Oliekrisen

Igennem tiden er verden blevet ramt af oliekriser, disse kriser har enorme konsekvenser for økonomien, produktionen og folks hverdag.

Oliekrise

Hvad er oliekrise

Oliekrise er den mest almindelige form for energikrise. Hvor en energikrise er en fællesbetegnelse for en stor mangel på energiressourcer til et land.

Energikrisen kan opstå ved, at energien ikke kan anskaffes eller der er voldsomme prisstigninger. En energikrise påvirker som oftest både økonomi. Det følger også en lang række stigninger i produktionsomkostninger i en lang række erhverv.

Forbrugerne oplever som ofte en oliekrise i forbindelse med stigninger på benzinpriser.

Oliekrisen i 1970’erne

De to oliekriser, som ramte 1970’erne var begge et resultat af specielle politiske omstændigheder.

Hvad udløste oliekrisen i 1970

Oliekrisen i 1970 blev udløst af flere år med øget vækst og velstand. Det skete i eftertiden af 2. Verdenskrig, hvor boliger blev større og biler og el-artikler blev mere almindelig og allemandseje.

Der var generelt et stigende energiforbrug, hvor størstedelen af energien blev dækket af råolie fra undergrunden.
Læs om efterkrigstiden her

Oliekrisen i 1973

Oliekrisen i 1973 blev udløst, da Yom Kippur-krigen udbrød. Her blev Israel angrebet ag Egypten og Syrien. Et våben mod Israel blev olien, hvor seks arabiske olielande forhøjede olieprisen.

Statsminister Anker Jørgensen gav en improviseret tale i november, hvor han støttede Israel. Dette udløste en total olieboykot for Danmark, hvilket Holland også var blevet udsat for ved at forsvare Israel.

 De fleste vestlige lande støttede Israel, og da USA sendte en militær luftbro med forsyninger til Israel, standsede den saudiske konge olieeksporten til USA. Dette resulterede i oliemangel i Vesten

Oliekrisens konsekvenser

Oliekrisen havde ikke de store konsekvenser for USA, da de nærmest var selvforsynende med olie. Modsat Vesten, hvor der næsten opstod panik.

Oliekrisens konsekvenser var også vareknaphed. Hvor der opstod hamstring, hvor folk var bange for olien ville slippe op, og derfor købte de alle former for produkter, som var afhængig af olien.

Konsekvenser af oliekrisen var også, at d1960’ernes fulde beskæftigelse blev erstattet af 1970’ernes arbejdsløshed.

Hvor mange oliekriser har der været

Der har været tre oliekriser siden 2. Verdenskrig

Hvad betyder oliekrisen i 1973 for Danmark

I Danmark i1973 udgjorde olie 90 % af energiforbruget, hvilket gjorde at energikrisen fik store konsekvenser for Danmark. De mange restriktioner blev hævet i februar 1974, men energikrisen var med til at skubbe til en økonomisk nedtur, som strakte sig ind i 1980’erne.

Hvornår var oliekrisen i Danmark

Oliekrisen i Danmark har været af flere omgange både i 1973-74, 1978-80 og 1990-91.

Oliekrisen og atomkraft

I forbindelse med oliekrisen blev der sat gang i udbygning af andre energiforme, herunder kernekraft. Atomkraft blev en af de helt store politiske spørgsmål i Vesten i slutningen af 1970’erne og op gennem 1980’erne. Der blev dannet organisationer og lavet sange imod atomkraft. Grundet den store modstand mod atomkraft i Danmark, blev der aldrig opført atomkraft.

Danmark valgte at satse på vindenergi og udvinde olie i Nordsøen. Dette gjorde Norge også, og Norge er i dag en af verdens rigeste lande på grund af deres olieproduktion.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler