af Hiroshima og Nagasaki.

Hvor det i dag bruges til det sted på Manhatten i New York, hvor tvillingetårnene, der udgjorde World Trade Center, stod indtil angrebet den 11. september 2001.

Efter angrebet iværksatte amerikanerne en genopførelsesplan for Ground Zero. Ground Zero indeholder blandt andet en mindepark, et museum og en opførelse af et nyt One World Trade Center. Parken åbnede på 10-års dagen på terrorangrebet, den 11. september 2011, og museet åbnede efterfølgende i foråret 2014.

Pentagon

Pentagon er hovedkvarter for det amerikanske forsvarsministerium. Pentagon har derfor en stor symbolsk betydning for USA’s position som supermagt. Pentagon er formet som en femkant, hvoraf navnet pentagon.

Bygningen er tegnet af arkitekten George Bergstrom, og det blev bygget 1941-43. 24.000 mennesker arbejder i Pentagon.

Passagerflyet, American Airlines Flight 77, var det fly, der ramte Pentagon under angrebene den 11. september. Det ramte vestfløjen i bygningen, som var under renovering på daværende tidspunkt. Dele af vestfløjen styrede sammen og dræbte 125 mennesker ud over de 64 passager på flymaskinen. I alt 189 døde under angrebet.
Pentagon

Satellite billede  af Pentagon. 
Kilde: U.S. Geological Survey, via Wikimedia Commons

Hvad skete der efter 9/11

Reaktionen efter angrebet blev USA’s iværksættelsen af Krigen mod terrorisme.

Der var ingen i første omgang, der tog ansvar for angrebene. USA slog fast, at man ville gå i krig mod terroristerne og dem, der beskyttede dem.

Angrebene førte til indførelsen af USA PATRIOT Act og Homeland Security Act. Der var også mange af andre lande der styrkede deres antiterrorlovgivning som følge af terrorangrebet.

Flere amerikanske børser lukkede resten af ugen efter terrorangrebet. Det førte til et enormt tab og særligt i luftfarts- og forsikringsbranchen. Derudover var der ødelæggelserne på de dyre kontorbygninger.

Hvad er terrorisme

EU definerer terrorisme som forsætlige handlinger, hvor dødsfald og massive ødelæggelser finder sted.

Terrorisme er anvendelsen af terror til at fremme bestemte mål.

Kapringen under 9/11

Kaprene anvendte både våben til at stikke og/eller dræbe piloter, kabinepersonale og passagerer med. Det blev vidnet om over telefonopkald fra passager.

De passagerer som var i stand til at foretage telefonopkald ved hjælp af kabinerens airphoneservice og egne mobiletelefoner videregav nærmere oplysninger om kapringen. Herunder hvor mange flykaprere, der var om bord på flyvene, eller om de havde nogle former for skadelige sprøjtemidler som peberspray eller tåregas.

Redningsarbejdet under 9. september

Fire Department of New York City (FDNY) indsatte 200 indsatshold, hvilket svarer til halvdelen af afdelingen til at arbejde på Ground Zero. New York City Police Department (NYPD) sendte folk fra Emergency Service og derudover også andre politifolk af sted.

NYPD luftfarsenhederne viderebragt information til politichefen, da situationen forværrede. Ordren lød på at evakuere de to tårne. De fleste politifolk var i stand til at få sikkert evakueret folk før bygningerne kollapsede.

Advarslerne nåede desværre aldrig frem til brandcheferne på grund af de separate kommandostillinger og uforenelige radiokommunikation.

Efter at det første tårn kollapsede stillede brandchefer spørgsmålet, om man skulle udstede evakueringsadvarsler. Mange brandmænd nåede aldrig at høre om evakueringen på grund af de tekniske problemer med radiosystemer.

Der blev få timer efter angrebet igangsat en væsentlig eftersøgnings- og redningsaktion. Ground Zero blev først ryddet op, før efter udgangen af maj 2002.

Hvor mange døde den 11. september

Antallet af dødsofre for angrebene den 11. september er sat til 2.973 eksklusiv de 19 flykaprere. Et stort flertal af de omkomne var civile, og herunder var der statsborgere fra over 70 lande.

Angrebet er det mest massive på USA siden 1941, hvor Japan bombede den amerikanske flådebase Pearl Harbor i Stillehavet. Her mistede 2.403 mennesker livet.

Hvem stod bag 9/11

FBI var allerede få timer efter angrebene i stand til at udpege navne, og i de fleste tilfælde finde de personlige oplysninger, om de formodede piloter og flykaprere.

Mohamed Atta fra Egypten var den taktiske leder af plottet, samt flykaprer på Flight 11. Atta og de andre flykaprere om bord på hans fly døde under angrebet. Attas efterladte bagage indeholdt papirer, der afslørede identiteten af alle de 19 flykaprere og andre vigtige informationer om deres planer, motiver og baggrunde.

National Security Agency opfangede kommunikation på dagen, der pegede på Osama bin Laden hvilket var lighed med oplysninger fra den tyske efterretningstjeneste.

Læs mere her om FBI og deres arbejde.

Efterforskningen af angrebet 9/11

FBIs efterforskning af 9/11 havde kodenavnet PENTTBOM. Efterforskningen var den største og mest komplekse undersøgelse i FBIs historie, der involverede over 7.000 specialagenter.

USA’s regering har fastslået, at det var al-Qaeda, der ledes af Osama bin Laden, alene bar ansvaret for angrebene.

FBI har udgivet følgende forklaring: ”beviset, der forbinder al-Qaeda og bin Laden til angrebene den 11. september er klart og uigendriveligt”.

Den 27. september 2001 offentliggjorde FBI billeder af de 19 flykapere, sammen med oplysninger om mulige nationalitet og alliaser. De 19 flykaprer bestod af femten saudiarabere, to emiratarabere, en egypter og en libaneser.

Al-Qaeda

Oprindelsen af al-Qaeda kan spores helt tilbage til 1979, da Sovjetunionen invaderede Afghanistan. Osama bin Laden rejste kort efter invasionen til Afghanistan, hvor han hjalp med at organisere Mujahid og etablerede organisationen, Maktab al-Khidamat (MAK) til at modstå Sovjetunionen.

bin Laden modtog under krigen mod Sovjetunionen amerikansk og saudiarabisk finansiering. I 1989, da Sovjetunionen trak sig tilbage, der blev MAK omdannet til en ”hurtig udrykningsstyrke” i jihad mod regeringer i hele den muslimske verden. I 1996 udsendte bin Laden sin første fatwa, som opfordrede USA’s soldater til at forlade Saudi-Arabien.

Hans anden fatwa blev udstedt i 1998. Her skitserede bin Laden sine indvendinger mod den amerikanske udenrigspolitik over for Israel og USA’s stadige tilstedeværelse med amerikanske tropper i Saudi-Arabien efter Golfkrigen.

Osama bin Laden brugte islamiske tekster til at vække en voldelig indsats mod USA’s militær og civile amerikanere, indtil de anførte klagepunkter blev vendt.

Planlægningen af 9/11

Khalid Sheikh Mohammed stod bag idéen til angrebet den 11. september. Han præsenteret først idéen for Osama bin Laden i 1996.

Bombeangrebene mod de amerikanske ambassader i 1998 og bin Ladens fatwa fra 1998 er med til at markere et vendepunkt med bin Ladens erklærede hensigt om at angribe USA

Direktøren for Central Intelligence indberettede i december 1998 om, at al-Qaeda var klar til at forberedelsen af angreb i USA og uddannelse af personer til at kapre fly.

Osama bin Laden gav enten i slutningen af 1998 eller i begyndelsen af 1999 godkendelse til at gå videre med tilrettelæggelsen af angrebene.

Osama bin Laden stod bag lederskabet for angrebet og den finansielle støtte, og han var også med til at udvælgelsen af deltagerne ved terrorangrebet.

I slutningen af 1999 kom en gruppe flykaprere til Afghanistan, heriblandt Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah og Ramzi BInalshibh. Osama bin Laden havde udvalgt disse mænd, da de var uddannede og kunne tale engelsk.

I foråret 2001 begyndte de 19 flykaprere at ankomme til USA.

Efter 9. september 2001

Terrorangrebet havde en øjeblikkelig og stor effekt på den amerikanske befolkning. Der var mange politifolk og reddere rundt omkring i landet, der tog orlov for at rejse til at New Tork for at hjælpe med oprydningen efter angrebet.

Det blev populært med bloddonationer på tværs af hele USA i ugerne efter angrebet.

SCATANA blev for første gang i historien forpligtet til, at alle fly i USA og flere andre lande, herunder Canada, skulle blive på jorden i flere dage. Det førte til udfordringer for over titusinder rejsende i hele verden. Alle internationale flyveruter blev midlertidigt udelukket fra det amerikanske luftrum.

De militære operationer efter 9/11

Der blev den 11. september 2001 klokken 14:40 lokal tid udsendt en ordre fra USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld om at finde beviser for Iraks involvering.

NATO’s råd erklærede, at terrorangrebet ført mod USA blev anset for at være et angreb mod NATO-lande.

Bush-administrationen meddelte efter angrebene krog mod terrorisme med det mål at retsforfølge Osama bin Laden og al-Qaeda. Derudover også at forhindre andre terrornetværks fremkomst. Målene skulle opnås ved økonomiske og militære sanktioner mod stater, som man opfattede som hjemsteder for terrorister og samtidig øget global overvågning og udveksling af efterretninger.

USA’s reaktion på 11th september

USA’s regering var ledet af præsident George W. Bush under terrorangrebet. Bush fastslog, at al-Qaeda og Osama bin Laden bar ansvaret for angrebene.

Osama bin Laden nægtede først sin indblanding, men bekræftede senere sin involvering. Osama bin Laden havde tidligere erklæret, at han var i religiøs krig mod USA. Det blev anset som været motivet bag angrebene.

Den 20. september 2001, 9 dage efter angrebet, talte den amerikanske præsident til nationen. Bush talte ved en fælles samling i Kongressen, om begivenhederne, der skete den 11. september. Talen handlede også om de ni dage med rednings- og genopbygningsarbejde og hans hensigter som reaktion på begivenhederne.
George W Bush

Officelt billede af den tidligere U.S. Præsident George W. Bush 
White house billede af Eric Draper., Public domain, via Wikimedia Commons

Hvilke konsekvenser havde 9/11 for Danmark?

Angrebet mod USA havde store konsekvenser for den danske politik. Der gennemgik store forandringer årene efter. Den globale terrorproblematik rykkede ind i det danske samfund og ændrede alting fra sprogbrug blandt politikere og danskere i almindelig til den samlede danske politik i ind- og udland.

Danmark tiltrådte i november 2001, samme år som angebet, en FN-konvention, der skulle bremse finansiering af terror. Der blev vedtaget en terrorpakke. Det danske interne beredskab blev ændret, så vi i dag er forberedt på eksempelvis biologisk terror. Forsvars- og udenrigspolitik er blevet omlagt for at imødegå terror.

9/11 20 år senere

I 2021 er det 20 år siden, at terrorangrebet 9/11 fandt sted.

USA, NATO og Danmark Forlader Afghanistan. Næsten 20 års dansk militær indsats i Afghanistan vil slutte i løbet af 2021 fastslår udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
pencilchevron-up-circle