Statsminister i Danmark

Danmark fik sin første statsminister i forbindelse med indførelse naf Grundloven og afskaffelsen af enevælden.

Christiansborg

Hvornår fik Danmark sin første statsminister

Danmark fik sin første statsminister eller premierminister, som det hed dengang, den 22. marts 1848. Her blev Adam Wilhelm Moltke udnævnt til premierminister.

Moltke var den første regeringsleder under det nuværende konstitutionelle monarki. I vores forfatningssystem er monarken statsoverhoved, mens statsministeren er regeringschef.

Hvad er en statsminister

Statsminister er regeringslederen i de nordiske lande. Hvor statsminister indtil 1848 betød en minister, som var medlem af Gehejmestatsrådet.

Fra 1848 til 1855 hed den danske regeringsleder premierminister, hvorefter titlen blev konseilspræsident fra 1855 til 1918. Statsminister blev fastlagt i Grundloven af 1915 og blev brugt fra 1918.

Den første danske regeringsleder, som blev tilkaldt statsminister, var Carl Theodor Zahle fra Det Radikale Venstre. Han havde været konseilspræsident siden 1913.

Danmarks statsminister

Danmarks statsminister er regeringschef i Danmark, hvor statsministeren leder regeringen.

Statsministeren udnævnes af den danske monark, Danmark har været et konstitutionelt monarki siden 1849, hvilket betyder at siden systemskiftet 1901 har udnævnelsen haft grundlag i den politiske sammensætning i Folketinget.

Der har siden starten af 1900-tallet ikke været et parti, som har haft flertal i Folketinget. Hvorfor statsministeren som oftest leder en koalitionsregering.

Hvornår fik Danmark en regering?

Danmarks første embede blev oprettet under enevælden, ved udnævnelsen af Frederik Ahlefeldt til storkansler i 1676.

Længst siddende statsminister i Danmark

J. B. S. Estrup er den længst siddende regeringschef, hvor han sad på embedet i 19 år og 2 måneder. Estrup var Danmarks 12. konseilspræsident, hvilket han var fra 1875 til 1894.

Stauning er den længst siddende parlamentariske statsminister, hvor han sad på embedet i 15 år og 9 måneder sammenlagt.

Statsminister 1920 – Påskekrisen

Påskekrisen er en dansk parlamentarisk krise, den stod på mellem 29. marts 1920 og 4. april 1920. krisen opstod da Kong Christian 10. imod Folketingets flertal afskedigede Ministeriet Zahle II med det håb om, at det vil udløse et folketingsvalg, der vil være med til at give et flertal

Statsministeriet

Det danske statsministerium er statsministerens sekretariat og bistår statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.

Sager der vedrører Statsministeriet er
- Kongeriget Danmark
- Kongehuset
- Pressens forhold
- Stats- og forfatningsretligt spørgsmål
- Forretningernes fordeling
- Ministres udnævnelse, afskedigelse med mere

Besøg Statsministeriets hjemmeside

Danmarks første parti

Det første rigtige parti i Danmark var Det forenede Venstre, som blev stiftet i 1870, som havde rødder i Bondevennernes Selskab.

Nogle af de andre første partier var Højre stiftet i 1881 og Socialdemokratiet i 1878.

Det forenede Venstre har været igennem flere splittelser og samlinger, men det blev endelig splittet i 1905 i Venstre og Det Radikale Venstre.

Højre blev i 1915 til Det Konservative Folkeparti.

Socialdemokratiet blev delt i to i 1919, hvor partiets venstrefløj dannede Danmarks Kommunistiske Parti.

Christiansborg Slot

Christiansborg Slot eller bare Christiansborg er hjemstedet for Danmarks parlament, Folketinget for Højesteret og Statsministeriet.

Hvem var den første statsminister fra Socialdemokratiet?

Den første statsminister fra Socialdemokratiet var Thorvald August Marinus Stauning. Stauning er også den længst siddende parlamentariske statsminister, det blev sammenlagt til 15 år og ni måneder.

Stauning var også den siddende statsminister, da Danmark blev besat af tyskerne under 2. Verdenskrig. Han var derfor med til at stifte Samlingsregeringen under besættelsen.
Læs mere om Stauning her.

Statsminister efter 1848

Danske statsminister siden 1848

En liste over de danske statsminister siden Grundloven i 1848.

A.W. Moltke (embedsmandsregering sammen med nationalliberale)

1848

A.W. Moltke (embedsmandsregering med konservative og nationalliberale)

1848‑1851

A.W. Moltke (embedsmandsregering med konservative)

1851‑1852

C.A. Bluhme (konservative)

1852‑1853

A.S. Ørsted (konservative)

1853‑1854

P.G. Bang (konservative og nationalliberale)

1854‑1856

C.G. Andræ (konservative og nationalliberale)

1856‑1857

C.C. Hall (nationalliberale og konservative)

1857‑1859

C.E. Rotwitt (Bondevenner og nationalliberale)

1859‑1860

C.C. Hall (nationalliberale)

1860‑1863

D.G. Monrad (nationalliberale)

1863‑1864

C.A. Bluhme (konservative)

1864‑1865

C.E. Frijs (konservative)

1865‑1870

Ludvig Holstein‑Holsteinborg (konservative og nationalliberale)

1870‑1874

C.A. Fonnesbech (konservative og nationalliberale)

1874‑1875

J.B.S. Estrup (Højre)

1875‑1894

Tage Reedtz‑Thott (Højre)

1894‑1897

Hugo Hørring (Højre)

1897‑1900

Hannibal Sehested (Højre)

1900‑1901

J.H. Deuntzer (Venstrereformpartiet)

1901‑1905

J.C. Christensen (Venstre)

1905‑1908

Niels Neergaard (Venstre)

1908‑1909

Ludvig Holstein‑Ledreborg (Venstre)

1909

C.Th. Zahle (Radikale Venste)

1864‑1865

C.Th. Zahle (Radikale Venstre)

1909‑1910

Klaus Berntsen (Venstre)

1910‑1913

C.Th. Zahle (Radikale Venstre)

1913‑1920

Otto Liebe (forretningsministerium)

1920

M.P. Friis (forretningsministerium)

1920

Niels Neergaard (Venstre)

1920‑1924

Thorvald Stauning (Socialdemokratiet)

1924‑1926

Thomas Madsen‑Mygdal (Venstre)

1926‑1929

Thorvald Stauning (Socialdemokratiet, Radikale Venstre)

1929‑1940

Thorvald Stauning (samlingsregering)

1929‑1940

Vilhelm Buhl (samlingsregering)

1942

Erik Scavenius (samlingsregering)

1942‑1943

Departementschefstyret

1943‑1945

Vilhelm Buhl (samlingsregering)

1945

Knud Kristensen (Venstre)

1945‑1947

Hans Hedtoft (Socialdemokratiet)

1947‑1950

Erik Eriksen (Venstre, Konservative)

1950‑1953

Hans Hedtoft (Socialdemokratiet)

1953‑1955

H.C. Hansen (Socialdemokratiet)

1955‑1957

H.C. Hansen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund)

1957‑1960

Viggo Kampmann (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund)

1960

Viggo Kampmann (Socialdemokratiet, Radikale Venstre)

1960‑1962

Jens Otto Krag (Socialdemokratiet og Radikale Venstre)

1962‑1964

Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

1964‑1968

Hilmar Baunsgaard (Radikale Venstre, Konservative og Venstre

1968-1971

Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

1971‑1972

Anker Jørgensen (Socialdemokratiet)

1972‑1973

Poul Hartling (Venstre)

1973‑1975

Anker Jørgensen (Socialdemokratiet)

1975‑1978

Anker Jørgensen (Socialdemokratiet og Venstre)

1978‑1979

Anker Jørgensen (Socialdemokratiet)

1979‑1982

Poul Schlüter (Konservative, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti)

1964‑1968

Poul Schlüter (Konservative, Venstre, Centrum-Demokraterne og Radikale Venstre)

1964‑1968

Poul Schlüter (Konservative, Venstre og Centrum-Demokraterne)

1964‑1968

Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti)

1993‑1994

Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne og Radikale Venstre)

1994‑1998

Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre)

1998-2001

Anders Fogh Rasmussen (Venstre og Konservative)

2001‑2005

Anders Fogh Rasmussen (Venstre og Konservative)

2005‑2007

Anders Fogh Rasmussen (Venstre og Konservative)

2007‑2009

Lars Løkke (Venstre og Konservative)

2009‑2011

Helle Thorning‑Schmidt (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti (SF) og Radikale Venstre)

2011‑2014

Helle Thorning‑Schmidt (Socialdemokratiet og Radikale Venstre)

2014-2015

Lars Løkke Rasmussen (venstre)

2015-2016

Lars Løkke Rasmussen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative)

2016-2019

Mette Frederiksen (Socialdemokratiet)

2019

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
user