Holocaust

Holocaust er et mørkt kapitel i verdenshistorien. Flere millioner mennesker heriblandt flest jøder blev ofre for 2. Verdenskrigs grusomhed. Holocaust betegner de mange folkemord, som Hitler og nazisterne stod bag under krigen.

Auschwitz

Hvad er Holocaust

Holocaust er en betegnelse for de folkemord, der blev begået af det Nazistiske regime under 2. Verdenskrig, her døde omkring 6 millioner af mennesker, hovedsageligt jøder.

Baggrunden for de mange mord var nazisternes fortolkning af datidens udbredte raceteorier. Hvor de mente, at de lyse tyskere tilhørte en overlegen menneskerace og de havde ret til at herske over og udrydde mørkere racer.

Mordene foregik i tvangsarbejdslejre eller udryddelseslejre, som var fordelt rundt på Tysklands empire under 2. Verdenskrig. Andre befolkningsgrupper blev også forfulgt af nazisterne, særligt romaer, personer med handikap, homoseksuelle og Jehovas Vidner.

Holocaust fakta

- Folkemord udført af det Nazistiske regime
- Forfulgte befolkningsgrupper: jøder, romaer, handikappede, homoseksuelle, Jehovas Vidner og anti-nazister
- Die Endlösung: løsningen på ”jødeproblemet”, som Hitler beskriver i sin bog Mein Kampf
- Foregik: 1933-1945

Hvad betyder Holocaust

Holocaust er en betegnelse for folkemord, som særligt anvendes om nazismens forsøg på systematisk udryddelse af jøder under 2. Verdenskrig.

Hvordan startede Holocaust

Tyskland indledte Holocaust i 1933, hvor de forfulgte, fængslede og dræbte jøder, Jehovas Vidner, homoseksuelle, handikappede og andre grupper, som ikke passede ind i det nazistiske verdensbillede. Det var særligt i Tyskland, men også i resten af Europa, at disse befolkningsgrupper blev forfulgt.

Deres forfølgelse blev mere og mere systematisk og førte til oprettelsen af kz-lejre, som både fungerede som arbejdslejre og udryddelseslejre.

Hitler underskrev kort efter starten på 2. Verdenskrig eutanasi-programmet, som indebar en udryddelse af alt liv, som blev opfattet som uværdige.

Eutanasi-programmet

Eutanasi-programmet blev indebar, at alle uhelbredeligt syge og handicappede personer, som boede på institutioner, skulle dræbes. Under dække af en statistisk undersøgelse, blev der sendt et spørgeskema til de forskellige institutioner om deres patienter. Det var ud fra svarene, at der blev vurderet, hvem der var uværdige.

Programmet blev udvidet til også at omfatte kriminelle, vagabonder, sexarbejdere, homoseksuelle og alkoholikere. I starten blev de dræbt med en giftindsprøjtning og fra 1940 skete det via gaskamre.

Befolkningen blev dog mistænksomme og i 1941 udløste det til en protest, som første til eutanasi-programmets officielle afslutning. Programmet fortsatte dog allerede året efter og indtil krigens slutning i hemmelighed.

Krystalnatten

Krystalnatten den 9. november 1938 er en af de mest afgørende begivenheder i raceforfølgelsen af jøder. Ved krystalnatten smadrede nationalsocialisterne jødiske butikker, vandaliserede jødiske kirkegårde og satte synagoger i brænd over hele Tyskland. Flere tusinde jøder blev fængslet og flere tævet ihjel.

Hvordan foregik Holocaust

Holocaust foregik med arbejdslejre, udryddelseslejre, forfølgelse og massemord. Tyskland oprettede deres koncentrationslejre rundt om i Tyskland og de lande, som de havde besat.

Nogle lejres primære formål var at slå flest mulige ihjel, særligt jøder. Dette skulle gøres på den nemmeste og billigste måde, hvorfor mange blev gasset ihjel. Andre lejres formål var arbejdslejre.

Auschwitz var den største lejre, som både fungerede som arbejds- og udryddelseslejre. Her blev der alene slået over 1 million jøder ihjel.

Gaskamrene lignede badehuse, hvilket skulle være med til at undgå panik. Herefter blev de kremerede i store krematorieovne og begravet i store grave eller kastet i nærliggende floder.

Kz-lejre Auschwitz

Auschwitz-Birenau er den mest kendte kz-lejre fra 2. Verdenskrig. Det var den største af alle kz-lejre, som først var en koncentrationslejr og senere også en udryddelseslejr.

I dag står Auschwitz som et af de mest tydeligste symboler på nazistiske jødeudryddelser

Fakta:Hvor mange danske jøder døde under Anden Verdenskrig

Omkring hundrede danske jøder døde under Anden Verdenskrig. Langt de fleste danske jøder nåede at komme i sikkerhed i Sverige i oktober og november 1943. Det var i oktober 1943, at Tyskland besluttede, at de danske jøder skulle sendes til Kz-lejre.

Hvem var nazisterne

Medlemmer af NSDAP var nazister. Nazisterne var ekstrem nationalistiske. Nationalismen voksede frem i kølvandet på 1920ernes økonomiske krise både i Europa og USA, heriblandt Tyskland.

NSDAP blev oprindeligt dannet som Deutsche Arbeiterpartei (Dap) i 1919, men skiftede navn i 1920. De gjorde op med Versaillestraktaten, og deres store mål var, at alle tyskere skulle samles i et Stortyskland. En del af den plan var også, at alle jøder skulle udelukkes af dette fællesskab.

Nazisternes vej til magten

Adolf Hitler blev leder af NSDAP i 1921, og han var med til at føre partiet frem. Ved rigsdagsvalget i 1932 blev NSDAP valgt ind som det største parti. Og kun i løbet af få måneder overtog partiet alt magt i landet, og Hitler blev udnævnt som rigskansler.

Hitler erstattede demokratiet med diktatur, hvilket betød, at der blev indført censur, fagforeninger fjernet og fastfrosset lønninger.

Ved hjælp af propaganda fik nazisterne spredt frygt og mistillid til bestemte befolkningsgrupper.

Hvordan begyndte 2. Verdenskrig

Anden verdenskrig begyndte ved, at Hitler ville gøre Tyskland til den største magt i Europa. Østrig og Tjekkoslovakiet blev derfor slået sammen med Tyskland, og krigen startede ved, at Tyskland gik ind i Polen. Dette førte videre til, at England og Frankrig erklærede Tyskland krig den 3. September 1939.
Læs meget mere om 2.Verdenskrig 

Holocaust betydning

Holocaust har haft en kæmpe betydning for jødisk historie og identitet. Hvert år afholdes den årlige internationale holocaustmindedag den 27. januar, som er årsdagen for den sovjetiske hærs befrielse af Auschwitz i 1945.

Adolf Hitler og 2. Verdenskrig

I november 1937 erklærede Hitler er det var tid til at gå i krig for at skaffe den tyske nation det, som de havde krav på. Tyskland gennemførte i 1938 den første territoriale udvidelse uden krig, Østrigs indlemmelse og herefter en række andre områder.

Anden Verdenskrig startede officielt, da Tyskland pågreb Polen 1.9.1939. Polen blev nedkæmpet i løbet af få uger. Hitler blev hurtig efter krigens udbrød mere end krigsherre end politkere. I april 1940 blev Danmark og Norge besat, og i maj indledte de felttoget mod Vesteuropa. Dette endte med, at Frankrig overgav sig. Dette var højdepunktet for Hitlers krig, hvorfor han regnede om, at England snart ville bede om fred. Dette skete imidlertidig ikke.

I april 1941 gik Tyskland til angreb på Balkan for at hjælpe sin allierede, Italien og i juni 1941 gik Hitler i krig mod Sovjetunionen. Dette gik helt som planlagt, og hans krigslykke var hermed vendt. Det afholdte ham dog ikke at erklære USA krig efter Japans angreb på Pearl Harbor.

Hitler håbede hermed, at Japan ville angribe Sovjetunionen, så Stalin skulle udkæmpe en tofrontskrig, det skete dog ikke. Tysklands krigserklæring mod USA gjorde, at USA gik ind i krigen mod Hitler. Tyskland var nu endt i en storkrig, som de ikke kunne vinde. Dette ville Hitler ikke se i øjnene, hvorfor tyskerne kæmpede en opslidende krig frem til maj 1945, som endte med at ødelægge Tyskland.

Den 29. April 1945 frasagde Hitler sin førertitel og giftede sig med sin elskerinde, Eva Braun, og den 30. April begik de selvmord. Hitler ønskede ikke at blive fanget og ydmyget af de sejrende allierede.
Læs meget mere om diktatoen Adolf Hitler

Holocaust historie

Holocaust tidslinje

En tidslinje over en række af de mest betydningsfulde begivenheder under Holocaust tid.

Adolf Hitler udnævnes til kansler i Tyskland

30. januar 1933

Den første kz-lejr. Dachau bliver etableret

22. marts 1933

Boykot af jødiske forretninger i Tyskland

1. april 1933

Jøder udelukkes fra statens tjeneste

7. april 1933

Nazisterne iværksætter afbrænding af bøger skrevet af jøder og anti-nazister

10. maj 1933

Tvangssterilisation af personer med medfødte sygdomme

14. juli 1933

Nazi-partiet eneste lovlige parti i Tyskland

14. juli 1933

Undervisning i raceteori bliver obligatorisk

13. september 1933

Tyskland forlader Folkeforbundet (FN)

14. oktober 1933

Ægteskab mellem tyskere og fremmede racer forbydes

3. juli 1934

Hitler udråber sig selv til Führer og øverstbefalende for hæren

2. august 1934

Jehovas Vidner bliver udelukket fra statens tjeneste og mange bliver arresteret

April 1935

Jøder udelukkes fra militærtjeneste

31. maj 1935

Den tyske hær begynder at forberede sig på krig

5. november 1937

Tyskland annekterer Østrig – hvilket resulterer i, at knap 200.000 jøder kommer under nazistisk herredømme

13. marts 1938

Jøder må ikke arbejde indenfor flere forskellige erhverv

6. juli 1938

Jøder får stemplet deres pas med et stort rød ”J”

5. oktober 1938

Den antisemitiske racelov bliver indført i Italien

10. november 1938

Jødiske børn bliver forbudt at gå i skole

15. november 1938

En lov udstedes om, at alle jødiske organisationer skal opløses

Januar 1939

Hitler taler ved Rigsdagen, hvor han truer med, at verdenskrigen kan føre til udryddelsen af den jødiske race

30. januar 1939

Tyskland invaderer Polen

1. september 1939

2. Verdenskrig bryder ud i Europa, da England og Frankrig erklærer Tyskland krig

3. september 1939

Beordring om, at jøder i Polen og Tjekkoslovakiet skal samles i ghettoer

21. september 1939

Alle jøder mellem det tyske og sovjetiske besatte Polen skal på deres tøj bære en davidsstjerne. Fra 1941 kommer det også til at gælde i Tyskland og alle de besatte lande – på nær Danmark

23. november 1939

Alle polske-jødiske mænd (14-60 år) udskrives til tvangsarbejde

December 1939

Eutanasi-programmet bliver sat i værk i Tyskland

2. december 1939

Det første forsøg med at gasse mentalt syge finder sted på tyske institutioner

Januar 1940

Tyskland besætter Danmark og Norge

9. april 1940

Tyskland invaderer Holland og Belgien

10. maj 1940

Kz-lejren Auschwitz oprettes i Polen

20. maj 1940

Warszawas ghetto med jøder bliver lukket inde

15. november 1940

Romaerbørn og ”farvede” børn forbydes at gå i de tyske skoler

22. marts 1941

Tyskland invaderer Sovjetunionen. Der påbegyndes massedrab i den østlige del af Polen

22. juni 1941

Der påbegyndes massedrab i Sovjetunionen

23. juni 1941

Operation Bessarabien startes, hvor over 150.000 jøder bliver dræbt i løbet af to måneder.

1. juli 1941

Alle jøder over 6 år skal bære Davidsstjernen

1. september 1941

Forsøg med gasning af russiske krigsfanger i Auschwitz

3. september 1941

Det bliver forbudt for jøder i Tyskland og deres besatte lande at rejse ud

15. oktober 1941

De første deportationer af tyske og østrigske jøder til ghettoer østpå

15. oktober 1941

Angrebet på Pearl Harbor – USA går ind i 2. Verdenskrig

7. december 1941

Gasning af jøder starter i en udryddelseslejr i Polen

8. december 1941

Tyskland erklærer USA krig

11. december 1941

BBC rapporterer om drab på jøder i Polen

2. juni 1942

Forsøg med sterilisation af jødiske kvinder

7. juli 1942

De allierede fordømmer tyskernes massedrab og stiller i udsigt, at gerningsmændene vil komme til at stå til ansvar for det efter krigen

1. oktober 1943

Danske jøder reddes til Sverige

Oktober-november 1943

Tyskland besætter Ungarn

19. marts 1944

Massedeportationer af de ungarske jøder til koncentrationslejrene Auschwitz og Birkenau

15. maj 1944

Den Røde Hær befrier udryddelseslejren Majdanek

25. juli 1944

Gasningerne i Auschwitz ophører – og for at slette alle spor beordres alle gaskamre og krematorier sprængt i luften

November 1944

De sovjetiske styrker befrier Warszawa

17. januar 1945

Sovjetunionen befrier Auschwitz

27. januar 1945

Hitler begår selvmord

30. april 1945

Den sidste kz-lejr bliver befriet, Mauthausen

5. maj 1945

Tyskland kapitulerer og krigen i Europa er endelig slut

7. og 8. maj 1945

Retsopgøret mod den nazistiske top starter

18. oktober 1945

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap
flag