Martin Luther King - I Have a Dream

I Have a Dream sådan lød den ikoniske sætning fra Martin Luther King i 1963. Martin Luther King kæmpede for borgerrettigheder og stemmeret til USA’s afroamerikanske borgere.

Martin Luther King tale
Martin Luther King under sin tale I Have a Dream i Washington
Kilde: W. & D. Downey, Public domain, via Wikimedia Commons

Martin Luther King

Martin Luther King viede sit liv til kampen om lighed i USA for alle racer. Han udfordrede den raceadskillesle, som der havde præget USA siden slavetiden.

Frihedskæmperen Martin Luther King blev særligt kendt for sin tale I Have a Dream tekst, hvor han første gang sagde ordene I Have a Dream.

Hvem var Martin Luther King

Martin Luther King jr. var en amerikansk baptistminister og aktivist. Martin Luther King var en fremtrædende talsmand og leder i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse fra 1955. Det var han frem til hans attentat i 1968.

The King førte borgerrettigheder gennem ikkevold og civil ulydighed. Hans tilgang var inspireret af hans kristne overbevisning og Mahatma Gandhis ikkevoldelige aktivisme.

Martin Luther King fakta

Martin Luther King
Martin Luther King
Kilde: Nobel Foundation, Public domain, via Wikimedia Commons
Martin Luther King
Den første præsident for den sydlige kristne lederskabskonference
- Embedet: 10 januar 1957 – 4. april 1968

Født: Micheal King Jr. 15. Januar 1929 i Atlanta, Georgia, USA

Døde: 4. april 1968 (39 år) i Memphis, Tennessee, USA.

Dødsårsag: Attentat, skudt

Ægtefælle: Coretta Scott (gift: 1853)

Børn: Yolanda, Martin, Dexter og Bernice

Forældre: Martin Luther King Sr. & Alberta Williams King

Kendt for: Borgerrettighedsbevægelse, FredsbevægelseA

Martin Luther king tale

Martin Luther King er særligt kendt for sin ”I Have a Dream” tale. Talen blev holdt under ”The March on Wahington for Jobs and Freedom” den 28. August 1963.
I talen opfordrede Martin Luther King til borgerlige og økonomiske rettigheder og til ophør med racisme i USA. I Have a Dream tekst er en retorisk stærkt tale med et klart budskab.

Talen var et afgørende øjeblik for borgerrettighedsbevægelsen og blandt de mest ikoniske taler i amerikansk historie.

King beskriver i talen sine drømme om frihed og lighed.

I Have a Dream tekst er den mest kendte frase fra talen, og her afveg han endda fra sin forberedte tekst. Han blev formentlig opfordret af Mahalia Jackson til, der råbte ”Fortæl dem om drømmen”

Hvornår holdt Martin Luther King I have a dream

Martin Luther King holdte sin kendte tale den 28. august 1963.

Talen I Have a Dream tekst er en af de mest kendte og ikoniske taler igennem historien.

I Have a Dream talen under marchen til Washington den 28. august 1963

I Have a Dream tekst lyder således: 

Jeg siger til jer i dag, mine venner, så selvom vi står over for vanskelighederne i dag og i morgen, har jeg stadig en drøm. Det er en drøm dybt forankret i den amerikanske drøm.

Jeg har en drøm om, at denne nation en dag vil rejse sig og udleve den sande betydning af sin trosbekendelse: "Vi anser disse sandheder for at være selvindlysende: at alle mennesker er skabt lige."

Jeg har en drøm om, at en dag på de røde bakker i Georgien vil sønnerne til tidligere slaver og tidligere slaveejeres sønner kunne sidde sammen ved broderskabets bord.

Jeg har en drøm om, at selv en dag selv staten Mississippi, en stat, der sværmer med uretfærdighedens varme, sværmer med undertrykkelsens varme, vil blive forvandlet til en oase af frihed og retfærdighed.

Jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil bo i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt ud fra deres hudfarve, men efter indholdet af deres karakter.

Jeg har en drøm i dag.

Jeg har en drøm, der en dag, nede i Alabama, med sine ondskabsfulde racister, med sin guvernør med læberne dryppende af ordene mellem indlæg og ophævelse; en dag i Alabama vil små sorte drenge og sorte piger kunne tage hånd med små hvide drenge og hvide piger som søstre og brødre.

Jeg har en drøm i dag.

Ovenstående er I Have Dream tekst, som blev i Martin Luther Kings tale under marchen til Washington den 28. august 1963.

Martin Luther King I Have a Dream tekst

Martin Luther King borgerrettigheder

The King deltog og ledede mange marcher for sortes stemmeret, desegregering, arbejdstagerrettigheder og andre grundlæggende borgerrettigheder.

Martin Luther King ledede Montgomery busboykotten I 1955 og blev senere den første præsident for Southern Christian Leadership Conference.

Hvad kæmpede Martin Luther King for?

Martin Luther King kæmpede for frihed og retfærdighed for alle amerikanere uanset race. Han fandt særligt styrke i sin tro til hans kamp.

Hvornår kom Martin Luther King i fængsel

Martin Luther King kom i fængsel i 1962 og idømt 45 dages fængsel. Han blev dog allerede løsladt efter tre, da Albayes politimester diskret sørgede for, at bøden blev betalt.

Martin Luther King blev arresteret 29 gange.

Montgomery busboytkot, 1955

Den 1. december 1955 blev Rosa Parks anholdt for at nægte at opgive sin plads i en bybus til en hvid mand. Dette var med til føre til Montgomery busboykort.
Boykotten blev opfordret og planlagt af Nixon og ledet af Martin Luther King. Montgomery boykotten varede i 385 dage. King blev arresteret og fængslet under kampagnen, det tiltrak de nationale medier opmærksomhed og øgede hans offentlige statur.

Busboykotten sluttede, da United States District Court afsagde en dom, der forbød raceadskillelse på alle Montgomery offentlige busser. Herefter begyndte de sorte igen at køre i busserne, og nu kunne de sidde foran med fuld lovlig tilladelse.

Martin Luther Kings rolle under Montgomery busboykottelsen var med til at forvandle ham til en national figur og borgerrettighedsbevægelsens mest kendte talsmand.

Frontkæmper i borgerrettighedsbevægelsen

Efter Montgomery busboykottelsen rejste Martin Luther King rundt i hele landet for at deltage i demonstrationer for borgerrettigheder. I 1957 talte han ved 208 demonstrationer.

Han rejste til Inden for at møde den indiske frihedskæmper, Mahandas Gandhi. Gandhi var Kings helt store forbillede. De førte begge deres kamp med ikkevoldelige midler, men de endte begge to med at blive skudt.

Da Martin Luther King kom tilbage til USA, blev han præst i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. Han fortsatte med at være præst i alle sine år som borgerrettighedsforkæmper.

Martin Luther King familie

Martin Luther Kings var præst i en baptistkirke i Atlanta. Det var en af de få lederposter, som en sort mand på denne tid kunne beside. Derudover var Martin Luther Kings Sr. også borgerrettighedsaktivist og minister Martin Luther King Sr.

Martin Luther Kings ungdom

I gymnasiet blev King kendt for sin offentlige taleevne. Han var med i skolens debatteam. Den 13. april 1944 holdt King sin første offentlige tale under en oratorisk konkurrence.

Han vandt konkurrencen. På turen hjem fra konkurrencen blev King og hans lærer beordret af chaufføren til at stå op. Det skulle de, så de hvide passager kunne sidde ned.

Martin Luther Kings ungdom

Martin Luther King blev som 15-årig optaget på Morehouse College i Atlanta. Her havde både hans far og morfar gået før ham.

Her hørte Martin Luther King for første gang om Mahatma Gandhi. Han var en indisk frihedskæmper, der kæmpede for Indiens uafhængighed fra Storbritannien. Gandhis tanker fik stor indflydelse på King ikkevoldelige tilgang til borgerrettighedernes kampe og march.

Herefter læste Martin Luther King videre på det baptistiske college Crozer, sydvest for Philadelphia. Her studerede han teologi.

I 1948 blev Martin Luther King præsteviet og herefter arbejdede han som assistent i hans fars kirke.

I 1955 færdiggjorde han sin Ph.D i systematisk teologi.

Martin Luther King gift

Den unge Martin Luther King levede et socialt liv og var populær mellem venner og kvinder. Han nød livet som ungkarl, men der hvilede et pres på ham i forhold til at blive gift. Han var bange for, at hvis han ikke fandt en, så ville hans forældre presse ham ind i et arrangeret ægteskab.

I 1952 mødte Martin Luther King Coretta Scott. Hun var dog meget skeptisk overfor et ægteskab med den unge Martin Luther King. Men han vandt dog hendes hjerte, og de blev viet i 1953.

Hvornår var Martin Luther King præsident?

Martin Luther King var præsident for den sydlige kristne lederskabskonference. Han besad embedet fra den 10. januar 1957 til den 4. april 1968.

Martin Luther Kings morfar havde været præsident for Atlanta-filialen i en af de første borgerretsorganisationer, National Association of the Advancement of Colored People (NAACP). Den viste sig senere hen at blive den mest indflydelsesrige borgerretsorganisation i USA.

Senere hen i 1930erne var Martin Luther Kings far leder af det lokale NAACP. Her var han blandt andet med til at organisere masseregistreringen af sorte vælgere.

Atlanta

Atlanta var en af de meget stærke raceopdelte byer i USA. Byen byggede på en række apartheid-lignende love, kaldt Jim Crow-love. Loven adskilte sorte og hvide i det offentlige rum. Det var lige fra skoler og busser til restauranter og kirkegårde.

Martin Luther king og tro

Martin Luther King blev født i et kristent, baptistisk hjem. Både hans far og morfar var præster i den baptistiske kirke.

Martin Luther King var dog lidt skeptisk over for kirken i hans teenageår.

Det viste sig også, at Martin Luther King havde slægtet sin far og morfar efter med sine oratoriske evner. Han gjorde ligesom dem brug af prædiker, som var inspirerende for dens tilhører.

Hvad er baptisme

Ifølge baptisme er Bibelen den eneste autoritative kilde til Guds sandhed. Det enkelte mennesker her adgang til denne sandhed her i gennem. Der er ingen andre, som kan bestemme ens tro eller ikke præsterne.

Den baptistiske kirke er en kristen, evangelisk kirke. De baptistiske gudstjenester består ofte af improviseret bøn og sang, som er assisteret af et kor eller et band.

Martin Luther Kings kamp mod Vietnamkrigen

Dronning Victoria er oldemor til Danmarks tidligere Dronning Ingrid og dermed tipoldemor til Danmarks nuværende Dronning Margrethe

Martin Luther King nobelpris

Martin Luther King modtog Nobels fredspris den 14. oktober 1964. Han modtog Nobels fredspris for at bekæmpe racemæssig ulighed gennem ikkevoldelig modstand.

Han blev postuum tildelt præsidentmedaljen for frihed i 1977 og kongressens guldmedalje i 2003.

Attentatet mod Martin Luther King

Den 29. marts 1967 tog Martin Luther King til Memphis, Tennessee for at støtte de sorte sanitetsmedarbejdere. De havde strejket siden 12. marts for høkere lønninger og bedre behandling. Strejken bundede blandt andet i en hændelse, hvor de sorte arbejder fik løn for to timer, da de blev sendt hjem på grund af dårligt vejr. De hvide medarbejdere fik løn for hele dagen.

King blev skudt af James Earl Ray torsdag den 4. april 1968 kl. 18:01. Han stod på sit motels balkon på anden sal. Kuglen røg ind gennem han højre kind og smadrede hans købe og fløj videre ned ad rygmarven, før kuglen satte sig i skulderen.

Martin Luther King døde på St. Josephs Hospital kl. 7.05 efter akut bryst kirurgi.

Hvor er Martin Luther King Jr. begravet

Martin Luther King er begravet i Martin Luther King jr. National Historical Park.

James Earl Ray

To måneder efter Kings blev James Earl Ray arresteret i Heathrow lufthavn i London. Han blev herefter udleveret til Tennessee og anklaget for mordet på Martin Luther King.

Ray tilstod mordet og attentatet på Martin Luther King den 10. marts 1969. Han trak dog tilståelsen tilbage tre dage senere. Han blev idømt 99 års fængsel.

James Earl Ray påstod dog senere, at han i Montreal havde mødt en mand ved navn Raoul, som havde med mordet at gøre. Han påstod, at Kings død var en sammensværgelse. Ray prøvede resten af sit lev at få den retssag, som han ikke fik efter mordet. I 1997 besøgte endda Martin Luther Kings søn Dexter Scott King med Ray. Herefter støttede han Rays bestræbelser for at få en retssag.

Ray forsøgte sammen med seks andre fanger at fly, men blev fanget igen kort efter. Ray døde som 70 årig i fængslet i 1998.
James Earl Rat
James Earl Ray
Kilde: Federal Bureau of Prisons, Public domain, via Wikimedia Commons

Efter Martin Luther Kings død

Marthin Luther Kings død førte til en landsdækkende bølge af raceoptøjer i blandt andet Washington DC, Chicago og mange andre byer.

Præsidentkandidaten Robert F. Kennedy holdt en kort, improviseret tale til landet, der informerede om tragedien og opfordrede til, at man fortsatte Kings ideal om ikke vold.

Martin Luther King Jr. Day

Martin Luther King har fået sin egen feriedag USA. Dagen markerer Martin Luther Kings fødselsdag. Hans fødselsdag er den 15. januar. Martin Luther King Day bliver dog fejret på hver tredje mandag i januar hvert år.

Dagen blev første gang fejret i 1971, og det blev underskrevet af præsident Ronald Reagan i 1986 og derved vedtaget på føderalt plan ved lovgivning.

Film om Martin Luther King

Selma er en historisk dramafilm fra 2014. Filmen er instrueret af Ava DuVernay og manuskriptet er af Paul Webb.

Filmen Selma er baseret på Marchen fra Selma til Montgomery i 1965 for valgret. Marchen var blandt andet ledet af Martin Luther King, Jr. David Oyelowo spiller Martin Luther King i filmen.

Læs mere om filmen og se traileren på IMDb

Bøger om Martin Luther King

"I Have a Dream - Writings and Speeches That Changed the World" er en bog af Martin Luther King fra 1963.

"Why We Can't Wait" er også en bog af Martin Luther King fra 1964. Den handler om den ikke voldelige bevægelse mod racemæssig adskillelse i USA.

En tredje bog af Martin Luther King er "Strength to Love" fra 1963. Den samler hans prædikener særligt om emnet racemæssig adskillelse i USA og med stor vægt på religiøse værdier.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap
pencilstarbullhorn