Jutlandia - Det flydende hospital under Koreakrigen

Hey Ho for Jutlandia er den kendte sætning fra Kim Larsens sang Jutlandia, som vi alle synger med på. Jutlandia var et dansk hospitalsskib, som under koreakrigen behandlet FN-soldater og civile koreanere. 

JutlandiaDet danske hospitalsskib Jutlandia
Kilde: Maskinchef Svend Lehmann Nielsen †, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Jutlandia

I 1950 hvor Koreakrigen brød ud, appellerede FN’s sikkerhedsråd til mellemstaterne om støtte. Danskerne ønskede dog ikke at sende tropper af, da de ikke ville provokere Sovjetunionen under Den Kolde Krig.

Derimod gik Danmark ind og gav humanitær støtte i form af hospitalsskib.

Dette skib blev så Jutlandia, som blev indrettet som et hospitalsskib.

Skibet Jutlandia

Den 23. januar 1951 blev Jutlandia sendt af sted til Korea. Hun var udstyret med tre flag: Dannebrog, Røde Kors’ og FN-flaget.
Rejsen for Jutlandia gik først til Japan, hvor hun skulle melde sig til FN’s stab.
Jutlandia begyndte sin tjeneste i Busan den 10. marts 1951. Det var ca. 200 km fra fronten.


Alt afhængig af krigshandlingerne varierede belægningen på Jutlandia fra knap 100 til 200 sårede.

Koreanerne kan huske Jutlandia for, at de var det eneste hospitalsskib, som der også behandlede civile koreanere.

Hvad er Jutlandia

M/S Jutlandia var bestilt og bygget for ØK på Nakskov Skibsværft. Skibet blev bygget i 1934 som et kombineret passager- og fragtskib.

Skibet Jutlandia skulle afløse ældre skibe i linjetrafik mellem København og Bangkok. Denne rute sejlede Jutlandia fra november 1934 til januar 1940. Og igen fra 1954 til slutningen af 1964.

Koreakrigen og Jutlandia

Det var den 25. juni 1950 at Koreakrigen brød ud. Danmark gav tilsagn om at assistere FN og United Nations Command ved at give humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea.

Beslutningen om deltagelsen var ikke let. Der var en anspændt stemning mellem stormagterne. Danmark skulle finde en måde at støtte FN på uden at virke for aggressiv.

Koreakrigen

Koreakrigen var en del af Den Kolde Krig. Her døde tre-fire millioner og cirka to millioner af dem var civile. Det var en krig mellem Nord- og Sydkorea. Hvor USA og FN støttede op om Sydkorea og Sovjetunionen og Kina støttede op om Nordkorea.

Krigen varede fra den 25. juni 1950 til Våbenstilstandstraktaten den. 27 juli 1953.

Hvornår foregik Koreakrigen?

Koreakrigen varede fra den 25. juni 1950 til der blev indgået en Våbenstilstandstraktaten den. 27 juli 1953.
Læs her om Koreakrigen

Hospitalskibet Jutlandia

Jutlandia blev bygget om til et moderne hospitalsskib. Skibet havde 4 operationsstuer, 4 hospitalsafdelinger med 356 senge, røntgen, øjen- og tandklinikker og laboratorier, apotek og specialafdelinger.

Der var mange som meldte sig til stillingerne ombord på skibet.

Personale til Jutlandia

Til sygepersonalet blev der søgt 40 sygeplejersker, 1 oversygeplejersker, 5 afdelingssygeplejersker, 9 operationssygeplejersker og 25 assistenter.

Der var mellem 3-4.000 ansøgere til de 40 sygeplejersker stillinger. De heldige blev annonceret i Dansk Sygeplejeråds tidsskrift.

Der blev hurtig forhandlet enighed om, at Danmark skulle sende et hospitalsskib.

Jutlandia udseende

Skibet blev ligesom andre hospitalsskibe malet hvidt med røde kors på siderne. Hvor militære hospitalsskibe havde 1,5 meter brede grønne bånd på.

Det var Danske Røde Kors, som stod for drift, bemanding og organisation af hospitalet.
Jutlandia

Det danske hospitalsskip Jutlandia i Korea. Danske Røde Kors organiseret og kørte hospitalet. 
Jutlandia ankom til Pusan, Korea den 10. marts 1951.
Kilde: Royal Air Force, U.K., Public domain, via Wikimedia Commons

Jutlandia og deres besætning

Jutlandias kommandør var kommandør Kai Hammerich. Han opgav sin stilling som præsident for Danske Røde Kors for at tage med til Korea.

Kommandør Hammerich var kontaktperson til Røde Kort og den danske stat.
Den næstkommanderende og hospitalschef var overlæge Mogens Winge. Jutlandias mangeårige skipper kaptajn Chisten Kondrup blev om bord som skibschef.

Sygeplejerskerne på Jutlandia

Sygeplejerskernes hverdag bestod af en 78 timers arbejdsuge med en halv fridag. Hverdagen ombord på Jutlandia var barsk.

De fik hurtig erfaring med at arbejde med krigsskader, som de lærte af deres kolleger på to amerikanske hospitalsskibe. Ud af de næsten 5.000 indlagte patienter mistede besætningen på Jutlandia blot 29.

Der deltog i alt 101 sygeplejersker på et eller flere af Jutlandias tre togter.

Se billeder fra Jutlandia og dens indretning under Koreakrigen i Dansk Sygeplejerådets artikel Sygeplejerskerne på Jutlandia

Jutlandias tre togter

Jutlandia foretog i alt tre sejlture til og fra Korea. Skibet medbragte patienter af mange nationaliteter på deres hjemture, som så blev sat af i deres hjemland.

Til det sidste togt fik hun installeret et helikopterdæk, da det var ved at vinde frem som effektivt transportmiddel i krigstjeneste.

Under de to første togter lå Jutlandia til ved Pusan sydspidsen af Sydkorea.

Hvor mange gang var Jutlandia i Korea

Jutlandia var i Korea tre gange.

Første togt i 1951

Under den første togt til Korea havde Jutlandia ordre på kun at behandle FN-soldater.

I denne periode var fronten ret stille. Hospitalspersonalet gik derfor i land for at hjælpe den civile befolkning, der levede under kummerlige forhold.

De civile, der skulle behandlet ombord på Jutlandia blev bragt om bord og indlagt i et specielt afsnit.

Dette førte til problemer med den amerikanske enhedskommando. Jutlandia var som sagt underlagt FN. Det danske hospitalspersonale, som var ansat af Røde Kors havde dog et udpræget civilt syn på nødhjælpsarbejde.

Ekspeditionschefen, Kai Hammerich fik dog til sidst forhandlede sig frem til, at de gerne under fredelige perioder måtte behandle civile patienter.

Andet togt i 1952

Under Jutlandias andet togt blev der åbnet for både militære og civile sydkoreanske patienter i de stille perioder. Der var en afdeling til FN-soldater og en til koreanske patienter.

Der var mange børn blandt de koreanske patienter, og derfor blev der oprettet en børneafdeling. Der kom også to koreanske læger med ombord både for at tolke, men også for at videreuddanne dem.

Tredje togt i 1953

Dette togt var væsentlig anderledes end de to første togter. Skibet var nu placeret i Incheon, 50 km fra fronten. Der var blevet monteret helikopterdæk, og der ankom nu patienter direkte fra fronten med større skader.

Man fortsatte med at behandle civile patienter både i land og på skibet.

Koreakrigen og våbenhvile

Den 27. juli 1953 blev der indgået en aftale om våbenhvile mellem Syd- og Nordkorea.

Jutlandia havde derfor gennemført sin mission og den 29. august 1953 sejlede hun fra Incheon med kurs mod Danmark.

Hvor mange døde på Jutlandia?

Der døde 29 på Jutlandia. Skibet havde behandlet 4.981 sårede, allierede soldater fra 24 forskellige nationer.

Hvad er hundetegnet Jutlandia

Sygeplejerskerne på Jutlandia fik rang af løjtnanter. Det gjorde de af hensyn til disciplinen blandt de soldater, som de skulle behandle.

Jutlandia var dog et civilt hospitalsskib.

Sygeplejerskerne bag også hundetegn med deres navn, fødeår og blodtype.

Jutlandia og 2. Verdenskrig

Jutlandia var lige ankommet til Rotterdam i september 1939, da 2. Verdenskrig brød ud. Skibet færdiggjorde sin rejse og tog til Bangkok inden, det ankom til København i januar 1940.

Skibet Jutlandia blev sat til rådighed for den danske regering herefter. Jutlandia blev sendt til Argentina for at hente en last korn og kom retur til København den 31. marts 1940.

Da Tyskland besatte Danmark den 9. april 1940, lå Jutlandia i tørdok. Jutlandia ble ikke beslaglagt af tyskerne på grund af mangel på dieselolie. Skibet blev derimod lagt op ved Slotø tæt på skibsværftet.

Jutlandia overlevede krigen og luftangreb med et par enkle kuglehuller og mindre brand i et lastrum.
Jutlandia under angreb
Foto fra engelsk luftangreb 3. maj 1945 på det Østasiatiske Kompagnis fragtskibe Java, Falstria og Jutlandia, der lå 
opankrede ved Slotø i Nakskov Fjord. Java sank, mens de andre 2 kun led mindre skade.
Kilde: Royal Air Force, U.K., Public domain, via Wikimedia Commons

Hvor er Jutlandia i dag

Jutlandia havde sin sidste rejse fra Bangkok til København den 19. december 1964. Hun blev herefter solgt til en spansk skibsophugger. Den 4. januar 1965 forlod hun København på sidste sejltur til Bilbao, hvor hun blev ophugget.

Jutlandia sang

Historien om Jutlandia har ført til den kendte Kim Larsen sang Jutlandia.

Kim Larsen har både leget med sproget og fakta omkring krigen i hans sang om Jutlandia. Han synger blandet andet ”Det var i 1949 eller cirka der omkring/Da der var krig i Korea”. Hvilket ikke er korrekt, da Koreakrigen først startede i 1950 og det var først i 1951, at Jutlandia sejlede ud.

Ligeledes synger Kim Larsen ”Sygeplejerske på seksten år”. Men i virkeligheden var alderen for Jutlandias sygeplejersker mellem 25 og 40 år.

Kim Larsens sang Jutlandia er fra 1986. Den er blandt andet og finde i Højskolesangbogen.

Hør eller genhør Kim Larsens sang Jutlandia

Jutlandia bog

Jutlandia – Krig Kald & kærlighed af Helle Juhl

Bogen handler om de danske sygeplejersker, som ydede humanitær bistand under Koreakrigen på Jutlandia fra 1951-53.

Bogen indeholder blandt andet private fotos og dagbogsnotater fra sygeplejerskerne. Det er med til at give et indblik i hverdagen og livet ombord på det flydende hospitalsskib.

Bogen er fra 2021

Pigen fra det store hvide skib af Mich Vraa & Jesper Bugge Kold

En roman om livet under en krig, hvor venskaber, romantik og håb opstår. I bogen følger man den unge Molly Dahl, som er en af de toogfyrre sygeplejersker.

Bogen er fra 2021

Jutlandia – skibet var, ladet med håb af Søren Flott
Bogen er en historie om det berømte Røde Kors-malede skib. Den blev sendt afsted på trods af politikernes modvilje, men senere hen blev den et symbol på dansk medmenneskelighed og den danske udenrigspolitik under Den Kolde Krig.

Bogen er fra 2013

Jutlandia mindesten

Mindetavle for Jutlandia står ved Langelinie, tæt på Isbjørnen. Mindetavlen er til minde om hospitalsskibet Jutlandia. Der er indgraveret teksten:

”HOSPITALSSKIBET
JUTLANDIA
23. JANUAR 1951 – 16. OKTOBER 1953
DANMARKS BIDRAG TIL
DE FORENEDE NATIONERS ENHEDSKOMMANDO
UNDER KOREAKRIGEN
DENNE STEN FRA KOREA ER GIVET I TAKNEMMELIGHED
AF KOREANSKE VETERANER”

Jutlandia under Koreakrigen

Tidslinje

De vigtigste årstal for Koreakrigen og Jutlandia

Koreakrigen starter

Jun-jul 1950

Nordkoreanerne krydser den 38. breddegrad og en uge senere har de indtaget Seoul.

Jutlandia sejler til Korea

Januar 1951

Jutlandia afsejler til Korea. En besætning på 100 mand og 100 sygefagligt personale i stand til at behandle 300 patienter på en gang

Koreakrigen slutter

Forår/sommer 1951

Forhandlinger om våbenstilstand i Korea. Våbenhvilen underskrives

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
starpushpin