Den danske kolonisering

Den danske kolonisering skete i takt med koloniseringen af hele Europa. Koloniseringen bestod af slavehandel og erobring af nye landområder, den tog for alvor fart i slutningen af 1400-tallet. 

Den danske kolonisering

Danmark deltog i slavehandel fra 1660’erne og frem til begyndelsen af 1800-tallet. Her transporterede Danmark over 100.000 afrikanere over Atlanten under kummerlige forhold. Danmark var det første land til at afskaffe slavehandelen i 1792.

Hvornår startede koloniseringen

Koloniseringen startede i 1400-tallet, og særligt i slutningen af 1400-tallet.

Hvad er en kolonisering

Kolonisering er et lands erobring af og besiddelse af et landområde, som ikke er indenfor et lands eget grænser.

Formålet med kolonisering er, at man ønsker at opnå politisk eller økonomiske fordele fra det indtaget landområde.

Det mest omfattende eksempel på kolonialisme findes i 1700- og 1800-tallet, hvor en lang række lande i Europa erobrede store landområder i Afrika og Indien.

Hvilke lande har været en koloni

De største kolonilande igennem historien var Spanien, Portugal, Frankrig og Storbritannien. Derudover var Holland, Belgien, Italien, Tyskland og Danmark var også kolonimagter, de var dog ikke af ligeså stor størrelse.

Kolonisering historie

Kolonisering historie strækker sig helt tilbage til starten af menneskenes historie. I dette indlæg fokuseres der kun på den europæiske kolonialisme.

Den europæiske kolonisering har haft en kæmpe betydning for, hvordan verden er formet i dag.

Alle europæiske lande deltog i kolonialismen, men det havde sit udspring på Den Iberiske Halvø, Portugal og Spanien i samarbejde med italienske købmænd.
Det var allerede i 1300-tallet, at Spanien erobrede og koloniserede De Kanariske Øer.

Hvad er en koloni

Ordet koloni stammer fra det latinske ord colonia, som betyder landbrug. Og oprindeligt betegnet ordet koloni de områder, som var omkring Middelhavet, som romerne erobrede.

En koloni er derfor et område, som en stat opretter uden for sit eget territorium. Det var særligt i slutningen af 1400-tallet, at de europæiske staters kolonisering tog fart i forbindelse med opdagelsesrejserne.

Hvem var de største kolonimagter

Datidens stormagter Spanien, Portugal, Storbritannien, Holland og Frankrig var nogle af de største kolonimagter. Hvor de op gennem 1500-tallet og frem til 1800-tallet oprettede kolonier i Amerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og Australien.

Danmark var kun en mellemstor kolonimagt.

Danmarks kolonier

Danmark har igennem historien besiddet en række forskellige territorier udenfor Danmark – for eksempel i Island, Norge, Sverige, Tyskland, Færøerne, Grønland og Storbritannien. Det var først i 1600-tallet, at Danmark fik sine første handelskolonier.

De vigtigste handelskolonier lå på Trankebar i Indien, Guldkysten i Ghana og de Vestindiske Øer i Caribien.

Dansk Vestindien

Dansk Vestindien som består af tre caribiske øer St. Thomas, St. Jan og St. Croiz var en dansk koloni fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1917.

Øerne blev solgt til USA for 25 millioner dollars i guld i 1917.

Danmarks slavehandel

Det var i forbindelse med, at den Vestindisk-guinesisk Kompagni blev oprettet i 1674, at Danmark begyndte at handle med slaver.

I perioden fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1802 solgte, fragtede og købte kompagniet omkring 100.000 slaver fra Afrika til de vestindiske sukkerplantager.

Trekantsruten

Danmark var en del af den såkaldte trekantshandel mellem de europæiske havne, handelsforter på Afrikas vestkyst og kolonierne i Amerika.

Alle Danmarks ruter startede og sluttede altid i København.

Slaver i Danmark

De velstående fyrster og købmænd i de europæiske byer kunne i 1700-tallet have en tjener af afrikansk herkomst. De slaver som kom til Europa var født og opvokset på plantagerne i Caribien.

Slaver i danske kolonier

Det var i 1725, at kompagniet for første gang tillod private slavehandlere at indføre slaver til Dansk Vestindien.

Salg af slaver

Slaverne blev som ofte solgt på auktion i Det Vestindisk-Guineiske Kompagnis gård. Her blev slaverne solgt til plantageejere, hvor de syge og børnene solgt sidst.

Plantageejerne

Plantageejerne var velhavende og tjente store formuer på denne tid. Familien Schimmelmann var 1700-tallets rigeste familie i Danmark på grund af deres sukkerhandelen med Vestindien.

Langt de fleste plantageejerne var af udenlandsk afstamning.

Den danske holdning til slavehandel

Allerede i slutningen af 1700-tallet blev der ført kampagner imod slavehandlen og særligt i de engelske kompagnier. Kampagnen mod slaveriet er en af de mest succesrige kampagner i historien.

Den kulturelle og politiske elite i Danmark var derimod stolte over den danske slavehandel, da det var med til at vise, at Danmark havde en stærk udenrigspolitisk position som kolonimagt.

Hvornår blev slavehandel forbudt

Slavehandel blev forbudt i Danmark i 1792 ved en kongelig forordning, den trådte dog først i kraft fra 1803. Det var dog stadig tilladt at holde slaver i Vestindien helt frem til 1848.

Forbuddet kom særligt på grund af økonomisk forhold, hvor det var blevet for dyrt at have slavetransport.

Afskaffelse af slaveriet

Danmark siger gerne, at de var de første til at afskaffe slaveriet, dette er dog ikke helt sandt. Danmark var de første til at afskaffe til at afskaffe den transatlantiske slavehandel, hvor man fragtede slavegjorte mennesker fra Vestafrika til Vestindien. Men plantageejerne i Vestindien måtte stadig gerne have slaver, og det blev først endelig afskaffet i 1848.

Europa koloniserer verden

Ser herunder, hvordan Europa koloniserer verden ved at overtage landområder med magt.
Læs også om den amerikanske borgerkrig, som var starten på slutningen af slaveriet i USA.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler