Oversvømmelser - hvordan opstår oversvømmelser

I takt med klimaforandringer bliver større og større dele af verden ramt af naturkatastrofer. En af de katastrofer som rammer flest mennesker er oversvømmelser. Oversvømmelser kan ske i kraft af forskellige naturfænomener såsom jordskælv, stormflod, kraftig nedbør og orkaner

Oversvømmelse

Hvordan opstår der oversvømmelser?

Oversvømmelser er naturlige. Oversvømmelser er ofte uventede hændelser, der hænder, når vand oversvømmer store landområder.

Oversvømmelser sker ofte ved, at en flod flyder over sine bredder. Havet kan i nogle tilfælde gøre det samme.

Vi oplever også oversvømmelser rundt om i verden i kraft af kraftig nedbør i områder. De sker, når afløbene ikke kan følge med den store mængde vand

Hvad definerer en oversvømmelse

Begrebet oversvømmelse betegner bredt, da det dækker over fra en oversvømmet kælder til større oversvømmelser forårsaget af naturen.

Fakta om oversvømmelser

Oversvømmelser opstår, når en stor mængde vand samler sig på et sted. Oversvømmelser kan ske som følge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme.

Der kan også være flere faktorer, som der spiller ind på samme tid, som skaber en oversvømmelse.

Hvad kan man gøre for at undgå oversvømmelser

Mange steder er der blevet bygget diger og dæmninger for at undgå uønsket oversvømmelser.

Hvor lang tid vare en oversvømmelse?

Mange oversvømmelser udvikler sig over flere timer og endda dage. Det giver beboerne i udsatte områder god til at blive evakueret.

Der er dog undtagelser, flash floods og tsunami-relaterede oversvømmelser sker hurtig og uden advarsel.

Flash floods opstår pludselig på grund af voldsom oversvømmelse efter kraftig regn. Flash floods adskiller sig fra almindelige oversvømmelser, da de mindre end seks timer at udvikle sig. Mange flash floods opstår, når den stor mængde nedbør falder i et område, og herefter føres vandet hurtig gennem vandløb eller smalle kløfter.

Oversvømmelser ved kysten

Oversvømmelser langs kysten sker ofte i forbindelse med tropiske orkaner, tsunamier eller kraftige storme og orkaner.

Hvor i verden opstår der mange oversvømmelser

I Asien og det sydlige Afrika forekommer oversvømmelser næsten hvert år. Regntiden gør, at vandstanden i floderne stiger og skaber oversvømmelser.

I Europa rammer oversvømmelser ofte i forbindelse med ekstreme skybrud og stormfloder.

Skader ved oversvømmelser

Oversvømmelser medfører store skader. Det kan ske ved, at en stor mængde vand strømmer igennem landet og river alting med sig. Det kan også være ved at vandet bliver liggende og forårsager vandskader på de omkringliggende bygninger.

Der er ikke kun dårlige ting ved oversvømmelser. I nogle områder kan det være nyttige med oversvømmelser. Oversvømmelserne kan være med til at tilføre nødvendig vand og næring i ellers udtørret dyrkningsområder.

Følgevirkninger af oversvømmelser

Oversvømmelser kan føre til jord- og stenskred. De mange oversvømmelser kan også føre til forurening i form ag saltvandsforurening af afgrøder, jord og vandforsyning.

Sygdomme og kemisk affald er også konsekvenser af oversvømmelser.
Oversvømmelse og skib

Oversvømmelser i Tyskland

Sommeren 2021 blev det vestlige Tyskland og Belgien ramt af store oversvømmelser efter voldsomt regnvejr. De hårdest ramte områder er delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalden i Tyskland. I Belgien var det særligt området Vallonien, som var ramt af de store oversvømmelser.

Oversvømmelser har kostede menneskeliv, ødelagte hjem og skabt mangel på rent drikkevand.

Nogle af de ramte områder har fået, hvad der svarer til to måneders nedbør. Det er en af de største naturkatastrofer i Tyskland og Belgiens historie.

Oversvømmelser i Danmark

Oversvømmelser i Danmark sker på baggrund af stor mængde kraftig regn – skybrud, havneniveaustigninger – stormflod eller i meget få tilfælde ved vandløbsstigning som følge af kraftig nedbør.

Oversvømmelser i Danmark

Oversvømmelser i Danmark sker på baggrund af stor mængde kraftig regn – skybrud, havneniveaustigninger – stormflod eller i meget få tilfælde ved vandløbsstigning som følge af kraftig nedbør.

Stormen Bodil

Den 5. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark og Nordeuropa. Stormen var skyld i stormflod i store dele af Danmark. Roskilde Fjord blev ramt af en stormflod med to meters højde.

Ca. 600 familier mistede deres hjem i byerne Frederikssund og Jyllinge ved Roskilde Fjord.

Stormflod

En stormflod, som også kaldes vandflod, er en oversvømmelse forårsaget af, at kraftig vind forårsager at store vandmasser fra havet flyder ind over land.

Stormflod sker oftest i lave marskområder såsom i Vadehavet og i fjorde. Her presser vinden vandet ind, som ikke har mulighed for at komme ud igen.

Stormflod overtro

Engang troede man, at stormfloderne var Guds straf for menneskernes synder. Ligesom det var sket i Bibelens syndflod. Man har dog senere hen fundet ud igennem naturvidenskab, at forklaring på stormflod er stigende vandstand og landets nedsænkning.

Der findes en lang række stormflodsøjler rundt i Danmark, der viser vandstanden under forskellige stormfloder.

Stormfloder i Danmark

Særligt Vadehavet er blevet ramt af mange voldsomme og ødelæggende stormfloder op igennem tiden. Der er særligt to år, som skiller sig ud.

I januar 1362 blev Vadehavet ramt af en storm. Stormen ramte med så voldsom en kraft at det ændrede kystlinjen og tusinder døde. Den store havneby Rungholt blev helt ødelagt og efterfølgende opgivet. Stormfloden bliver kaldt Den Store Manddrukning, da dødstallet var så voldsomt.

Vadehavet bliver ramt af Den Anden Store Manddrukning i oktober 1634. Stormfloden ødelagde blandt andet øen Strand, og fiskerbyen Sønderside blev opbygget. Stormfloden er markeret på mange stormflodssøjler.

Se her, hvordan en stormflod ramte Bagenkop januar 2019

Naturkatastrofe

En naturkatastrofe defineres som en katastrofe, som er forårsaget af noget naturligt/naturen. Naturkatastrofer er hvert år skyld i mange menneskers død. De mange naturkatastrofer er i princippet umulige at standse.

Der findes forskellige former af naturkatastrofer. Nogle af de mest kendte naturkatastrofer er jordskælv, oversvømmelser, flodbølger, tornadoer, vulkanudbrud og orkaner

Hvad er en Tsunami eller flodbølge?

En tsunami opstår, når et jordskælv flytter et stort stykke havbund opad eller nedad. Det kraftige stød, som jordskælvet forårsager, sætter vandet i bevægelse. Bevægelsen af vand fra havbund til havoverflader skaber bølger, der er langt kraftigere end vindskabte bølger.

Hvad er et jordskælv?

Et jordskælv er ligesom ordet antyder, at jordens overflade ryster. Der opstår jordskælv hver dag. De fleste jordskælv er små og uskadelige.

Jordskælv er særligt farligt, når de store af slagsen rammer tætbefolket områder. Et jordskælv kan forårsage store skader på bygninger og koste menneskeliv.

Jordskælv opstår 90 % af gange langs pladegrænser, hvor de tektoniske plader mødes. Jordskælvet sker ved, at pladerne bevæger sig, hvorpå de kan trækker sig væk fra hinanden, støde sammen eller skurer mod hinanden.

Hvad er en tornado?

En tornado er en hvirvelvind. En tornado opstår ved, at en kraftig vind højt oppe i atmosfæren møder en svag vind ved overfladen. Dette møde gør at luften begynder at rotere horisontalt.

En kraftig tornado er farlig, da den kan lave store ødelæggelser på sin vej.

Hvad er et vulkanudbrud?

Vulkaner er åbninger til jordens indre. Herfra kan der slippe smeltede bjergartsmasser og gasser ud fra jorden ud.

Et vulkanudbrud opstår ved, at materiale fra jordens indre det vil sige flydende stenmasse i form af magma, bliver så let og presser sig på. Magmaen bryder op igennem overfladen og spyes ud – herefter kaldes det lava.
Læs meget mere om vulkaner og vulkanudbrud

Hvad er en orkan?

En orkan er som oftest en kraftig tropisk storm med middelvindhastigheder over 32,6 m/s. Tropiske orkaner opstår ikke normalt i Danmark.

Almindelige lavtryk, som vi kender i Danmark, kan dog godt indeholde vindstød af orkanstyrke. Vindstyrke af orkanstyrke, der har ramt Danmark kan nævnes Decemberorkanen 2005, stormen Allan 2013 og stormen Bodil 2013.

Orkaner inddeles fra type 1 med en vindhastighed fra 120 til 150 km/t til type 5 med en vindhastighed fra 260 til 300 km/t.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
envelope