Jødedommen historie og fakta

Jødedommens historie kan spores lang tilbage i historien, og den også fader til de to andre store monoteistiske religioner kristendom og islam. Jødedommen er fyldt med en lang række traditioner og ritualer.

En jøde

Hvad er jødedommen

Jødedommen er jøders religion og kultur, hvor centralt i jødedommen står en række hellige skrifter. Her den hellig bog, Tanakh den væsentligste.

Jødedommen bliver praktiserede over hele verden af cirka 14 millioner mennesker, hvor størstedelen bor i Israel og USA. Det er omkring 0,2 % af verdens befolkning er jøder.

Hvad tror de på i jødedommen

I jødedommen tror man på én Gud, og Gud er én. Jødernes Gud hedder Jahve.

Jahve er en skinsyg gud, det vil sige, at han tåler ikke hans folk dyrker andre guder. Han er hellig, det vil sige uafhængig af mennesker.

Hvor er jødedommen opstået

Jødedommen er opstået i oldtidsbyen Ur i Kaldæa, som er nutidens Irak. Her blev ifølge de jødiske fortællinger den første jøde Abraham stamfader for hele det jødiske folk.

Hvilke regler følger jødedommen

Jødedommen følger en lang række love og regler. Budene er kaldet mitzva og der er 613 i alt.

I dag vælger mange jøder de love og mitzvot, som giver mening for dem og for den måde, de praktiserer jødedommen på.

Toraen

Tora er en betegnelse for jødedommens vigtigste helligskrift. Helligskriften er en samling af de fem mosebøger, som udgør den første sektion af Tanakh, som er den hebræiske bibel.

Toraen er en del af Det Gamle Testamente.

Hvilke symboler har jødedommen

Jødedommens vigtigste symbol er den syvarmede lysestage, menorah. Det er også staten Israels officielle symbol.
Menorah

Jødedommens historie

Jødedommen er den ældste af de tre store monoteistiske verdensreligioner. Monoteisme er troen på, at der kun findes én gud. Hvor gud opfattes som verdens skaber.

Jødedommens helligste bog

Jødedommens helligste bog er Tanakh og derefter Talmund.

Hvornår opstod jødedommen

Jødedommen kan spores tilbage til patriarken Abraham. Han regnes for jødernes stamfader, der sluttede pagt med Jahve.

Den klassiske jødedom blev udformet i perioden mellem 200 f.Kr. og 200 e.Kr. med templeet i Jerusalem som religiøst centrum. Det Gamle Testamente er hovedkilden til den historiske udvikling.

Det var kun den rabbinske jødedom som overlevede af de mange retninger inden for jødedommen. Kristendommen gjorde også, men den udskilte sig hurtigt som en selvstændig religion.

Ungdomsklubber

Ungdomsklubberne dukkede særligt op i efterkrigstiden, hvor de unge mødes for at snakke sammen og dyrke sine hobbyer.


Politiet var også med til at grundlægge flere af klubberne som et led i at afholde de unge fra småkriminalitet.

Religionen jødedom

Mange andre religioner såsom kristendom og islam kan spores tilbage til jødedommens tidlige former.

Jødedommen bliver betegnet som ”etnoreligiøs” religion, det vil sige, at man som barn født af en jødisk mor betegnes som jøde. Derudover tæller det også dem, som der har konverteret til jødedommen.

Jødiske helligdage

De jødiske fester og helligdage tager udgangspunkt i de centrale begivenheder i det jødiske folks historie. Herunder er der nævnt nogle af de jødiske helligdage.

Sabbat

Sabbat er den vigtigste helligdag i jødedommen. Det er en ugentlig helligdag, hvor det fejres fra solnedgang om fredagen til solnedgang om lørdagen.

Sabbatten er fra 1. Mosebog, hvor Gud hvilede på syvendedagen i forbindelse med skabelsen af verden. Familien mødes derfor på sabbatten, hvor man ikke må arbejde.

Pesach

Pesach svarer til den kristne påske og en af de vigtigste fester i jødedommen. Pesach betyder forbigang, hvor man fejrer udfrielsen fra slaveriet i Egypten.

Chanukah

Chanukah eller Hanukkah er den jødiske lysfestival. Chanukah falder ofte omkring den kristne jul. Chanukah fejres ved, at man tænder et lys på den første dag, to lys på den anden dag også videre til den ottende dag.

Lysfestivalen symboliserer de otte dage, hvor den jødiske gruppe Maccabeerne fik en lampes olie til at vare otte dage – selvom det kun var beregnet til en dag.
Hanukkah lysestage

Jødedommens ritualer

Omskæring er en af jødedommens ritualer. Den rituelle praksis omkring omskæring har rødder i Det Gamle Testamente. Omskærelsen er et bevis på pagten med Gud, som det jødiske folk har indgået gennem Abraham.

Ortodokse jøder

De ortodokse jøder udøver deres ritualer ud fra de gamle, originale forskrifter fra Det Gamle Testamente. Hvorfor det også repræsenterer den oprindelige jødedom.

Reformjødedommen

Reformjødedommen opstod med oplysningstiden i det 18. århundrede. Hvor religionen forsøger at ændre de gamle ritualer og tilpasse dem en nutidig verden.

Her bliver individet frihed sat højt, og man vælger selv, hvilke ritualer man vil praktisere. Det er den mest udbredte form for liberal jødedom.

De konservative jøder

De konservative jøder blander elementer fra reformjødedommen og den ortodokse jødedom. Det er den største jødiske retning.

De anerkender, at den ændrede situation i Europa efter oplysningstiden også har ført til ændringer den jødisk livsførelse. De holder fast i jødiske traditioner såsom sabbatten og spisereglerne.

Bar mitzvah

Bar mitzvah er en jødisk tradition og fest for en jødisk dreng. Når drengen fylder 13 år, træder han ind i de voksnes rækker og forpligter sig til at overholde de jødiske love og forskrifter.

Overgangen fejres med en fest for familien, hvor drengen læser op af Toraen til en sabbatgudstjeneste. Ved overgangen bliver drengen bar mitzvah eller buddets søn.

Bat mitzvah

Bat mitzvah er pigernes overgang til voksen. Pigerne træder ind i de voksne rækker som 12-årige og bliver bat mitzvah eller buddets datter.

Ceremonien er dog forskellig rundt omkring, hvor man nogle steder afholder bat chajil. Her samles alle pigerne fra det seneste år til en samlet fejring.

Israel

I mange århundrede bor israelitterne i Kanaans land, Israel. Sådan lyder det ifølge overleveringen. Der blev bygget et tempel i Jerusalem, hvor de tilbeder Gud.
Israel

Templet

Det jødiske tempel i Jerusalem var jødernes vigtigste helligdom i antikken. Templet lå på Tempelbjerget i Jerusalem og blev ifølge Bibelen opført i det 10. århundrede f.Kr. Templet blev ødelagt af babylonierne i 586 f.Kr. Templet blev genopbygget som ”Det Andet Tempel”, men dette tempel blev også ødelagt. Det gjorde det i 70 e.Kr. af romerne, og i dag er det kun Grædemuren, som der er tilbage.

Grædemuren

Grædemuren ligger i Østjerusalem. Det regnes som jødedommens næst helligste sted.

Det er dog i praksis det mest hellige sted for jøderne. Da det mest helligste sted ”The Rock ligger på Tempelbjerget bag ved grædemuren. Muren er det eneste, som der tilbage fra Det Andet Tempel. Det Andet Tempel og Jerusalem blev ødelagt af romerne i 70 e. kr.

Tilnavnet Grædemuren kommer af jødernes klager ved muren over ødelæggelsen.

Tempelbjerget

Tempelbjerget er en høj/bjerg i Jerusalem. Ifølge jødiske tro er tempelbjerget stedet, hvor Gud er i den fysiske verden.

Klippemoskeen ligger i dag på Tempelbjerget. Klippemoskeen er en Klippehelligdom, som er en muslimsk helligdom i Østjerusalem. Klippehelligdommen er bygget på det, hvor det jødiske tempel tidligere lå. Det er det sted, hvor Muhammed ifølge islamisk tradition steg til himmels for at tale med Gud, inden han udbrede islam på jorden.
Klippekubbel
Klippemoskeen/Klippehelligdommen

Jødiske synagoge

Synagoge er jødiske bede- og forsamlingshuse. Synagoge er et græsk ord og betyder forsamlingshus.

I Danmark har vi kun en synagoge, der ligger i Krystalgade i København. Synagogen blev indviet i 1833
Besøg Jødisk Infos hjemmeside

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler