Naturkatastrofer

Naturkatastrofer dræber hvert år mange mennesker, og man kan i princippet ikke gøre noget for at standse naturkatastrofer.

Naturkatastrofe

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer bliver betegnet som en katastrofe, der forårsages af noget naturligt, som ikke er påvirket af mennesker. Naturkatastrofer kan inddeles i tre kategorier

Klimatiske naturkatastrofer: Det er de katastrofer, som der har med klimaet at gøre, det vil sige med vind og vejr. Det er naturkatastrofer såsom snestorm, hedebølger og orkaner.

Geologiske naturkatastrofer: De katastrofer, som der starter ved eller under jordoverfladen, såsom vulkanudbrud og jordskælv.

Hydrologiske naturkatastrofer
: Det er de katastrofer, som involverer store mængder vand, såsom oversvømmelser og flodbølger.

Hydrologiske naturkatastrofer

Hydrologiske naturkatastrofer er fænomener med vand. Her kan oversvømmelser og flodbælger nævnes. De hydrologiske naturkatastrofer opstår ved af enten geologiske eller klimatiske naturkatastrofer af undersøiske jordskælv, vulkansk aktivitet eller tropiske cykloner.

Hvorfor opstår der Geologiske naturkatastrofer

Geologiske naturkatastrofer er vulkanudbrud og jordskælv.
Geologiske naturkatastrofer i form af jordskælv opstår ved pludselig frigivelse af energi fra jordens skorpe.

Hvor er der naturkatastrofer

Der kan forekomme naturkatastrofer på hele jorden, men nogle områder er mere udsat end andre. Særligt områder, som er placeret ved grænserne til de tektoniske plader, har større sandsynlighed for at blive ramt af jordskælv.

Danmark er uden for farezonen, men der kan forekomme orkaner i Danmark som ofte medfører oversvømmelser.

Hvad er den værste naturkatastrofe

En af de værste naturkatastrofer er jordskælvet i Det Indiske Ocean i 2004. Jordskælvet var et undersøisk jordskælv, som forudsagde en række ødelæggende tsunamier langs med kysten af de fleste landstrækninger, der grænser til Det Indiske ocean.

Tsunamierne dræbte flere tusinde mennesker i 11 lande, samtidig oversvømmede den kystområder med bølger på op til 30 meters højde.

Jordskælvet er den naturkatastrofe, der har krævet flest menneskelig nogensinde.

Hvilke naturkatastrofer findes der i verden

Tørke og hede bliver også betragtet som naturkatastrofer. Disse kan nemlig forudsagde dårlig høst, dødelige sygdomme og skovbrande.

Kan naturkatastrofer forudsiges

Nogle naturkatastrofer kan forudsiges, hvor meteorologer kan forudsige orkaner og tornadoer med stor præcision. Her er der mulighed for at forberede befolkningen og evakuerer dem. Jordskælv rammer dog uden varsel. Jordskælv kan derfor ikke forudsiges, og der er ikke noget, som tyder på, at vi kan forudsige jordskælv i fremtiden.

Hvad sker der efter en naturkatastrofe?

Efter en naturkatastrofe er det vigtigt med akut lægehjælp og en koordineret indsats for at beskytte de overlevende. Det kan svært at få hjælp ud til de ramte områder, da veje og infrastrukturen kan være ødelagt af naturkatastrofen.

Naturfænomener liste

Naturkatastrofer liste

Her er en liste over nogle af de naturfænomener og naturkatastrofer, som der sker rundt om i verden.

Jordskælv

Orkaner

Tornadoer

Flodbølger

Oversvømmelse

Vulkanudbrud

Skypumper

Monsuner

Tørke

Hede

Snestorme

Regnbyer

Hvad er en Tsunami

En tsunami eller tsunamibølge er en havbølge. Tsunamier sker ved undersøiske jordskælv. Den opstår ved, når et jordskælv flytter et stort stykke havbund opad eller nedad.

Det er det kraftige stød fra jordskælvet, som sætter vandet i bevægelse. De bølger, som der bliver skabt, er langt kraftigere end vindskabte bølger.

Tsunami er også kendt som flodbølger.

Jordskælv

Et jordskælv er en rystelse af jorden overflade. Et jordskælv er ofte forudsagt af, at kontinentalpladerne flytter sig.

Man måler jordskælv på Richterskalaen. Større jordskælv i Danmark er meget sjældent, men det menes at være forekommet.
JordskælvLæs meget mere om jordskælv

Hvad er konsekvenserne af jordskælv?

Konsekvenserne af jordskælv er menneskeliv og ødelagte hjem, bygninger og veje. Der er derfor store økonomiske omkostninger forbundet med et jordskælv, da der efterfølgende er en stor oprydning og genopbygning.

Orkaner

Orkaner er ofte kraftig tropisk storm med middelvindhastigheder over 23,6 m/s – 120 km/t. De tropiske orkaner optræder ikke normalt i Danmark.

Almindelige lavtryk kan også indeholde vindstød af orkanstyrke. Denne form for lavtryk har ramt Danmark flere gange, den 3. december 1999, kendt som Decemberorkanen, stormen Allan den 28. oktober 2013 og stormen Bodil den 5. december 2013.
Orkan

Vulkanudbrud

En vulkan er en åbning eller sprække i jordens overfalde. Her kan der komme varm, smeltet bjergart, aske og gasser op fra åbningen. Hvilket bliver kaldt et vulkanudbrud.

Der er omkring 1900 vulkaner på jordoverfladen, men der er mange flere undervands vulkaner
VulkanudbrudLæs mere om vulkaner og vulkanudbrud

Oversvømmelser

Oversvømmelser er vand, som oversvømmer store landområder. Disse oversvømmelser opstår ved, at der samles for store mængder vand på et sted. Det kan ske ifølge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme.
Oversvømmelse

Tornadoer

En tornado er en hvirvelvind, der med sin høje hastighed laver store ødelæggelser på sin vej. Tornadoer er kendetegnes ved de voldsomme vinde.

Naturfænomener

Naturfænomen er et fænomen, der sker uden for menneskets indflydelse eller magt. Naturfænomener er blandt andet regnbyger, jordskælv, snevejr og tsunami.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
sun