Martin Luther (1483-1546) - Reformationen

Martin Luther var en tysk teolog og reformator, og den helt centrale skikkelse i bruddet med den romersk-katolske kirke. Det resulterede i den evangelisk-lutherske kirkeretning. Bruddet kaldes Reformationen. Reformationens årstal er fra 1517-1648.

Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig fra sine egne gerninger, men alene guds nåde kan frelse. 

Statue af Martin Luther i Dresden

Her ses en statue af Martin Luther (1483-1546), som står ved Vor Frue Kirke i Dresden, Tyskland. Martin Luther 
var professor i teologi i Tyskland og var med til at starte reformationen. Reformationen årstal 1517-1648.


Hvem var Martin Luther

Martin Luther blev født 10. november 1483 i Eisleben, Tyskland og døde 18. februar 1546 i Eisleben. Martin Luther var en tysk munk, reformator og teolog.

Han blev præst i augustiner-eremitternes orden, som gav ham en katolsk uddannelse, som førte til, at han blev professor ved universitetet i Wittenberg.

I 30-årsalderen udviklede han egne teologiske synspunkter om kirkens myndighed, sakramenterne og om mennesket og dets forhold til Gud. Han tog afstand fra kirkens aflad. Det gav skubbet til reformationen og de evangeliske-lutherske kirker.

Artiklen her er fyldt med fakta om Martin Luther

Reformationen årstal

Reformationen begyndte den 31. oktober 1517 med Luthers teser om afladspraksis. Reformationens årstal er 1517 til 1648

Luther var den centrale person under reformationen. Det var han i forandring af både kirkens lære og form, som skete under opgøret med katolicismen i 1500-tallet.

Reformationen er grundlaget til den protestantiske kristendom. Protestanismen har fået stor indflydelse på særlig politik og værdidebatten.

Luther er ofte fremhævet som en af de personer, der har fået stor betydning for den morderne kultur. Det er særligt med hans tanker om forholdet mellem stat og kirke. Her mente Luther, at staten og kirken skal være adskilt. De skal være adskilt i den forstand, at samfundet skal bygge på love og have ret til at straffe sine borgere, mens kirken skal væres nådens rige. Her skal folk kunne høre evangeliet og få forladelse deres synder. Denne tankegang er blevet kendt som to regimentelæren.

Du kan læse mere om reformationen her.

Martin Luther Fakta

Martin Luther
Martin Luther Fakta
Født: 10. november 1483 Eisleben, Tyskland
Dåbsdato: 11. november 1483
Død: 18. februaer 1546 (62 år) Eisleben
Gravsted: Slotskirken i Wittenberg
Bopæl: Erfurt, Magdeburg, Eisleben, Manseld, Wittenberg, Eisenach
Religion: protestantisme
Ægtefælde: Katharina von Bora (1525-1546)

Luthers virke
Uddannelsessted: Erfurt Universitet (1501-1595)
Institution: Wittenberg Universitet
Beskæftigelse: Professor, teolog, salmedigter, pastor, bibeloversætter, oversætter, advokat, præst, filosof, munk og mere.
Deltog i: Rigsdagen i Worms
Kendt for: Reformationen
Kendte værker: Luthers 95 teser
Bevægelser: Reformationen, tysk renæssance

Martin Luther uddannelse

Martin Luther afbrød sine påbegyndte jurastudier. Han aflagde et løfte til Gud om at blive munk, hvis han overlevede det voldsomme uvejr, han mødte under en rejse.

Han indtrådte i augustinereremitternes kloster i Erfurt mod sin fars vilje for at sætte alle sine kræfter ind på sin sjæls frelse.

Han aflagde ordensloftet efter et år. I 1507 blev han præsteviet og begyndte et teologisk studium.

Martin Luther fakta om hans liv

I 1521 blev Luther fredløs og søgte derfor tilflugt hos den magtfulde fyrste på slottet Wartburg. Luthers bevægelse led tilbageslag i forbindelse med den tyske bondekrig.

Bevægelsen var også udfordret ved de modstridende teologiske standpunkter især i synet på Helligånden og sakramenterne.

Martin Luthers oversættelse af biblen

Luther oversatte Biblen til tysk. Det fik en kæmpe betydning for det tyske sprog. Luthers salmedigtning med ”Vor Gud han er så fast en borg” inspirerede til en blomstring af kristne menighedssangen. Menighedssangene skulle nu ikke længere synges på latin men på modersmålet.

Luther mente, at alle skulle have mulighed for selv at læse biblen på sit eget sprog og forstå den.

Martin Luther udgav også selv flere bøger, hvor han argumenterede for sine synspunkter.

Martin Luthers opgør med den katolske kirke

Luther var i direkte modstrid med Den katolske kirke i hans levetid. Kirken solgte aflad, det betød, at man kunne give penge til kirken. Det var med til sikre, at man ville blive udsat for mindre pine, når man døde og kom i skærsilden.

Skærsilden blev dengang opfattet som et sted, hvor mennesker blev straffet for sine forkerte handlinger, før de kom i paradis.

Luther mente ikke, at aflad var uden belæg i Bibelen, og det udelukkende var til for at give penge til Den katolske kirke.

Konflikten mellem Luther og Den katolske kirke blev hurtig en praktisk konflikt. I 1517 offentliggjorde Luther 95 teser om afladshandel, hvor han rettede stor kritik af centrale dele af katolicismens trossætning. Luther blev hurtig verdenskendt og berygtet for sine tanker.

Luther blev mange gange forhørt og truet på livet af Den katolske kirke. Kirken forbød folk at læse hans bøger, og de ville tvinge Luther til at trække bøgerne tilbage. Hertil var Luthers svar, at medmindre man med Bibelen i hånden eller ved brug af indlysende argumenter kunne vise, at han tog fejl. Så ville han fortsat holde fast i sin ret og tro.

Hvad er aflad?

Aflad er et begreb fra den romersk-katolske kirke. Begrebet betyder eftergivelse af timelig straf for synd, det vil sige bodsstraf eller straf i skæresilden.

Luthers teser

Martin Luther protesterede imod kirkens handel med aflad i sine 95 teser. Luthers teser blev offentliggjort i Wittenberg 31.10.1517. Alle Luthers teser er kortfattede, men udgør en tankemæssig helhed. 

Læs nogle af Martin Luthers teser her.

Hvad er Martin Luther kendt for?

Martin Luther var en tysk munk, der var utilfreds og ikke enig med den katolske kirke. Luther skrev i 1517 en liste med 95 punkter, om det han syntes var forkert med den katolske kirke.

Luther grundlagde sin egen kirke, der blev kaldt den evangelisk-lutherske kirke.

Martin Luther Fakta: Hvor gammel blev Martin Luther?

Martin Luther blev 62 år (1483-1546).

Martin Luther døde en naturlig død. Han led af åndenød og smerter i brystet, hans hjerte stoppede med at slå om natten den 18. februar ved to-tretiden. Han var omgivet af hans venner og flere af sine sønner.

Martin Luthers centrale værker

Luther er kendt som en dygtig forfatter og står bag mange værker. Tre vigtige værker han står bag er:

Om et kristenmenneskes frihed, 1520

Om de gode gerninger, 1520

Den lille katekismus, 
1529

Martin Luther

Tidslinje

Her kan du se nogle af de vigtigste begivenheder og øjeblikke i Martin Luthers liv.

Bliver født i Eisleben

1843

Begynder i latinskolen i Magdeburg

1497

Begynder jura-studium

1505

Tordenoplevelsen. Tilslutter sig Augustinerordenen

1505

Professor i Wittenberg

1511

Udgiver ”95 teser imod afladshandelen”

1517

Rigsdagen i Worms

1521

Går under jorden på Wartburg

1521-22

Luthers oversættelse af det nye testamente

1521

Udgivelse ”Om den verdslige øvrighed”

1523

Udgivelse af ”Om den trælbundne vilje”

1525

Gift med Katharina von Bora

1525

Udgivelse af ”Luthers lille katekismus”

1528

Luther udgiver ”Luthers bibel (samlet udgave)”

1534

Udgivelse af ”Store Galaterbrevskommentar”

1535

Luther dør i sin fødeby Eisleben.

1546
Se en tidslinje over Reformationen her.

Se og lær om Martin Luther og Reformationens nye verdensbillede

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
pencilstarbook