Det Moderne Gennembrud - En litterær periode

Det Moderne Gennembrud blev startet af kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes, som var en af de mest kendte personer fra perioden. Han satte problemer under debat, og gjorde derfor op med romantikkens kristelige og idealistiske kultur.

Georg Brandes forelæsning
Georg Brandes på Universitetets Katheder
Kilde: Ukendt, Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad er Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembrud er en litterær periode, som man typisk antager var fra 1870 til 1890. Det er særligt i en betegnelse, som man bruger om litteratur i Skandinavien. Det særligt digteren Georg Brandes’ forbindes med Det Moderne Gennembrud, som satte problemer under debat.

Hvornår var det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud var fra 1870-1890.

Hvad medførte det moderne gennembrud

Det Moderne Gennembrud startede med Georg Brandes’ forelæsninger på Københavns Universitet fra 1871.

Georg Brandes udgav værket ”Det moderne Gennembruds Mænd” i 1883, som indeholdt portrætter af bevægelsens personer.

Det Moderne Gennembrud lagde grundlaget for Det Folkelige Gennembrud, som skete i starten af 1900-tallet.

Hvornår var Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembrud var fra 1879 og 1890. Den placerer sig mellem Romantikken (1800-1870) og Modernisme og Realisme (1890-2000), når man kigger på det i en undervisningsmæssig sammenhæng.

Hvad er det moderne gennembrud periode

Det Moderne Gennembrud er et opbrud og nytænkning indenfor politik, teknologi, socialt og kulturelt, som blev afspejlet i kunsten og litteraturen.

Hvem var Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan var en af det modernes gennembrud store forfattere. Han er særligt kendt for ”Lykke-Per” og de to romaner ”Det forjættede Land” og ”De Dødes Rige”.
Læs mere om Henrik Pontoppidan

Hvad kendetegner tekster fra det moderne gennembrud

Teksterne fra Det Moderne Gennembrud står i kontrast med romantismen og dens tankegang. Litteraturen skulle skildre udviklingen i samfundet og sætter problemet til debat og ikke længere være romantiserede og dyrke følelser og de fjerne idealer.

Hvor industrialiseringen, urbaniseringen, den teknologiske og naturvidenskabelige udvikling fik betydning for forfatterskabet under Det Moderne Gennembrud, hvor forfatterne gik videnskabeligt til sine tekster.

Hvad er temaerne under Det Moderne Gennembrud

Teamet under Det Moderne Gennembrud var at sætte problemer til debat, og det var indenfor alle emner: familieforhold, kønsroller, tro og demokrati.

Arv og miljø er en af de centrale emner i Det Moderne Gennembrud, hvilket særligt ses i Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per”.

Der blev også sat spørgsmål til kvinders sociale og seksuelle frigørelse. Fordi selvom Grundloven i 1849 havde sikret folket trykke-, tros- og forsamlingsfrihed, så var alle i samfundet ikke lige frie.

Hvad skete der i det moderne gennembrud

I Det Moderne Gennembrud skete der en række ændringer og kulturstrømningen indenfor litteraturen. Som gjorde op den nationalromantiske forestilling, klassiske idealer og god tone. Hvorimod man satte problemer under debat og afspejlede den virkelige virkelighed.

Det Moderne Gennembrud fakta

Litterær tidsperiode fra 1870-1890

Karakteristika fra  Det Moderne Gennembrud: Sæt problem under debat og afspejler virkeligheden - og et opgør med den romantiske forestilling under Romantikken.

Hvem var Georg Brandes

Georg Brandes (1842-1927) er en betydningsfuld person i den danske kulturhistorie. Branders’ tanker var inspireret fra andre lande og perioder, som han præsenterede for Danmark under hans forelæsninger på Københavns Universitet.

Han blev anset som en af Europas største litteraturkritiker i hans samtid.
Georg Brandes
Georg Brandes (1842-1927)
Kilde: Ukendt, Public domain, via Wikimedia Commons

Det moderne gennembrud kvinder

Det moderne gennembrud var en tid, hvor kvinderne kræver rettigheder og uddannelse. Det var her, at det unge demokrati og politisk system blev skabt.
Forfatterinden Mathilde Fibiger er en af de første kvinder, som tager emnet om kvindernes underlegne rolle i et mandsdomineret samfund op. Hun skriver kritisk om kvindernes rolle og deres manglende frigørelse. Hun blev kritiseret voldsomt for hendes arbejde.

Nielsine Nielsen blev den første uddannet kvindelige akademiker, da hun bliver uddannet som læge i 1885. Det sker efter, at kongen har givet bevilling til, at kvinderne må gå på universitet.

Foreningen Dansk Kvindesamfund bliver også oprettet, hvor man arbejder for at give kvinder adgang til uddannelse og tjene deres egne penge.

Forfatter under Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembruds forfattere

En liste over nogle af de største forfattere under Det Moderne Gennembrud.

Georg Brandes

(1842-1927)

Amalie Skram

(1846-1905)

Gustav Wied

(1858-1914)

Henrik Pontoppidan

(1857-1943)

Herman Bang

(1857-1912)

J. P. Jacobsen

(1847-1885)

Karin Michaëlis

(1872-1950)
Læs om Det Moderne Gennembruds forfattere på Litteraturlisten

Herman Bang

Herman Joachim Ban (1857-1912) var en dansk forfatter, journalist og kritiker. Han er særlig kendt for sine portrætter af "stille eksistenser" og hans impressionistiske skrivestil.

Han arbejdet indenfor genrene romaner, noveller og digte, og han er en af de helt store forfatter under det moderne gennembrud.
Herman Bang
Herman Bang (1857-1912)
Kilde: Herman_Bang.gif: unknownderivative work: Morn, 
Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad kom efter Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembrud blev afløst af symbolismen og efterfulgt af Det Folkelige Gennembrud, som havde de samme tanker som Det Moderne Gennembrud

Hvad blev der opfundet under det moderne gennembrud

Elektricitet, telefonen og damplokomotivet blev opfundet under Det Moderne Gennembrud, industrialiseringen buldrede frem.

Der voksede generelt en tro om, at videnskab var vejen frem. Handel og eksport blev effektivitet og flere flyttede fra land til by.

En fortælling om Det Moderne Gennembrud

Det moderne gennembrud afslutning

I 1890'erne blev Det Moderne Gennembrud afløst af symbolismen. Hvor forfatterne interesse lå i det spirituelle og religiøse. Realismen i Det Moderne Gennembrud forblev dog op gennem blandt andet Det Folkelige Gennembrud, som startede i begyndelse af 1900-tallet. 

I Det Folkelige Gennembrud søgte man efter at komme tæt på den enkelte borger, og det var her forfatter med en ikke-akademisk baggrund brød igennem.

Kunst og litteratur perioder i Danmark

Tidslinje over kunst og litteratur

En tidslinje over, hvordan tidsperioderne indenfor kunst og litteratur har fordelt sig igennem årene.

Oldtiden

-1100

Middelalderen

1100-1500

Reformation

1500-1600

Barokken

1600-1800

Oplysningstiden

1700-1800

Romantikken

1800-1870

Karin Michaëlis

1870-1890

Symbolismen

1890-1900

Det Folkelgie Gennembrud

1900-1920

Mellemkrigstiden (1. Verdenskrig)

1914-1930

Mellemkrigstiden (2. Verdenskrig)

1930-1945

Modernismen i Danmark

1945-1960

Postmodernismen

1870-1914

Senmodernismen

2000-

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
book