Verdens syv kontinenter

Verdens inddeles i syv kontinenter, som kaldes Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika, Oceanien og Antarktis.

Verden

Hvad er de syv kontinenter

De syv kontinenter er inddelingen af verden. Hvor de syv kontinenter er Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, Europa og Ocean.

Kontinenterne er her listet fra det største til det mindste kontinent.

For nylig blev Zealandia også tilføjet som et kontinent, det har tidligere været en del af Oceanien.

Hvor mange kontinenter findes der

Der findes 7 kontinenter. Antallet af kontinenter afviger dog fra fem til otte, det mest almindelige er dog syv kontinenter.

Europa og Asien bliver nogle gange refereret til som Eurasien. Hvor Nordamerika og Sydamerika kan blive grupperet som Amerika.

Hvad er forskellen på et kontinent og verdensdel

Forskellen på et kontinent og verdensdel er, at verdensdellen er de landeområder verdens inddeles i. En verdensdel omfatter så et kontinent eller en del heraf.

Inddelingen i verdensdele er ikke et fysisk eller geologisk begreb. Inddelingen har ikke politisk indhold, men en praktisk og dagligdags realitet, som FN benytter.

Hvad er et kontinent

Et kontinent er fastland, større sammenhængende landmasse. Et kontinent er samtidig en samling af nogle af verdens lande.

Fakta kontinenter: Hvad betyder kontinent

Ordet kontinent betyder ”det sammenhængende”

Hvor mange lande er der i de forskellige kontinenter

Det er meget forskelligt hvor mange lande der ligger i de forskellige kontinenter.

I Europa er der 47 lande. Afrika har 48 stater og seks østater. Der er 50 lande i Asien. Sydamerika består af 12 suveræne lande. Oceanien består af 15 lande. Nordamerika består af 42 lande, hvor de tre største lande USA, Canada og Mexico ligger på fastlandet på kontinentet.

Antarktis adskiller sig fra de andre lande. Kontinentet har ingen regering og tilhører ikke nogen stat. Der er dog flere stater og lande, som har gjort krav på visse territorier på Antarktis.

Fakta kontinent: Hvilket kontinent har flest lande

Asien er det kontinent, som består af flest lande. Kontinentet Asien består af 50 lande.

Facts kontinent: Hvilket kontinent har færrest lande

Antarktis er det kontinent med færrest lande, da der ikke rigtig findes noget land på Antarktis men kun territorier. Det af kontinenterne som består af lande, er det Sydamerika det kontinent med færreste lande.

Alle kontinenter - De syv kontinenter

Verden bliver typisk delt ind i syv kontinenter eller verdensdele, hvor i det følgende vil der blive givet en kort introduktion til de alle syv kontinenter.

Asien

Asien er det største kontinent i verden. Det har et areal på cirka 44,58 millioner km2.

Kontinent Asien grænser op mod nord, øst og syd til verdenshavet Stillehavet og Det Indiske Ocean.

Grænsen mellem Europa og Asien er ikke fast defineret. Det angives dog typisk til at gå gennem Uralbjergene, Uralfloden, det Kaspiske Hav, Kaukasus, Sortehavet, Bosponus, Marmarahavet og Dardanellerne og Det Røde Hav.

Asien som betegnelse er blevet brugt siden oldtiden.
Asien

Afrika

Afrika er den næstestørste verdensdel i verden. Afrika består af et areal på 30,3 millioner km2. Det svarer til 20 % af landemasserne på jorden.

Kontinentet Afrika er omgivet med hav hele vejen rundt, dog med undtagelsen ved Suezkanalen i Egypten.

Fra nord til syd er Afrika cirka 8000 km lang, hvor ækvator er cirka på midten af kontinentet.

Afrika er det kontinent med flest stater i verden, hvor der er 48 kontinentale stater og seks østater.
Afrika

Nordamerika

Nordamerika er det tredje største kontinent i verden. Kontinentet Nordamerika ligger på den nordlige halvkugle. Hvor det ligger øst for Stillehavet, vest for Atlanterhavet, syd for det Arktiske hav og nord for det sydamerikanske kontinent.

Kontinentet Nordamerika har et areal på omkring 24.200.000 km2. De tre største lande på kontinentet er Canada, USA og Mexico.

Grønland er også en del af det nordamerikanske kontinent.
Nordamerika

Sydamerika

Sydamerika er det fjerdestørste kontinent i verden. Kontinentet har en størrelse på ca. 17,8 millioner km2. Største delen af Sydamerikas areal ligger syd for ækvator. Hvor det ligger mellem Stillehavet og Atlanterhavet. Det største land og Sydamerikas supermagt er landet Brasilien, som er verdens femte største land.

Sydamerika er forbundet med Nordamerika. Det er forbundet ved Panamatangen i Mellemamerika.

Læs meget mere her om Sydamerika.

Antarktis

Antarktis er et af de sidst opdaget kontinenter. Kontinentet Antarktis blev først opdaget i januar 1820.

Midten af kontinentet Antarktis ligger tæt på den geografiske sydpol. Antarktis har lave temperaturer året rundt. I vinterperioden omkring juni måned, er der mørkt døgnet rundt. Hvorimod i sommertiden omkring december er der lyst døgnet rundt.

Europa

Europa er det kontinent, som strækker sig fra Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst og fra Middelhavet i syd til Nordpolen.

Europa er en af de mindste kontinenter på jorden, hvor dens areal kun afgør 6,7 % af jordens landmasse. Europas areal er på 10.506.000 km2.
Europa

Oceanien

Oceanien er det mindste kontinent i verden, hvis man ikke tæller Zealandia med. Oceanien består af landene Polynesien, Melanesien og Mikronesien i Stillehavet og landene Australien, New Zealand og Ny Guinea.

Oceanien adskiller sig fra de andre kontinenter ved, at den primært består af en række øer.

Kontinentet Oceanien er også det fladeste kontinent, da størstedelen af kontinentets land befinder sig under havets overflade.

Billedet viser inddelingen af kontinentet Oceanien. Orange er Australien, rød er New Zealand, Neon orange er Ny Guinea. Det blå er Indonesien, som er en del af kontinentet Asien.
Oceania

Zealandia – 8 kontinent

Det ottende kontinent Zealandia blev opdaget i 2017. Kontinentet ligger i Stillehavet, hvor landene New Zealand og Ny Kaledonien er en del af Zealandia.

Ifølge foskerne, som har fundet kontinentet, skulle kontinentet Zealandia være på 4,9 millioner kvadratkilometer. En stor del af kontinentet ligger dog under havets overflade.

Hvad er definitionen på et kontinent

Definitionen på ”en af Jordens store landmasser både land og kontinentalsokkel.

En kontinentalsokkel er landmassens, som fortsætter under havets overflade.

Kontinenter størrelse

Kontinenterne varierer i størrelser, og her de listet fra mindste til største kontinent:
- Syd Amerika: 17,8 millioner km2
- Nord Amerika: 24,1 millioner km2
- Afrika: 30,3 millioner km2
- Asien: 44,58 millioner km2.
- Antarktis: 14,2 millioner km2
- Europa: 10,5 millioner km2.
- Oceanien: 8,5 millioner km2

Fakta kontinent: Hvad er det største kontinent?

Det største kontinent er Asien med et areal på 44,58 millioner km2.

Fakta kontinent: Hvad er det mindste kontinent?

Det mindste kontinent i verden er Oceanien. Som består af en række øer.

Verdenskort med kontinenter

Et verdenskortet med kontinenter. Det ses herunder, hvordan de syv kontinenter fordeler sig  på verdenskortet.

Gul: Nordamerika
Lilla: Sydamerika
Grøn: Europa
Orange: Afrika
Rød: Asien
Lyserød: Oceanien
Hvid: Antarktis 
Kontinenter
Kontinenter inddelt efter farver

Hvad hedder verdens kontinenter

Verdens kontinenter hedder Oceanien, Europa, Antarktis, Sydamerika, Nordamerika, Afrika og Asien.

Australien land eller kontinent

Australien er verdens sjette største land på areal. Australien udgør størstedelen af kontinentet Oceanien.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
earth