Jehovas Vidner

Jehovas Vidner er en religiøs bevægelse, som startede i USA og har bredt sig til hele verden. Religionen blev startet af den amerikanske forretningsmand og prædikant Charles Taze Russel, og han begyndte at udgive tidskriften Vagttårnet i 1879 og i 1881 blev Watch Tower Bible and Tract Society grundlagt.

Bibel

Hvad er Jehovas Vidner

Jehovas Vidner er et militaristisk og restorationistisk trossamfund, hvor deres teologi og religiøse praksis på væsentlige punkter afviger fra de katolske og protestantiske dogmer.

Jehovas Vidner opfatter deres tolkning af Bibelen som meget bibelnær og som en åbenbaring af Guds ord.

Religionen Jehovas Vidner er det officielle navn på den gudsopfattelse, der accepterer the Watchtower Bible and Tract Society’s autoritet.

Fakta Jehovas Vidner

Jehovas Vidner er en trossamfund, som også er udbredt herhjemme i Danmark

Hvorfra stammer Jehovas Vidner

Jehovas Vidner stammer fra 1881, hvor det blev grundlagt af den amerikanske forretningsmand og prædikant Charles Taze Russell. Selskabet bliver styret af et råd af mænd i New York, kvinder kan ikke lede det.

Navnet Jehovas vidner blev vedtaget i 1931 efter forslag fra samfundets daværende præsident Joseph F. Rutherford.

Jehovas vidner religion

Jehovas Vidner bruger sin egen bibeloversættelse, hvor den adskiller sig fra andre bibeloversættelse på mange forskellige områder. De bruger navnet Jehova om Gud.

Jehovas Vidner anerkender ikke læren om den treenige Gud, de tror på, at Jehova er den højeste Gud og skaberen af alle ting.

Jehovas vidner tro

Ifølge Jehovas Vidner tro blev Jesus i 1914 indsat som konge i Guds Rige i Himmelen. De tror på, at Jorden vil bestå til evig tid, og den endnu engang vil blive omdannet til et paradis, under Guds riges styre. Her vil mennesket blive ført tilbage til fuldkommenhed, den som Eva og Adam mistede.

Er Jehovas Vidner kristne

Jehovas Vidner opfatter sig selv som kristne, og religionen har også en række kristne træk såsom dåben. Jehovas Vidners særegne tolkninger og holdninger, hvorfor nogle forskere bruger betegnelsen ”pseudokristent trossamfund”.
Læs mere om Kristendom i Danmark - og religion igennem tiden

Hvad må man ikke, når man er Jehovas Vidner

Jehovas Vidner afviser værnepligt og blodtransfusion.

Hvad tror Jehovas Vidner på

Jehovas Vidner tror ligesom kristne på troen i Bibelen. De anvender dog ikke den danske bibeloversættelse. De har deres egen oversættelse, den Ny Verden oversættelse fra 1993.

Kernen i troen hos Jehovas Vidner er, at de tror, at verden forsvinder, den såkaldte dommedag. Hvor Gud vil fjerne den nuværende onde ordning.

Dommedag

Dommedag bliver af Jehovas Vidner betragtet som det store Harmagedon-slag. Dommedag var oprindeligt sat til år 1914, men da det ikke skete, blev det rykket til 1918, 1925, 1941 og 1975. I 1995 blev slaget udsat på ubestemt tid, og vil finde sted på et Guds bestemt tidspunkt.

Hvad ville man opnå med Jehovas Vidner

I forbindelse med Jordens dommedag vil 144.000 vidner vil opnå en eksklusiv frelse. Vidner vil være sammen med Jesus i himlen og de vil være med til at regere over den kommende nye verden.

Hvor de resterende vidner først skal ryddet op efter alle de døde ikke-Jehovas Vidner og derefter opbygge et paradisisk rige på jorden.

Jehovas vidner regler

Jehovas Vidner fejrer heller ikke jul, påske, fødselsdage og andre helligdage, de mener disse har hedensk oprindelse.

Det er heller ikke tidladt at sætte spørgsmålstegn ved religionens lære, og man skal følge religionens regler. Ellers kan det føre til, at man bliver udstødt.

Jehovas Vidnes forkyndelsesarbejde

Jehovas Vidner er særligt kendt for deres forkyndelsesarbejde, som består af, at de aktivt opsøger mennesker både derhjemme og på torve og gader. Dette gør de ved, at de uddeler blade, bøger og film.

Formålet med deres forkyndelsesarbejdet er at udbrede budskabet fra Bibelen.

Vagttårnselskabet

Det er det Styrende Råd, som leder Jehovas vidner. Det Styrende Råd er Jehovas Vidners åndelige ledelse og dikterer deres tolkning af Bibelen, hvilket de særligt gør igennem bladet Vagttårnet. Bladet Vagttårnet bliver udsendt gennem Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab.

Jehovas Vidnes hovedkontor ligger i Warwick, New York. Det skandinaviske afdelingskontor ligger i Holbæk, hvor Danmark, Færøerne, Island, Grønland, Sverige og Norge hører under.

Hvordan bliver man Jehovas Vidner

Man bliver Jehovas Vidner ved, at man i en periode deltager i deres aktiviteter. Derudover skal man have gennemgået et bibelstudie med Jehovas Vidner.

Når man er klar til at tjene Jehova, så har man møde med to forskellige Jehovas Vidner, der gennemgår cirka 67 bibelske spørgsmål.

Herefter bliver man døbt til et af Jehovas Vidners stævner. Ved dåben bliver man helt sænket ned i vandet.

Udtrædelse af Jehovas Vidner

Vælger man at udtræde af Jehovas Vidner eller bliver man udstødt, så bliver man opfattet som ikke eksisterende. Det er derfor en fuld udstødelse, hvor man ikke længere må have kontakt til sin familie og venner indenfor Jehovas Vidner.

Hvorfor modtager Jehovas Vidner ikke blod

Jehovas Vidner modtager ikke blod, da det er et guddommelig forbud. Det blev slået fast i en artikel i Vagttårnet i 1946.

Siden 1961 er folk blevet udstødt, hvis de ignorerer Guds krav og modtager blodtransfusion.

Hvem grundlagde ”Jehovas Vidner”

Jehovas Vidner er blevet grundlagt af den amerikanske forretningsmand Charles Taze Russell (1852-1916). Han kunne ikke forlige sig med tanken om helvedet, hvorfor han forlod sin oprindelige tro Presbyterianisme.

Hvorefter han kom i kontakt med adventismen og startede en studiekreds, hvor man studerede Bibelen. De fandt frem til, at Kristus snart vil vende tilbage til jorden, og derefter vil Domme Dag indtræffe.

Russell gjorde sig selv til talsmand for ideen om, at Jesus vil komme tilbage i 1874, hvorefter Domme Dagen ville indtræffe i 1914.

Hvad er adventismen

Adventismen er en kristen trosretning, hvor det centrale træk er, at man forventer Jesus genkomst.

Hvordan er Jehovas Vidner organiseret

Jehovas Vidner er organiseret med et styrende råd af mænd i New York. Hvorfra der bliver udnævnt mere lokale ledere. Kvinder kan ikke have en ledende funktion indenfor Jehovas Vidner.

I det lokale samles man i rigssale.

Jehovas Vidner Danmark

Jehovas Vidner kom til Danmark i 1895. Hvor Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab blev oprettet her i 1932. Der er lidt over 200 menigheder i Danmark, Færøerne og Grønland.

Vagttårnet

Vagttårnet er et blad, som bliver udgivet af Jehovas Vidner gennem Vagttårnets Bibel- Og Traktatselskab i Holbæk.

Der udkommer to månedlige udgaver. Den ene er til Vidnerne selv, og den anden bliver brugt til offentligheden. Bladet bliver brugt ved det ugentlige Vagttårnetstudie i menigheden.

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab også kaldet Vagttårnsselskabet er Jehovas Vidners kirkeselskab. Selskabet står for de praktiske ting indenfor religionen, hvor de organisere menighederne, organisere stævner, udgiver bibler, bøger og brochure med mere.

Udover hovedkontor er der 166 kontorer i hele verden.

Det Styrende Råd hører også til ved Hovedkontoret i Brooklyn New York. Det Styrende Råd leder Jehovas Vidner i den åndelige forstand.
Besøg Jehovas Vidners hjemmeside

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler