Tempelridderne

Tempelridderne har været genstand til mange fortællinger og myter, og vi møder dem i film og historier både som helte og skurke. Herunder kan du blive lidt klogere på ridderne klædt i hvide kapper med et rødt kors.

tempelridder

Hvad er tempelriderne

Tempelridderne var korsridder, som var en del af tempelridderordenen, som blev grundlagt i 1118. Orden blev grundlagt efter det første korstog for at hjælpe de nye kristne kongerige Jerusalem.

Deres hovedsæde blev lagt på Tempelbjerget.

Hvad stod Tempelridderne for

Tempelridderne officielle formål var at beskytte kristne pilgrimme, der drog til Jerusalem.

Hvem var tempelridderne

Tempelridderne var en munkeorden med cølibat, fattigdom og lydighed, derudover havde den opgave at kæmpe militært.

De kom til at spille en vigtig militær rolle i korsfarerstaterne og fik stor selvstændighed i forhold til konger og fyrster, og de holdt flere af de vigtigste borge. De sørgede for pengeoverførsler og lånte penge ud, og fra midten af 1200-tallet styrede de den franske konges skatkammer.

Frimureriet

Frimureriet opstod i begyndelsen af 1700-tallet, de så sig selv som vogter af en videns tradition fra murere, der havde bygget Salomons Tempel.

Nogle ser tempelridderne som middelalderens frimurere og formidlet den hemmelige viden efter ordenens fald.

Hvorfor hedder de tempelriddere

Tempelridderne fik deres navn fra det bjerg, Tempelbjerget, de havde hovedsæde på- Hovedsædet lå i al-Aqsa-moskéen på Tempelbjerget i byen Jerusalem.

Bjerget har fået navnet Tempelbjerget, da Kong Salomon byggede et tempel her. Templet er blevet ødelagt af flere omgange, og i dag er der kun en mur tilbage. Denne mur kalder jøderne for Grædemuren.

Tempelriddernes tid

Tempelridderne leverede i højmiddelalderen, som var mellem den tidlige middelalder (Nordens vikingetid) og senmiddelalderen.

Højmiddelalderen var fra 1066 til begyndelsen af 1300-tallet. Det var en tid med en økonomisk ekspansiv periode, hvor handelen steg mellem landene. Kristendommen spredte sig også i denne tid.

Kirkens rolle

I højmiddelalderen var størstedelen i Vesteuropa katolikker med paven i Rom som deres åndelige leder. Der skete en reformbevægelse, hvilket førte til oprettelsen af munkeordener – såsom Tempelordenen.

Oprettelsen af tempelridderne skete også i takt med, at det strømmede med kristne pilgrimme til Korstoget. Dette var en farlig færd, hvor pilgrimmene blev overfaldet. Tempelherreordenen blev derfor oprettet til at kunne beskytte på de pilgrimsrejserne.

Hvordan blev man tempelridder

Man blev tempelridder via en hemmelig optagelsesceremoni, og hvis man afslørede den, blev man ekskluderet af orden. Tempelridderne aflagde løfte om at leve i fattigdom, cølibat og lydighed over for både Gud og stormesteren.

Tempelorden

Tempelherreordenen var en munkeorden, men ikke en traditionel orden. Tempelridderne var krigermunke, og deres formål var at tjene Gud ved at bekæmpe kristendommens fjender med sværdet i hånd.

Der var ikke mange af tempelridder, som var præsteviede, det betød, at de ikke var forhindrede i at tage liv.

Hvordan ser tempelridderne ud

Tempelridderne er kendte for deres hvide kåbe og deres røde kors, som også var på kapperne. De var stærkt armerede og udstyret med rustning og ringbrynje. På hovedet bar de en kegleformet hjelm med flad top og smalle øjenhuler.

Herunder kan du se, hvordan en tempelridder gik klædt.
tempelridder

Hvor mange Tempelridder var der

Man ved ikke det præcise antal på, hvor mange Tempelriddere, der var. Man antager dog, at der var omkring 20.000 riddere, da ordenen var størst.

Opløsningen af tempelherreordenen

Tempelherreordenen blev opløst i 1291, hvor deres sidste bastion i Det hellige Land blev erobret. Det skete i kølvandet på, at Jerusalem endte i muslimernes hænder i slutningen af 1180’erne. Dette svækkede de kristnes situation i Det Hellige Land, tempelridderne forsøgte at kæmpe videre dog uden stor succes.

Mange tempelriddere blev anholdt og ordenen blev tvangsopløst. De overlevende Tempelridderne gik ind i Johanniterordenen.

Tempelridders betydning i dag

Tempelridderne er genstand for mange myter, legender og konspirationsteorier, dette skyldes særligt deres dramatiske opløsning.

Nogle af de mange teorier går på, at tempelriddernes egentlige opgave var at vogte over Den Hellige Gral. Den Hellige Gral er det bæger, som Jesus skulle have drukket sin sidste nadver af.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler