Den Spanske Syge (1918-1920)

I årene fra 1918 til 1920 blev verden ramt af influenzapandemien kaldet “Den Spanske Syge”. Pandemien kostede over 50 millioner dødsofre.

Et hospital under Den Spanske Syge i Camp Funston, Kansas
Kilde:  Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine, 
Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad var Den Spanske Syge

Den Spanske Syge var en megt dødbringende influenzaepidemi. Den ramte alle verdensdele i 1918-1920.

Hvorfor hedder det Den Spanske Syge?

Det hedder Den Spanske Syge, da epidemien første gang blev omtalt i de spanske medier i foråret 1918. Dette betød ikke, at epidemien havde udspring i Spanien. Betegnelsen kom dog alligevel hurtigt til at hænge fast

Omtalen af sygdommen var censureret i de lande, som deltog 1. Verdenskrig. Læs her om 1. Verdenskrig i indlægget 1. Verdenskrig 1914-1918 - De allierede og centralmagten.

Hvor ramte Den Spanske Syge

Den Spanske Syge blev spredt til store dele af verden, herunder Europa, Nordamerika, Asien, Alaska og øerne i Stillehavet. Dette gav sygdommen karakter af en verdensomspændende pandemi.

Pandemien er en af de mest dødeligste epidemier nogensinde.

Hvornår startede Den Spanske Syge

Pandemien Den Spanske Syge brød ud få måneder før afslutningen af 1. Verdenskrig (1914-1918).

Pandemien startede formentlig i USA i en øvelseslejren Funston i Kansas. Derefter gik det hurtigt, da en halv million amerikanske soldater blev sejlet over Atlanterhavet til Vestfronten i Europa.

Den Spanske Syge i Danmark

I Danmark ramte Den Spanske Syge pandemi i tre bølger fra juli 1918 og ud til foråret 1920.

Der blev knap en million registrerede syge og ca. 15.000 døde under pandemien. De føste som blev ramt var soldater og befolkningen i hovedstaden. Sygdommen spredte sig hurtigt rundt til hele landet.

Hvornår ramte Den Spanske Syge i Danmark

Den Spanske Syge ramte Danmark i begyndelse af juli 1918 formentlig fra Norge eller Tyskland.

Det første egentlig udbrud blev rapporteret den 8. juli fra et af Søværnets skibe i helsingør. De første dødsfald blev rapporteret et par dage efter.

Hvornår var Den Spanske Syge

Den Spanske Syge var fra 1918-1920

Den Spanske Syge - forskellige bølger

Den Spanske Syge kom i forskellige bølger rundt om i verden. I Danmark blev man ramt af tre bølger af Den Spanske Syge

Den første bølge af Den Spanske Syge

Den første bølge af Den Spanske Syge opstod i det nordlige USA i marts 1918. Sygdommen blev spredt via soldater i amerikanske militærlejre og troppetransporter til Europa. Den var allerede i juli 1918 nået til Nordafrika, Indien, Kina og Australien.

Transportskibe, træningslejre og verdenskrigens slagmarker fremmede spredningen af sygdommen.

Den anden bølge af Den Spanske Syge

Pandemiens anden bølge og langt værre bølge startede i august 1918. Den startede formentlig i Frankrig, hvorfra den bredte sig hurtigt til resten af verden. I januar 1919 havde Den Spanske Syge nærmest nået hele jorden.

Hvad skyldes Den Spanske Syge

Den Spanske Syge skyldtes særligt den ondartet influenzavirus. Man vidste ikke i 1918, hvad der var årsag til den spanske syge.

Man havde dog en formodning om, at det var en variant af en influenzasygdomme.

Hvordan behandlede man Den Spanske Syge
Da Den Spanske Syge prægede Europa var der ingen effektive behandlingsmuligheder eller vacciner mod den.

Der blev oprettet talrige nødlazaretter i Danmark, da der ikke var plads nok på hospitalerne.

Dødeligheden ved Den Spanske Syge

Den Spanske Syge ramte primært mennesker mellem 15 og 40 år. Dødeligheden var dog størst blandt de mindste børn og folk over 65 år.

Hvordan smittede Den Spanske Syge

Den Spanske Syge smittede ved hjælp af små dråber og aerosol. Smitten skete via partikler i luften ved almindelig vejrtrækning, hoste eller nys. Det kunne også smitte direkte via hænder eller overflade.

Hvad var symptomerne på Den Spanske Syge

Symptomerne på Den Spanske Syge er influenza lignende symptomer med høj feber, smerter i hoved og krop, træthed, hoste og vejrtræningsbesvær.

De mere særlige symptomer for Den Spanske Syge var næseblod, blodigt sekret fra lungerne og ved meget særlige tilfælde vejrtrækningssvigt og mørkfarvning af huden.

Hvad gjorde man for at bekæmpe Den Spanske Syge

Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder sendte smitteforebyggende råd til befolkningen via plakater og aviser. Derudover lukkede man skolerne for at mindske smitten.

Kultursteder såsom biografer, danselokaler og lignende blev lukket

Hvordan blev Den Spanske Syge spredt til hele verden

En af de store faktorer til, at Den Spanske syge blev spredt til hele verden var moderniseringen. Der var stor rejseaktivitet mellem landene. De moderne transportsystemer gjorde det nemmere for soldater, søfolk og helt alminde mennesker at rejse rundt. Derved blev smitten spredt hurtigt rundt til hele verden.

Det var dog den massive troppesamlinger I forbindelse med 1. Verdenskrig fik også sygdommen til at sprede sig. Det var også med til at fremme mutationer af smitten.

Der var ingen vaccinationer eller behandlingsmidler mod sygdomme, man forsøgte derved at bekæmpe smitten ved at lukke dele af samfundet ned.

Beskyttelsesmidler mod Den Spanske Syge

Lægepersonalet beskyttede sig med ansigtsmasker.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 12 gode og fornuftige råd. Disse råd handlede om god hygiejne, isolation af de syge og nødvendigheden af undgå større forsamlinger.

De syge

Det var kun den allersygeste, der blev indlagt på sygehusene og på de mange nyoprettede lazaretter.

Hvad er en epidemi

En epidemi er en smitsom sygdom, som breder sig hurtigt i en befolkningsgruppe. Det vil sige et stort antal mennesker inden for et vist område eller en kort periode bliver syge.

Behandling af Den Spanske Syge

Der var ikke nok uddannet personale til at tage sig af alle de syge. Mange ufaglærte kvinder meldte sig for at hjælpe.

Det var Røde Kors, Frelsens Hær og andre velgørende foreninger, der organiserede en del af arbejdet med at organisere hjemmesygepleje.

Hvad er en pandemi

En epidemi er en smitsom sygdom, som breder sig hurtigt i en befolkningsgruppe. Det vil sige et stort antal mennesker inden for et vist område eller en kort periode bliver syge.

Den Spanske Syges eftermæle

I eftertiden blev Den Spanske Syge kaldt den glemte epidemi. Bekæmpelsen af sygdommen var en fiasko, dette skyldes, at man ikke vidste, hvordan man skulle bekæmpe pg forebygge den.

Hvad er en influenza

Ordet influenza kommer fra italiensk, af latin influentia “indflydelse”. Influenzavirus blev påvist i 1933.

Influenza er en kortvarig og alvorlig infektionssygdom i halsens og bronkiernes slimhindre. Infektionen er meget smitsom så længe, man har sygdommen.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler