Hate crime

Hate crime eller hadforbrydelse på dansk er en betegnelse for forbrydelser, hvor motivet hænger sammen med offerets etnicitet, race, hudfarve, religion, seksuelle orientering eller lignende. Det er en international betegnelse, hvor det er kendetegnet ved, at forbrydelsen handler om et had mod en gruppe fremfor en personlig bevæggrund.

Hate

Hvad er en hate crime

Hate crime er en forbrydelse mod personer eller grupper, hvor det er motiveret af had eller fordomme mod dem. Hate crime bliver som ofte udført med seksuelle, sociale, religiøse, race eller politiske motiver.

En hate crime kan både være i form af fysisk vold eller chikane, trusselsbrev, graffiti eller lignende. Hate crime kan også udspille sig som et verbalt overfald, dette kaldes hate speech.

Hvad betyder hate crime

Hate crime er bias motiverede kriminalitet, og det betegnes ved forbrydelser begået mod personer eller grupper på grund af had til eller fordomme omkring deres seksualitet, etnicitet, religion, sociale eller politiske tilhørsforhold og meget mere.

Hate Crime dansk

Hate crime kan oversættes til hadforbrydelser, og det betyder forbrydelser mod personer eller grupper, hvor motivet er af had eller fordomme.

Hvad kendetegner hate crime

Hate crime er kendetegnet ved, at motivet bag forbrydelsen er motiveret af et had mod en gruppe, som offeret tilhører fremfor en personlig årsag til forbrydelsen. Det vil sige, at offeret er en repræsentant for noget, som gerningsmanden er imod.

Hvad er hate speech

Hate speech er, når man overfalder en verbalt i form af fordømmelser eller trusler.

Hvilke former for hate crimes findes der

Hate crimes kan udspille sig i form af voldsepisoder, trusler, hadefulde udtalelser og hærværk. Hadeforbrydelser er kendetegnet ved, at årsagen til forbrydelsen er diskrimination.

Hvem bliver udsat for hate crime

Alle kan i princippet blive udsat for hate crime, hvor motivet bag som ofte er etnicitet, religion, politisk overbevisning eller seksuelle orientering. Ofrer for hate crimes er derfor som ofte minoritetsgrupper.

Hate crime historie

Den amerikanske betegnelse ”hate crime” blev opfundet efter 2. Verdenskrig. Det bliver dog også brugt med tilbagevirkende kraft, da man bruger det til at beskrive Holocaust og forbrydelserne begået mod sorte i USA under slaveriet og koloniseringen.

FBI har siden KU Klux Klan fik fornyet styrke i forbindelse med 1. Verdenskrig haft til opgave at bekæmpe hate crimes i USA.

Det var fra 1980’erne, at begrebet spredte sig ud af USA og der kom konkret lovgivning. Dette skete på grund af nynazistiske og racistiske grupper voksede frem.

Hate crime og internettet

Internettet har kun være med til at udbrede hate crime endnu mere og særligt hate speech. EU indarbejdede i 2002 derfor en kriminalisering af hate speech i et tillæg til Konventionen om cyberkriminalitet.

Hate crime i Danmark

Det er først fra omkring 2010, at man rigtig begynder at snakke om og lave indsatser mod hate crime i Danmark.

Dette skete især på grund af EU’s opmærksomhed på vold og overgreb motiveret af had eller fordomme.

Hate crime straffeloven

Hate crime har ikke sin egen selvstændig juridisk kategori, men det kan være en skærpende omstændighed under Straffeloven.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler