Kong Christian 8.

Det lå ikke i kortene, at kong Christian 8. skulle blive konge. Han var søn af arveprins Frederik, men da Frederik 6. udelukkende fik døtre, arvede Christian 8. tronen i 1839. Christian 8. blev den sidste siddende enevælde konge, da Frederik 7. efter Christian 8. indførte den frie forfatning, Grundloven.

Christian 8.
Kong Christian 8. Konge af Danmark fra 1839-1848
Kilde: Louis Aumont, Public domain, via Wikimedia Commons

Hvem var Christian 8.

Christian den 8. (1786-1848) var konge af Norge fra 17. maj til den 10. oktober 1814 og konge af Danmark fra 1839 til 1848.

Kong Christian 8. var søn af Kong Christian 7.’s halvbror arveprins Frederik, og tilhørte den oldenborgske slægt. Da Christian 8.’s fætter Frederik 6. ikke efterlod sig sønner, var arveprinsens søn Christian Frederik ifølge Kongeloven og derfor nærmest arving til tronen.

Christian 8. fakta

Salving: 28. juni 1839 Frederiksborg Slotskirke

Regerede: 3. december 1839 – 20. januar 1848

Forgænger: Frederik 6.

Efterfølger: Frederik 7.

Ægtefælder Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1806-10) og Caroline Amalie af Augustenborg (g. 1815)

Børn: Christian Frederik og Frederik 7., Konge af Danmark.

Hus: Oldenborgske slægt

Født: 18. september 1786

Død: 20. januar 1848 (61 år)

Hvilested: 29. februar 1848, Roskilde Domkirke

Religion: Lutheraner

Kong Christian 8. som norsk konge

Prins Christian Frederik (Christian 8.) blev sendt til Norge som statholder for at styrke norsk loyalitet i maj 1813. Loyaliteten havde lidt skade under Danmarks alliance med Napoleon.

Her sluttede prins Christian Frederik op om den norske uafhængighedsbevægelse og underskrev den 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Herefter blev prins Christian Frederik valgt til konge af Norge.

Norge blev dog angrebet af Sverige den 26. juli, hvilket førte til, at Kong Christian måtte abdicere. Hvorefter kong Karl XIII af Sverige blev norsk konge. Kong Christian vendte tilbage til Danmark.

Kong Christian 8.

Den 53-årige prins Christian Frederik arvede den danske trone efter Frederik 6.’s død den 3. december 1839. De danske liberale huskede hans indsats i Norge, og mange forventede, at Christian 8. ville give en fri forfatning. Men her skuffede Christian 8.

Christian 8. afviste ønsker om en konstitution, men han gennemførte betydelige administrative reformer i 1840-41.

Hvad var Christian den 8 kendt for

Christian den 8 er kendt for, at han er den sidste siddende enevælde i Danmark. Efter Christian den 8’s død blev enevælden afskaffet ved en fredelig revolution.

Året efter den 15. juni 1849 fik Danmark sin første frie forfatning: Grundloven. Dette var den endelige afskaffelse af enevælden i Danmark.

Hvad døde Christian den 8 af

Christian den 8 døde af blodforgiftning efter en åreladning den 20. januar 1848 på Amalienborg. Han er gravsat i Roskilde Domkirke.

Hvornår døde Christian den 8

Christian den 8. døde den 20. januar 1848

Christian d 8 søn

Christian d 8 søn Frederik 7 var konge af Danmark fra 1848 til 1863. Han er giveren af Danmarks Riges Grundlov fra 1849. Det vil sige, at kong Frederik 7. blev den sidste enevældige danske konge, og dermed også den første konstitutionelle konge.

Hvem var konge i 1846

Christian den 8. var konge i 1846 af Danmark.

Christian den 8 børn

Christian den 8. fik sønnen Frederik 7. sammen med sin ægtefælde og kusine Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Deres ægteskab var dog ulykkeligt, og da prins Christian den 8. opdagede, at hun havde et forhold til sin franske sanglærer, blev ægteskabet ophævet.

Charlotte Frederikke blev forvist til Horsens og fik forbud mod at se sin søn. Christian den 8. giftede sig i 1815 igen med Caroline Amalie af Augustenborg.

Christian den 8. havde 10 uægte børn.

Christian den 8. uddannelse

Christian 8. fik en god uddannelse inden for historie og litteratur. Han var også stærkt kulturelt og videnskabeligt interesseret.

Christian d. 8 død

Christian d. 8 død førte til en fredelig revolution, som førte til, at enevælden blev afskaffet og Danmark fik sin første frie forfatning, Grundloven.

Huset Oldenborg

Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus, som har oprindelse i Nordtyskland.

Det er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter med grene, der har regeret i Oldenborg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland og Island.

Den nuværende dronning af Danmark og konge af Norge tilhøre Huset Oldenborg.

Historisk tidslinje over Kong Christian 8.

Kong Christian 8. tidslinje

En tidslinje over nogle af store begivenheder i Christian 8. liv

Født

118. september 1786

Gift 1. gang

1806

Konge af Norge

17. maj til 10. oktober 1814

Gift 2. gang

1815

Konge af Danmark

3. december 1839 - 20. januar 1848

Død

20. januar 1848

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
star