Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen har haft en kæmpe betydning for udviklingen af landbruget. Hvor andelsbevægelsen særligt har sat sit præg på mejerier, slagterier og brugsforeninger. Det vigtigste princip ved andelsforeninger solidaritet og en stemme per mand.

Hvad er andelsbevægelsen

Andelsbevægelsen er et økonomisk samarbejde. Dog henviser andelsbevægelsen til det økonomiske samarbejde, der historisk har udviklet sig gennem store antal af danske andelsvirksomheder inden for landbruget og andre beslægtede erhverv.

De første tanker om andelsbevægelse kan man føre helt tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor det udspringer sig af, at man vil skabe økonomisk samarbejde mellem socialt ringe stillede mennesker for at forbedrer deres vilkår.

Grundtanken med andelsbevægelsen er, at enkeltpersoner og virksomheder kan slå sig sammen for at kunne købe, producere eller distribuere varer billigere.

Andelsbevægelsen fakta

Storhedstid fra slutningen af 1800-tallet frem til 1960’erne

Andelsejede virksomheder er en form for kooperativ

Første andelsvirksomhed var den skotske Shore Porters Society

Første danske andelsvirksomhed var Hjedding Andelsmejeri

Hvordan startede andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark startede i sammenhæng med en større økonomisk forandring af landbruget. De danske bønder var allerede fra omkring 1840’erne begyndt at slå sig sammen i brandforsikringsforeninger og landboforeninger.

Det var særligt indenfor mejeriproduktion, at andelsprincippet vandt frem. Hvor andelsmejerierne indkøbte maskiner, som man brugte til at centrifugere mælk til smør. Restproduktet herfra gav man til fodring af grise, hvilket lagde grundlaget for at oprette andelsslagterierne i 1887. Dette var med til at skabe fundamentet for baconeksport til England, som siden har været en stor del af den danske økonomi.

Hvad er tanken bag andel

Tanken med andel er, at man slår sig sammen for at drage en fordel enten i form af købe, producere og distribuere eller brug af samme midler såsom transportmidler og maskiner. Andelsvirksomheder ledes ud fra princippet om ét medlem – én stemme.

Hvornår starter andelsbevægelsen

Den første danske brugsforening blev stiftet i 1866 i Thisted, ideerne til sådan indkøbsforeningerne kom fra England. Hvorimod produktionssammenslutninger indenfor landbruget er en speciel dansk bevægelse, som startede med det første andelsmejeri i Hjedding i Vestjylland i 1882.

Andelsbevægelsen bredte sig hurtigt, og der fandtes allerede i 1914 knap 1.700 andelsmejerier.

Hvorfor opstod andelsmejerierne

Hjedding Andelsmejeri anses som det første danske andelsmejeri, som startede sin virksomhed den 10. juni 1882. Mejeriet og dets love blev forbillede for de efterkommende andelsmejerier.

Andelsmejerierne opstod særligt, da eksporten af dansk smør steg i den sidste halvdel af 1800-tallet. Smørproduktionen blev samlet og effektiviseret på andelsmejerierne, hvor kvaliteten steg sammen med fortjenesten

Andelsbevægelsen historie

Den første andelsejede virksomhed anses for at være skotske Shore Porters Society, som der blev etableret i Aberdeen i 1498. i 1789 fik Skotland det første indkøbskooperativ og i 1830’erne var der flere hundrede andelsvirksomheder i Storbritannien.

Den moderne form for andelsbevægelsen blev etableret i 1844 ved etableringen af Rochdale Society.

I Danmark startede andelsbevægelsen i 1855, hvor den første forbrugsforening blev stiftet i Thisted. Brugsforeningerne voksede hurtigt frem, og der fandtes allerede omkring 1. Verdenskrig over 1000 brugsforeninger rundt om i Danmark.

Det første andelsmejeri Danmark blev etableret i 1882 i Hjedding, hvorefter denne form for andel hurtigt spredte sig over hele Danmark fra 1882 til 1888. Andelsmejerierne blev inspiration for mange andre erhverv for at stifte andelsforeninger.

Hør om Andelsbevægelsen i videoen herunder

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler