Efterkrigstiden

Efterkrigstiden var en tid, der var præget af økonomisk vækst, velstand og internationale alliance. Det var også en tid, som i høj grad var præget af atomkapløb og prøvesprængninger var blevet dagligdag mange i steder. Efterkrigstiden i Danmark var en tid med store forandringer både kulturelt, økonomisk og politisk.

Apotek
Apoteket Svanen 1950
Kilde: Karlsson, Yngve (Fotograf), Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad er efterkrigstiden

Efterkrigstiden er en betegnelse for den periode i verdenshistorien, der strækker sig fra 2. Verdenskrigs afslutning i 1945 og frem til afslutningen på Den Kolde Krig i 1991.

Hvor man bruger betegnelsen mellemkrigstiden om perioden mellem 1. og 2. Verdenskrig fra 1918 til 1939.

Hvornår var efterkrigstiden

Efterkrigstiden foregik fra 1945 til 1991

Hvad skete der i efterkrigstiden

Da Anden Verdenskrig var slut var det ikke enstydig med, at der var fred. Europa blev delt i øst og vest, og de tidligere allierede blev fjender.

Hvordan var efterkrigstiden

Efterkrigstiden er kulturelt kendetegnet med en stor udvikling i velstand, protestbevægelser og fokus på individualisme

Efterkrigstiden periode

Efterkrigstiden periode i Danmark var præget af store forandringer både på indenrigspolitik og udlandspolitik. Danmark var med til at stifte FN i 1945 og blev medlem af NATO i 1949.

I 1953 stemte et flertal for at ændre Grundloven. Ændringen betød blandt andet, at Landstinget blev afskaffet. Etkammersystem med Folketinget som eneste lovgivende forsamling blev indført

Efterkrigstiden Danmark

Den tyske besættelse af Danmark sluttede den 5. maj 1945. De britiske tropper kom og befriet Danmark med undtagelse af Bornholm, de var besat indtil april 1946 af Sovjetunionen.

Herefter blev tiden præget af internationale konflikter med Den Kolde Krig. Der er tre væsentlige forhold, som der kendetegner Efterkrigstiden i Danmark: internationalisering, økonomisk væsk og kulturelle og politiske opbrud.

Den danske befolkning blev rigere under Efterkrigstiden, det var en tid præget af ændringer og oprør såsom ungdomsoprøret.

Hvilken betydning havde den kolde krig for Danmark

Danmark knyttede sig til den vestlige blok både politisk, økonomisk og militært under Den Kolde Krig. Det skete igennem en række forpligtende aftaler og samarbejder.

Større velfærd

Der var høj økonomisk vækst i Europa og herunder også Danmark. Der var fuld beskæftigelse, stor produktion og en høj materiel levestandard. Det var i denne periode, at det danske velfærdssamfund for alvor begyndte at få lagt sine grundsten.

Den økonomiske vækst betød samtidig også, at der var mangel på arbejdskraft – hvorfor mange kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. Børnene blev sendt i de nye vuggestuer, børnehaver og fritidshjem/klubber.

Den store mangel på arbejde betød også, at vi inviterede gæstearbejdere til at arbejde i Danmark.

Efterkrigstidens ungdomskultur

Ungdomskulturen blomstrede frem i Efterkrigstiden. Ordet ”teenager” dukkede op, medierne brugte det til at beskrive de unge. De unge begyndte også at blive set som en forbrugergruppe, hvor reklamer og butikker henvendte sig direkte til dem.

Ungdomskultur var ikke noget nyt i 1945, det var allerede set i 1920’erne og 1930’erne. Det nye efter 2. Verdenskrig var nærmere, at de unge blev defineret som en forbrugergruppe.

Ungdomskulturens udvikling fra 1945-1965 er et ikke-politisk ungdomsoprør. Vi ser først det egentlige ungdomsoprør i slutningen af 1960’erne.

Ungdomsklubber

Ungdomsklubberne dukkede særligt op i efterkrigstiden, hvor de unge mødes for at snakke sammen og dyrke sine hobbyer.


Politiet var også med til at grundlægge flere af klubberne som et led i at afholde de unge fra småkriminalitet.

Internationaliseringen af Danmark

Internationaliseringen skete ved en både materiel og kulturel påvirkning, hvor danskerne blev mere afhængig af omverden

Urbanisering

Urbaniseringen under Efterkrigstiden udspillede sig ved, at en stigende befolkning kom til at bo og arbejde i byen. Den bymæssige måde at tænke på og forholde sig til hinanden blev også den dominerende – også blandt dem, som der levede på landet.

Dansk forsvarspolitik

Danmark opgav modstræbende den lange danske tradition for at holde sig uden for stormagternes konflikter. Danmark tilsluttede sig NATO efter 2. Verdenskrig, hvorfor man indgik alliancepolitik og et militært forsvar.

Vietnamkrigen

Vietnamkrigen er den vigtigste krig i Efterkrigstiden. Det var en krig, hvor USA prøvede at bremse kommunismen.

Vietnamkrigen varede fra 1955 til 1975. Sejrherrerne var Nordvietnam og Vietcong, hvor Vietnam blev genforenet under et kommunistisk styre.

Krigen var en del af koldkrigskonflikten mellem USA og dets allierede på den ene side og på den side Sovjetunionen, Kina og Nordvietnam.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler