Energiforsyning

Målet for Danmarks energiforsyning er, at den skal være helt uafhængig af fossile brændsler i 2050. Dette mål og opmærksomheden på energiforsyningens belastning på klimaet sker samtidig med, at behovet for energi stiger i hele verden. Dette gør, at der skal handles hurtigt, når det handler om bæredygtig og vedvarende energi.

Vindmøller

Hvad betyder energiforsyning

Energiforsyning betyder levering af brændstoffer eller omdannelse af brændstoffer. Det indeholder derfor udvinding, transmission, produktion, distribution og opbevaring af brændstoffer.

Hvilke energiressourcer gør Danmark brug af

Danmark gør brug af følgende energiressourcer
- Vindkraft
- Solenergi
- Biomasse
- Olie
- Gas
- Kul

Danmarks energiproduktion

I Danmark kommer energien fra vedvarende energi som vindkraft, solenergi og biomasse og derudover også fra fossile brændsler som olie og gas.

Der er statslig kontrol af energiforsyningen i Danmark. Det skal være med til at sikre stabil levering af el og energi. Derudover er det også med til at sikre, at vi følger den europæiske lovgivning.

Energiforsynings påvirkning på klimaet

Energiforsyningen påvirker i høj grad klimaet. Der er dog forskel i hvor høj grad, de forskellige energikilder påvirker klimaet. Olie, kul og gas er de langt mest CO2-belastende energikilder, hvorimod de naturlige vedvarende energiformer som vindenergi og solenergi udleder væsentlig mindre CO2.

Regulering af energiforsyning

Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som har ansvaret for at administrere lovgivningen for energiforsyningen og anvendelsen af den. Det skal være med til at sikre, at det sker på en samfundsøkonomisk, miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Paris-aftalen

Danmark har sammen med 195 andre lande underskrevet den klimapolitiske Paris-aftale. En aftale, som forpligter sig til at nedbringe udledningen af CO2 og holde den globale temperaturstigning under 2 grader Celsius.

I den forbindelse har Danmark ambitioner for udbygning af alternativ energi. Der er også enorme prisstigninger på fossile brændstoffer, hvilket også er med til at sætte skub i omstillingen af grønnere energiformer.

Verdensmål 7

Verdensmål 7 handler om bæredygtig energi. Der handler om, at alle skal sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Jorden befolkning vokser med hastige skridt, hvorfor behovet for energi også stiger. Der er derfor et behov for, at der skal produceres mere energi. Det er samtidig med at påvirke klimaet
Læs om FN's klimamål

Hvad er fossile brændsler

Fossile brændsler er en energireserve, som har ligget i jorden gennem millioner af år. Fossile brændsler består primært af kulstof og brint.
Fossil betyder, hvad der findes ved at grave i jorden.

En liste over forskellige typer af fossile brændstoffer og brændsler
- Tørv
- Brunkul
- Kul
- Olie
- Naturgas

Hvad er vedvarende energi

Produktionen af vedvarende energi kommer blandt andet fra vindmøller eller paneler med solceller. Det er dog en udfordring at lagre vedvarende energi. Hertil forskes der i, hvordan energien kan konverteres til andre energiformer.

Vedvarende energi udgør kun en lille del af det globale energiforbrug, men arbejdes på at være fremtidens energikilde.

Hvad er fremtidens energi

Fremtidens energi skal være grøn og baseret på vind- og solenergi. Heri ligger der også, at der skal findes løsninger, der gør det muligt at lagre energi og anvende den mere effektivt.

Energipolitik er i dag blevet internationalt, hvor energi er en vigtig handelsvare og magtfaktor. De internationale klimaaftaler er med til at sikre, at landene samarbejder og handler med CO2-kvoter. Det er først og fremmes i EU, at Danmark koordinerer energipolitik.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler