Golfkrigen (2. august 1990 - 28. februar 1991)

Golfkrigen udspillede sig i starten af halvfemserne mellem Irak og USA og FN. Krigen havde et stort efterspil i årerne efter, og førte til mange politiske konflikter.

Golfkrigen

Golfkrigen startede den 2. august 1990. Krigen startede ved at Irak invaderede Kuwait og gjorde krav på landet.

FN’s Sikkerhedsråd fordømte invaderingen af Kuwait og satte en tidsfrist for en tilbagetrækning indtil den 15. januar. Da fristen for tilbagetrækningen udløb angreb den allierede hær de irakiske styrker.

Fakta: Hvornår var Golfkrigen

Golfkrigen varede fra 2. august 1990 til 28. februar 1991.

Hvem var med i Golfkrigen

Golfkrigen var en konflikt mellem FN herunder 34 lande og Irak ledet af Saddam Hussein.

Operation Desert Storm var USA’s militære navn for selve angrebsfasen om krigen.

Golfkrig Fakta

Dato: 2. august 1990 – 28. februar 1991
Sted: Den Persiske Golf, Irak, Kuwait
Udfald: Sejr til koalitionen, den internationale styrke

Golfkrigen 1990

Golfkrigen startede ved, at Saddam Hussein indtog nabolandet Kuwait, Det gjorde han og Irak for at sikre sig oliekilder. Det betød at FN greb ind med USA og præsident George H. W. Bush i spidsen.

FN og USA besejrede de irakiske styrker med den militære magt efter en længere og forudgående bombekampagne fra luften. Dette startede 17. januar 1991.

Hvad skete der under Golfkrigen

Udover den diplomatiske forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten foretog USA også en række allierede lande troppeopbygninger i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien bad om den beskyttelse fra USA om en mulig irakisk invasion.

I midten af januar indledte den allierede styrke voldsomme luf bombardementer af militære stillinger i Kuwait og Irak. Og i slutningen af februar foretog man en storoffensiv på landet.

Golfkrigen 1990

Fem dage efter Irak invaderede Kuwait sendte USA styrker fra hæren, marinekorpset, luftvåbnet og flåden til Saudi-Arabien. Her skulle de forberede en invasion af Irak – som blev kaldt Operation Desert Shield.
Læs mere om det danske demokrati og magtens tredeling her.

Hvornår begyndte Golfkrigen

Golfkrigen begyndte den 2. august 1990. Irak invaderede nabolandet Kuwait under ledelse af daværende præsident Saddam Hussein.

Hvornår sluttede Golfkrigen

Golfkrigen sluttede efter 100 timers landkrig. Konflikten fortsatte op gennem 1990’erne. Det fik en stor betydning for USA.

Hvem er FN

Forenede Nationer, som forkortes med FN, er verdens største mellemstatslige samarbejdsorganisation med 193 medlemslande.

Læs meget mere om FN i indlægget "Forende Nationer FN - Verdensorganisation"

Hvem var Saddam Hussein?

Saddam Hussein blev født den 28. april 1937 i Irak. Han blev 20-årigt medlem af det arabiske socialistparti Baath, deres formål var at genoprette den arabiske verdens storhed, i 1959 deltog Saddam Hussein i partiets mislykket kupforsøg mod den siddende ministerpræsident i Irak, Abdel-Karim Kassem. I forbindelse med det blev Saddam Hussein dømt til døden, hvorefter han flygtede til Syrien og senere til Egypten.

I 1963 deltog Hussein i et kup, som kortvarigt bragte Baath-partiet til magten. Styret blev efterfølgende væltet. Her blev Saddam sendt i fængsel frem til 1964, og det var først i 1968, at det lykkedes Baath-partiet at komme til magten.


Herefter blev Husseins position i partiet større og større, han startede som næstformand. I 1979 blev han partiets leder og udnævnte sig herefter til præsident.

Hvorfor angreb Irak Kuwait?

Irak angreb Kuwait for at få adgang til deres oliekilder.

Hussein og krig

I 1980 lod Hussein sin hær invadere nabolandet Iran, fordi han troede at landet var svagt efter Shahens fald. Krigen varede i otte år og kostede flere tusinde menneskeliv.

Under Golfkrigen blev han valgt som præsident for Irak både i 1995 og 2002. Han blev dog under Irak-krigen taget til fange og dømt til døden. Han blev hængt i 2006.

Golfkrigen og FN

FN fordømte invasionen af Kuwait. FN forlangte at Irak øjeblikkelig trak sig ud af Kuwait og truede med sanktioner mod Irak.

Efterfølgende indførte FN økonomiske sanktioner mod Iran i form af handelsblokade.

Hvad var USA’s rolle under Golfkrigen?

USA havde en stor rolle under krigen. Først og fremmest var USA bekymret over, hvad der ville ske med oliepriserne, hvis Irak fik kontrol over Kuwaits oliekilder.

Derudover var USA også usikre på, hvor langt Saddam Hussein ville gå.

Hvem vandt Golfkrigen

De internationale styrker vandt Golfkrigen og drev Irak ud af Kuwait. Det skete efter en 100 timers landkrig.

Hvilke konsekvenser fik Golfkrigen?

Irak tabte og blev fordrevet fra Kuwait. Krigen var derfor vundet fra militær side for FN og USA.

Hvad var Danmarks rolle under Golfkrigen?

Danmarks rolle under Golfkrigen udspilles sig igennem medlemskabet af FN. Den 31. august 1990 sendte Danmark korvetten Olfert Fischer mod Den Persiske Golf. Det var en del af den danske opbakning til FN-alliancen som et bidrag til at håndhæve den handelsembargo. Handelsembargoen var blevet indført mod Irak med resolution 661.

Den danske korvet måtte ikke tage del i aktive krigshandlinger, men den deltog i inspektionstogter. Her undersøgte man handelsskibets last. Den danske korvet lå i Den Persiske Golf i et år.
Den Iransk-irakiske krig var en militær konflikt mellem Iran og Irak, som forgik fra 1980 til 1988.

Krigen blev indledt af irakerne med Saddam Hussein i spidsen. De ønskede at få kontrol over Shatt al-Arab, Eufrats og Tigris’ udløb i Den Persiske Golf. Irak antog at Irans nye styre under ledelse af Khomeini var svækket efter de oprør, som fandt sted efter shahens fald i 1979.

Ingen af parterne vandt, og i august 1988 accepterede de en våbenhvile. Våbenhvilen var blevet forslået af FN. Krigen var voldsom og kostede mange tusinde menneskeliv.

Hvorfor hedder det golfkrigen

Golfkrigen hedder Golfkrigen efter Den Persiske Golf. Der definerer krigen mellem Irak og en international allieret styrke i januar-februar 1991.

Krigen mellem Iran og Irak

Den Iransk-irakiske krig var en militær konflikt mellem Iran og Irak, som forgik fra 1980 til 1988.

Krigen blev indledt af irakerne med Saddam Hussein i spidsen. De ønskede at få kontrol over Shatt al-Arab, Eufrats og Tigris’ udløb i Den Persiske Golf. Irak antog at Irans nye styre under ledelse af Khomeini var svækket efter de oprør, som fandt sted efter shahens fald i 1979.

Ingen af parterne vandt, og i august 1988 accepterede de en våbenhvile. Våbenhvilen var blevet forslået af FN. Krigen var voldsom og kostede mange tusinde menneskeliv.

Golfkrigen tidslinje

Tidslinje

En tidslinje over nogle af de vigtige begivenheder under Golfkrigen fra 1990 til 1991

17. juli 1990

Irak beskylder Kuwait for overproduktion af olie og tyveri af olie.

2. august 1990

Irak invaderede Kuwait. FN fordømte invasionen og forlangte øjeblikkelig tilbagetrækning og truer med sanktioner.

3. august 1990

USA beordrer flådeenheder til Den persiske Golf

6. august 1990

FN’s Sikkerhedsråd beordret handelsblokaden mod både Irak og Kuwait

7. august 1990

USA sendte tropper til Saudi-Arabien

16. august 1990

Danmark beslutter at stille handelsskibe til rådighed for transport af soldater og forsyninger.

31. august 1990

Danmark sender Olfert Fisher til Den Persiske Bugt som patruljeskib.

9. september 1990

USA og Sovjetunionen kræver, at Irak skal forlade Kuwait betingelsesløst.

12. januar 1991

USA’s kongres giver præsidenten tilladelse til at gå i krig

17. januar 1991

FN-alliancen indleder luftangreb mod de irakiske styrker i Irak. Kendt som Operation Desert Storm (Ørkenstorm)

15. februar 1991

Irak tilbyder deres tilbagetrækning fra Kuwait mod at Israel rømmer de besatte områder. Dette afviser FN-alliancen.

23. februar 1991

FN-alliancen iværksætter storoffensiv på land.

28. februar 1991

Krigen slutter den præcis efter 100 timer. Irak led et stor tab, mens FN kun led et mindre tab.

11. april 1991

1991 FN’s Sikkerhedsråd vedtager en resolution, der formelt slutter Golfkrigen.

Irakkrigen

Irakkrigen var en langvarig krig og besættelse af Irak. Krigen begyndte med den amerikansk-ledede invasion af Irak i 2003.

Grunden til den amerikanske besættelse var, at Irak besad masseødelæggelsesvåben og udgjorde en fare for USA og verdenssamfundet.

Krigen startede den 20. marts 2003, da den amerikansk ledede koalition af villige lande med dansk deltagelse. De angreb Irak og væltede Saddam Husseins regering. Det lykkedes ikke at få skabt stabilitet i landet, og der har siden invasionens afslutning været et oprør i landet.

Den 2. maj 2003 erklærede George W. Buch krigshandlingerne i Irakkrigen for afsluttet.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap
pencilstar