Islam - Religionen og De 5 søjler bagved

Islam er en af de største religioner i verden. Muslimer tilbeder guden Allah og følger de fem søjler.

Islam

Hvad er Islam

Islam er en religion, hvor muslimerne efterlever tropraksissen, der er bygget op om ”de fem søjler”. Islam er en monoteistisk religion, hvor man tror på en gud.

Islams gud er Allah. Islam blev grundlagt af profeten Muhammed.

Koranen er Islams hellige skrift.

Fakta om Islam

Religion: Islam
Titel: Muslimer
Gud: Allah
Helligeskrifter: Koranen

Hvad er de vigtigste ting i islam

Det vigtigste i islam er de fem søjler, som er deres pligter. De fem søjler eller krav er 1) at bekende troen, 2) at bede fem gange om dage, 3) at give almisse, 4) fasten og 5) deltage i valfarten til Mekka.

Religionen Islam

Islam ser ikke deres religion som en ny religion. I Koranen står det skrevet, at den ene sande Gud, Allah, siden skabelsen har ladet en række profeter eller budbringere modtage åbenbaringer. Islam ser Abraham, Moses og Jesus som disse profeter.

Hvad betyder Islam

Islam betyder på arabisk underkastelse eller hengivelse til en én gud, Allah.

Koranen

Koranen er islams centrale religiøse tekst. Muslimerne ser koranen som Guds åbenbaringer, som han overdrog til hans profet Muhammed.

Det centrale emne i Koranen er Allah, hvor det også er ham, der taler.

Koranen er skrevet på arabisk. Den består af 114 kapitler, som er inddelt i 30 dele, kaldet djuz.

De fem søjler

Der findes fem søjler indenfor islam, som er en række pligter, som muslimer skal bestræbe sig efter. De fem søjler lyder følgende
1. Trosbekendelsen
2. Tidebønnen (5 gange dagligt med bederetning mod Mekka)
3. Fasten – Ramadan. Hvor man faster fra solopgang til solnedgang.
4. Almissen – pligt til at give almisser til fattige og folk i nød
5. Valfarten – alle der har råd, har en pligt til at foretage en pilgrimsfærd til Mekka
Disse fem søjler bliver ikke opfattet som pligter, men som en rettesnor til at finde glæde.
Koran

Allah

Allah er den gud, som Islam tilbeder. Det er den samme gud, som kristne og jøder også tilbeder.

Hvem var Muhammed

Muhammed er en profet. Han blev født i Mekka og voksede op hos onkel. I 610 følte han sig kaldet af Allah til at modtage en religiøs åbenbaring, som han skulle bringe videre.

I 622 udvandrede han sammen med sine tilhænger til Medina, da han mødte stor modstand i Mekka. Her lykkedes det ham at skaffe stor politisk og økonomisk magt. I 630 blev Mekka erobret og Kábaen blev renset for afgudsbilleder. Dermed blev det et religiøst centrum for Islam.

Muhammed død i 632, og islam havde vundet frem og blev herfra bredt ud til verden.

Mekka

Mekka er en by i Saudi-Arabien. Hvert år rejser mange pilgrimsrejsende til Mekka igennem havnebyen Jedda. Ikke-muslimer har ikke adgang til byen.

Byen Mekka er den islamiske verdens religiøse centrum. Og derfor målet for den muslimske pilgrimsfærd. Hvert år modtager byen omkring 2 millioner muslimer fra hele verden under afviklingen er pilgrimsfærden hellige handlinger.

Det var i Mekka, hvor Muhammed modtag en af sine åbenbaringer, som sidenhen blev samlet i Koranen.

I Mekka ligger Ka’ba’en, som er islams centrale kultsted.
Mecca
Byen Mekka.

Al-Haram-Moskeen

Al-Haram Moskeen er en stor moské, som ligger i Mekka i Saudi-Arabien.

Her samles mange muslimske pilgrimsrejsende fra hele verden hvert år under hajjtiden.

Der er plads til op omkring 820.000 troende i Moskéen.

