Regnskove - biodiversitet og livet i regnskoven

Regnskoven er en skov, som har navn fra dens daglige regn. Verdens regnskove dækker 6 % af jordens overflade. Men udgør levestedet for halvdelen af jordens dyre- og plantearter.

Regnskov

Regnskove

Regnskove er en særlig skov, som findes i troperne. Forholdene skal være høj temperatur, høj fugtighed og særlig frodighed før der opstår regnskove. Verdens regnskove har stor betydning for mennesker, dyr og klimaet på kloden.


Hvorfor det er et stort problem, at vi mennesker udrydder så store dele af regnskovene. Rydningen af regnskove er med til at forårsage alvorlige klimaforandringer.

Klimaet i regnskoven

Regnskove har højt temperatur hele året rundt. Deres gennemsnitstemperatur ligger konstant mellem 24-28 grader. Derudover regner det også meget i regnskove, hvor der falder normalt 2.000-5.000 mm nedbør om året.

Det våde og varme klima gør regnskove til en frodig skov. Det er et optimalt hjem for mange forskellige arter af dyr og planter.

Hvad kendetegner en regnskov

Regnskovene kan være meget forskelligt, der er dog nogle ting, som ofte gør sig gældende
Regnskove ligger i troperne
Det regner over 2 meter om året i regnskoven.
De har et stort og veludviklet kronetag.
De har et stort og veludviklet kronetag.
Regnskovens trækroner er oftest 30-50 meter over jorden. Det er også her de fleste planter og dyr lever.
En regnskov har mange forskellige arter i regnskoven. Det anslås at omkring halvdelen af alle jordens dyr og planter lever i regnskoven.

Hvor findes der regnskove

Der findes regnskove i Syd- og Mellemamerika, Afrika, Sydøstasien og Australien.

De lande, som har de største regnskovsarealer er: Brasilien, Congo, Peru, Indonesien og Colobia
Tropiske regnskove
Tropiske regnskove fordelt over verden. Regnskovene er markeret med grønt.
Kilde: Wikimedia.

Hvor meget af regnskoven er forsvundet

Der er forsvundet cirka halvdelen af verdens regnskove. Før den industrielle revolution, som begyndte omkring 1750 var omkring 13 % af jorden dækket af regnskov.

Hvad gør regnskoven

En ting regnskoven gør, som er særlig vigtig for vores klima er, at regnskoven lagrer CO2. Det vil altså sige, at hver gang vi fælder et træ, så slipper træets lagrede CO2 ud i atmosfæren. Det er med til at bidrage til klimaændringer.

Mange mennesker er også afhængige af regnskovene, hvorfor de vil miste deres livsgrundlag, hvis skovene ødelægges.

Regnskoven er også hjem for størstedelen af alle jordens dyr- og plantearter, som også desværre forsvinder i takt med, at vi fælder regnskovene.

Hvad er der i en regnskov

En regnskov er den skovtype, som findes i de tropiske områder med høj temperatur året rundt. Det helt særlige ved en regnskov er, at gennemsnitstemperaturen altid ligger mellem 24-28 grader. En anden særlig ting er også, at det regner meget.

I regnskovene finder man særlige plante-, træ- og dyrearter, som man ikke finder andre steder på kloden.
Regnskov

Biodiversitet og regnskov

Regnskovene er de mest frodige områder i verden, hvor mere end halvdelen af verdens cirka 1,4 millioner arter lever.

Hvert eneste år finder botanikere tusindvis af nye plantearter i regnskovene. Hvor man mener, at man kun har fundet 15-35 % af alle arterne i regnskoven på Borneo.

Regnskovens økosystem

Regnskoven er et gigantisk økosystem. Hvor arterne som lever i regnskoven, er afhængige af hinanden.

Det bedste for økosystemet er, at skoven får lov til at stå uberørt. Her er de bedste forudsætninger for, at regnskoven formerer sig.

Det vil altså sige, at når skoven forsvinder, så forsvinder der mange arter med den. Når mennesket laver indgreb i skoven, fordi økosystemerne kommer i ubalance.

Fakta om regnskoven

Hvis Amazonas regnskov var et land, ville det være det 9. største land i verden.

Over halvdelen af verdens anslåede 10 millioner arter af planter, dyr og insekter lever i de tropiske regnskove.

En hektar i regnskoven kan besidde 750 typer træ og 1.500 højere plantearter.

Opdeling af skoven

I regnskoven opdeles skoven i forskellige etager.

Over kronetaget: op til 40 m høje træer, som alle bryder gennem kronetaget
Kronetaget: et over 20 m højt tæt vegetationslag, som afskærer resten af skoven for lys fra solen.

Mellemlaget: 5 til 20 meter høje træer med epifytter (Epifytter: Planter som lever på andre planter).

Buskadslaget: Mindre træer og buskadser på under fem meter.
Bundlaget: Skyggetålende bregner og træskud.

Planter i regnskoven

Det tropiske klima gør det muligt for regnskovens planter at vokse intensivt. Hvorimod planterne i Danmark er begrænset i deres vækst i de måneder, hvor der er koldt.

Det helt særlige ved regnskove er også, er der ikke en træsort, der dominerer. Der er derimod flere end 200 forskellige træsorter pr. hektar. Mange af planterne i regnskoven lever også på andre planter.

Disse planter, som lever på andre planter kaldes epifytter.

Regnskovens træer

Det er træerne, som gør regnskoven speciel. Regnskoven er bygget op af mange forskellige træer. For at sætte det i perspektiv, så har vi i Danmark 10-15 arter af træer og buske i en artsrig skov. Hvorimod i Sydøstasien kan der være over 200 forskellige arter.

Modsat vores træer, som har årringe, så findes det ikke i regnskovens træer. Det er derfor svært at anslå regnskovens alder, men man vurderer, at nogle af de største træer kan være flere hundrede år gammel.

Regnskovens dyr

Mange af regnskovens dyr lever i kronetag. Det vil sige i toppen af trækronerne, som kan være 15-20 meter tykt.

Regnskovens dyr kan ofte hoppe langt eller har flyvehud, så de kan svæve fra træ til træ. I blandt de flyvende dyr findes egern, lemur og frøer.
Abe i en regnskov

Hvad er en regnskov

Regnskove opstår alle steder, hvor nedbørsmængden overstiger fordampningstabet måned for måned.

Verdens regnskove består af et stort og varierende planteliv. Bare i Amazonasområdet er der omkring 80.000 forskellige plantearter. I de afrikanske, sydamerikanske og syd-asieske regnskove er der omkring 180.000 forskellige plantearter.

Hvilke regnskove findes der

Der findes tre former for regnskove: tempereret regnskove, tropiske regnskove og subtropiske regnskove. Hvor det de fleste forbinder med regnskove er de tropiske regnskove, som også udgør størstedelen af jordens regnskove.

Tempereret regnskov

De tempereret regnskove består enten af en nåleskov eller en løvskov. De tempereret regnskove opstår i en tempereret klimazone med meget nedbør.

Tempereret skove dækker store dele af verden. De tempereret regnskove derimod findes primært i syv forskellige regioner rundt om i verden. Størstedelen er at finde i kystegne med maritimt klima, som i den fugtige nordvestlige kystregion i Nordamerika, Vesteuropa, sydvestlige og østlige Asien, sydvestlige Sydamerika, sydøstlige Australien og New Zealands sydø.

 Områderne med tempereret regnskov er vist nedenfor med grønt.
Tempereret regnskove
Tempereret regnskove i Verden markeret med grøn
Kilde: KarlUdo, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Fakta regnskov: Karakteristika ved tempereret regnskov

De tempererede regnskove adskiller sig fra øvrige skove ved
- Meget nedbør i form af regn, som ofte bliver dannet af fugtig luft fra oceanerne
- Et tempereret klima, hvor klimaet er præget af skiftende årstider.


Tæt på et ocean og kystnære bjerge har stor betydning for dannelsen af tempererede regnskove, men er ikke afgørende

Tropiske regnskove

Tropiske regnskove er typisk dem vi referer til, når vi snakker om regnskove. De tropiske regnskove vokser i jordens tropiske klimabælte.

I de tropiske regnskove er der varmt hele året, og regnmængden er mindst 2 meter årligt. Det er cirka tre gange så meget regn, som der falder i Danmark om året.

Subtropiske regnskove

De subtropiske regnskove finder man i tropernes randområder. De subtropiske regnskove kaldes også bjergregnskove, da de også er at finde i tropiske bjerge.

Her forsyner tågen planterne med væde.

Mennesker i regnskoven

Der bor ca. 260 millioner mennesker i regnskovene. De mennesker er i høj grad afhængige af skovens ressourcer, som vand, mad, brændsel og medicin.

Mindst 60 millioner af disse mennesker er urfolk. Urfolk er de folk, som levede i et land, før de blev koloniseret eller en egen stat.

Urfolk har deres egen kultur, som har stærke sociale, kulturelle og spirituelle bånd knyttet til skoven.

Regnskovens betydning

Det er ikke kun urfolk og mennesker, som bor i regnskoven, som er afhængig af den. Mange millioner mennesker er afhænge af skovens økosystem i deres dagligdag. Det er i skoven, hvor de finder mad, materialer til husbyggeri, brænde og ingredienser til medicin.

Afskovning af regnskoven

Ordet afskovning indebærer at fjerne al skov fra et område. I dag estimerer man med, at hvert femte sekund forsvinder der regnskov, som svarer til størrelsen på en fodboldbane.

Grunden til afskovning er den store efterspørgsel på regnskovens landbrugsprodukter, tømmer, mineraler, olie og gas.

Her er en liste over nogle af årsagerne til afskovning
- Industrielt jordbrug
- Småbønder afbrænder skov til marker
- Kødproduktion
- Tømmer
- Papir 
- Veje
- Minedrift 
- Oliesøgning

Fældning af regnskoves konsekvenser

Fældningen af regnskoven har ikke kun konsekvenser for netop regnskoven og dens arter. Det er også med til at ødelægge naturen omkring regnskoven.

 Regnskoven og regnvand hænger nemlig sammen, hvor plantelivet i regnskoven påvirkes af skydannelse og nedbør.

Træerne i regnskoven er med til at beskytte jorden og skovbunden for nedbør. Det vil sige, at når skoven forsvinder, så har det indvirkning på mængden af nedbør.

Regnskov og klima

Regnskoven har en kæmpe betydning for vores klima og særligt den globale opvarmning. Hvor træerne har optaget store mængder CO2.Regnskoven har en kæmpe betydning for vores klima og særligt den globale opvarmning. Hvor træerne har optaget store mængder CO2.

Regnskoven i Amazona

Verdens største regnskov er Amazonas, som ligger i Sydamerika. Området er på ca. 6.9 millioner km2 og udgør over halvdelen af jordens tilbageværende regnskovsområder.

Amazonas spreder sig ud over ni forskellige lande: Brasilien, Colobia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.

Regnskoven i Amazonas ligger rundt om floden Amazonas. Amazonas er verdens største flod.

I løbet af de senere år har Amazonas var udsat for store afbrændinger for at skabe landbrugsjord. Særligt de mange afbrændinger i 2019 gav protester fra hele verden.

Hjælp til regnskove

REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation) er et international initiative, hvor verdens rige lande betaler regnskovslande for at tage vare på regnskovene.

Hovedformålet med projektet er at reducere klimagasudslip. Verdens regnskove ligger primært i udviklingslande, hvorfor de i særlig grad er afhængige af indtægterne fra regnskovens ressourcer. Hvorfor ideen er, at de rige lande skal hjælpe med at passe på regnskovene ved at betale for beskyttelse af dem.

Liste over regnskove

Her er en liste over nogle af verdens regnskove
Regnskov
Indonesiens regnskove
Mere end en fjerdedel af Indonesiens skove er forsvundet i løbet af de sidste 25 år
Canadas Great Bear Raniforest
En af de største tilbageværende tempererede regnskove i verden
Regnskoven i Amazonas
Verdens største regnskov
Regnskoven i Congo-bækkenet
Det er verdens andenstørste regnskov

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap