Kristendom i Danmark - religion igennem tiden

Overgangen til kristendommen i Danmark markeres af kong Harald Blåtands runesten i Jelling fra omkring år 965. Der står skrevet på stenen, at han gjorde danerne kristne.

Det skete dog ikke fra den ene dag til den anden. Der har været kristne strømninger i Danmark længe før kong Haralds tid.

En dansk landsbykirke

Hvordan blev kristendommen indført i Danmark

I år 965 lod Harald Blåtand sig døbe. Harald Blåtand var derfor den første kristne konge i Danmark.

Harald Blåtands runesten markerer overgangen, hvorpå han skrev, at han gjorde danerne kristne. Derved blev den traditionelle nordiske religion udskriftet med kristendommen, som den dominerende religion i Danmark.

Harald Blåtand indfører kristendommen i Danmark

Historien om Poppos jernbyrd skal vise sig at være det afgørende for, at Harald tager beslutningen om at lade sig døbe.

Under en diskussion om, hvem der var stærkest – de nordiske guder eller den hvide Krist trådte munken Poppe frem. Poppe erklærer, at han ved at bære jernbyrd, glødende jern, ville han bevise, at Kristus var den sande Gud.

Poppes hånd fik ingen skader, da han rørte ved det glødende jern. Alle blev derved overbevist om den katolske tros sandhed, som der står i en samtidig krønike.

Kong Harald lod sig herefter døbe, idet han samtidig befalede sin stormand til at gøre det samme.

Kristendom og Danmark

Modstanden mod kristendommen var stor i de kommende årtier. Og man skal formentlig helt frem til kong Sven Estridsen (1047-76), før man kan tale om, at danskerne helt og holdent er gået over til kristendommen.

Et ærkebispedømme blev oprettede i Lund i 1103 og derved fik Danmark sin egen kirkeledelse.
Præstekorset ved Arresø

Præstekorset ved Arresø bred markeret stedet hvor præsten fra Vinderød kirke blev 
stenet af sin menighed for at prædike Luthers lære

Kristendom i Danmark

I vikingetiden var store dele af Europa blevet kristent, men vikingerne tilbad deres egne guder og holdt fast i dem. De tidlige missionærer, der kom til Danmark i 700- og 800-tallet havde derfor meget svært ved at udbrede kendskabet til kristendommen.

Kristendommen syntes dog at være en nødvendighed for de handlende vikingekøbmænd i Europa, hvis de ville indgå handelsforbindelser. De handlende vikinger lod sig derfor ofte i udlandet ’primsigne’, de afsværgede de gamle guder uden nødvendigvis at modtage en kristen dåb.

De første kristne i Danmark

Den første kristne mission, der findes efterretninger om, fandt sted omkring år 710, da den engelske ærkebisp Willibrord (ca. 658-739) rejste til Danmark for at missionere.

Willibrord fik formentlig en hård modtagelse, da han omtaler danernes konge, Ongendus (Agantyr) som mere grusom end noget dyr og hårdere end sten. Willibrord rejse derfor hurtig hjem igen, men han tog 30 drenge med, der skulle oplæres i den kristne lære.

Willibrord missionerede sidenhen blandt friserne og kendt som ”frisernes apstel”

Op mod kristendommen

Tidslinje

Nogle af de vigtigste øjeblikke og begivenheder op mod at danskerne blev kristne

Englænderne missionerer blandt sakserne og friserne

600

Den engelske munk Willibrord kommer til Danmark for at missionere

710

Willibrord dør. Det lykkedes ham ikke at udbrede det kristne budskab i Danmark grundet kongens modvilje.

739

Vikingerne tager på togter, her møder de kristendommen.

800

Magttomrum i Danmark efter kong Godfreds død. Tronen er under yderligere pres, da kejser Ludvig den Fromme ønsker at indlemme Danmark i det kristne Frankerrige.

822

Harald Klark (Harald Blåtand) lykkedes ikke med at blive konge af Danmark. Ansgar bygger en kirke i Sverige.

830

Kejser Ludvig etablerer et ærkebispesæde i Hamburg.

832

Den tyske ærkebiskop overtaler den danske kong Hårik den Første til at bygge en krike i Hedeby. Arbejdet bliver afbrudt, da byen plyndres af vikinger.

849

Ansgar flytter sit ærkebispesæde fra Hambrug til Bremen. Her overtaler han den danske konge Hårik den Anden til at bygge en kirke i Ribe.

860

Ansgar dør

866

Gorm den Gamle samler det danske rige

958

Harald Blåtand overtales ifølge legenden af munken Poppe til at lade sig døbe

966

Der går omkring 199 år efter Harald Blåtand rejser Jellingestenen før kristendomme reelt er den mest udbredte religion i Danmark

1076

Danmark får sit eget ærkebispesæde og dermed sin egen kirkeledelse i Lund

1103
Kilde: Kristendom.dk

Hvilken kristendom er der i Danmark

Kristendommen kom til Danmark omkring år 1000 og i 1500-tallet blev den katolske kristendom afløst af den evangelisk-lutherske. Der sidenhen har været den største religion i Danmark.

Hvilken religion har Danmark

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Trosgrundlaget referer til den tyske præst Martin Luthers reformation af den katolske kirke i 1536. Her gik den danske kirke fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Læs mere om Martin Luther og hans betydning her.

Hvor mange er medlem af den danske folkekirke

Den 1. januar 2020 var der 4.327.018 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 74,3 % af den danske befolkning.

Læs mere om den danske folkekirke og dens medlemstal på kirkeministeriets hjemmeside, her.

Reformationen

Reformationen endte med et brud med den katolske kirke og dannelsen af nye protestantisk kirke. Kirken byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Kirken og samfundet var nu ikke længere bundet til paven i Rom. Kirken og samfundet var ikke længere bundet til paven i Rom.

Reformationen førte også til en lang række samfundsændringer. Hvor nogle skete med det samme og andre først efter længere tid.

Reformationen i Danmark var fra ca. 1520 til 1539. Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter en længere periode med politisk og kirkelig uro.
Læs mere om Reformationen her.

Martin Luther

Luther var i direkte modstrid med Den katolske kirke i hans levetid. Kirken solgte aflad, det betød, at man kunne give penge til kirken. Det var med til sikre, at man ville blive udsat for mindre pine, når man døde og kom i skærsilden.

Skærsilden blev dengang opfattet som et sted, hvor mennesker blev straffet for sine forkerte handlinger, før de kom i paradis.

Luther mente ikke, at aflad var uden belæg i Bibelen, og det udelukkende var til for at give penge til Den katolske kirke.

Konflikten mellem Luther og Den katolske kirke blev hurtig en praktisk konflikt. I 1517 offentliggjorde Luther 95 teser om afladshandel, hvor han rettede stor kritik af centrale dele af katolicismens trossætning. Luther blev hurtig verdenskendt og berygtet for sine tanker.

Luther blev mange gange forhørt og truet på livet af Den katolske kirke. Kirken forbød folk at læse hans bøger, og de ville tvinge Luther til at trække bøgerne tilbage. Hertil var Luthers svar, at medmindre man med Bibelen i hånden eller ved brug af indlysende argumenter kunne vise, at han tog fejl. Så ville han fortsat holde fast i sin ret og tro.
Læs mere her om Martin Luther, her.

Hvad troede man på før kristendommen

Den nordiske mytologi var grundlaget for daneres tro før kristendom.

Kendetegnende for den nordiske mytologi er, at verden og naturen er fyldt med mange magtfulde guder og væsner. Disse er lige så virkelige som mennesket selv.

Ved at man troede på så mange guder som muligt, var der en større sandsynlighed for, at én af dem var venlig stemt, når der var brug for det.

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp har eksisteret siden 1992. I Folkekirkens Nødhjælp hjælper de mennesker i nød De udøver katastrofehjælp, udviklingshjælp, klimahjælp og uddanner i menneskers rettigheder.

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælp på deres hjemmeside.

Kristendom i Danmark tislinje

Tidslinje

Her kan du se otte af de store vendepunkter for danskernes tro, læs mere og se små videoer om vendepunkterne på DR’s hjemmeside, her.

Danerne bliver kristne

900-tallet

Kirkens store magt over danskernes liv

1200-tallet

Danskerne bliver protestanter

1536

Danskernes tro skal styres

1700-tallet

Danskerne kæmper for religionsfrihed

1800-tallet

Indførelsen af Grundloven, som giver religionsfrihed.

1849

Kvinder indtager prædikestolen

1948

Hippier rykker på troen

1970’erne
Kilde: Kristendom.dk

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
star