Islam Fakta: Hvad er hajjtiden

Hajjtiden eller pilgrimsfærden Hajj er den 4. af islams fem søjler. Hvor muslimer er pålagt at foretage en pilgrimsfærd til Mekka mindst en gang i løbet af deres liv. Hvis deres økonomi og helbred tillader det.

Pilgrimsfærden bliver betragtet som menneskets lydighed mod Allah. Når man har gennemført pilgrimsrejsen, så biler en mand el-Hadj og en kvinde Hadja.

Kabaen

Kabaen er en kubeformet stenbygning, som står ved den store moske Masjid al-Haräm i Mekka i Saudi-Arabien.

Den er bygget af marmor, og Ka´ba betyder terning på arabisk. Kabaen var først hvid, men blev sort på grund af menneskets synder.

Kabaen blev ifølge Islam skænket til Adam af englen Gabriel. Hvor den sorte kubisk bygning symboliserer den menneskelige aktivitet.

De pilgrimsrejsende vandrer syv gange rundt om Kabaen, hvor de bagefter drikker af zamzam-kilden og vandrer mellem Marwa og Safa.
Kabaen
Kabaen i Mekka i Saudi-Arabien.

Medina

Medina er efter Mekka den mest helligste by i Islam. Igen er ikke-muslimer forbudt adgang. Der kommer hvert år mange pilgrimsrejsende til byen.

I byen er Profetens Moské, som kan spores helt tilbage til Muhammed. Han er også begravet i moskéen.

Hvad bygger islam på

Islam bygger på profetens Muhammed åbenbaringer fra Gud, Allah. Hans åbenbaringer er samlet i Koranen, som er islams hellige bog.

Sunni- og shia-islam

Sunni er en den største retning indenfor Islam, som udgør cirka 80 % af verdens muslimer. Shia-Islam er den anden store retning indenfor Islam. Shiamuslimerne mener, at Muhammeds fætter, Ali, var den retmæssige arving til titlen som Kalif. Kalif er den politiske og åndelige leder af Kalifatet. Dette mener sunni-muslimerne ikke.

Derudover er der forskel på brugen af præsteskab og bedepraksis.

Ritualer i Islam

Islam er bundet op på en lang række ritualer. Det første ritual indenfor islam er, at man hvisker bønskaldet i barnets højre øre. Herefter navngives barnet syv eller 40 dage efter fødslen enten af faren eller en af menigheds-leder.

Der er ikke et fast ritual indenfor ægteskab, det gøres meget forskelligt. Nogle foregår i det privat, hvor andre foregå i moskeen.

Der er også en række ritualer forbundet med døden. Hvor det anbefales, at den døende har ansigtet mod Mekka. Begravelsen fortages af en imam, hvor selve begivenheden minder om det kristne.

De mest basale ritualer er trosbekendelsen, bønnen, fasten og pilgrimsfærden.

Hvad er ikke tilladt i islam

Der er en række fødevarer, som ikke er tilladt i Islam. Her bruges ordet Haram til at referere til de ting, som er forbudt ifølge den islamiske religion. Ordets antonym er halal.

De mest velkendte ting, som er haram er svinekød og alkohol.

Hvad er Ramadanen

Ramadanen er en vigtig og den mest helligste måned i den islamiske kalender. Her faster muslimerne for at kunne fordybe sig åndeligt.

Ramadanen eller fasten er en af de fem søjler indenfor islam, hvorfor den også er særlig vigtig for troen.

Alle muslimer skal faste under ramadanen på nær dem, hvor deres helbred ikke kan holde til det.

Der er ikke kun faste under ramadanen, man må heller ikke drikke, ryge eller have seksuelt samvær. Derudover skal man også give almisser og holde sig fra at lyve.

Man faster kun i dagtimerne, det vil sige, at man godt må spise fra solnedgang til solopgang.

Hvad må muslimer spise

Muslimer må ikke spise svinekød eller kød, som ikke er halal slagtet. Derudover må de ikke bruge animalske ingredienser, udover hvis det er baseret på fisk.

De må heller ikke indtage alkohol eller andre rusmidler.
Læs meget mere om Islam på Religion.dk

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler