Hinduisme og dens mange guder

Hinduismen bliver opfattet som den ældste religion, og i dag er det verdens tredje største religion. Det særlige ved hinduisme kontra andre religioner er, at de har ingen fælles trosbekendelse, grundlægger eller helligskrift.

Shiva skulptur
En statue af guden Shiva

Hvad er hinduisme

Hinduisme er en betegnelse for flere forskellige religiøse traditioner. Hinduisme har oprindelse i Sydasien.

Størstedelen af hinduerne bor i Indien.

I modsætning til buddhisme, kristendom og islam er der ingen religionsstifter for hinduismen. Hvorfor hinduismens forestillingsverden og praksis heller ikke er et sammenhængende system, men nærmere en række temaer og praksisser, som er forbundet igennem en lang historisk udvikling.

Hinduisme fakta

Hinduisme er den ældste og 3. største af de store verdensreligioner. Religionen er en fællesnævner for en lang række forskellige religionsformer.

Navnet hinduisme bruger ikke hinduerne ikke selv. De kalder deres tro Sanatana – dharma, den evige verdensorden.

Hinduisme ritualer

Ritualer er en vigtig del af hinduismen. Der findes en lang række forskellige ritualer, som enten knytter sig til hverdagen, templer, fester eller overgange i livet.

Puja er den mest almindelige hindu-ceremoni, som er en rituel tilbedelse af en guddom, ofte i form af en gudestatue eller et gudebillede.

Holi er en af de store fester indenfor hinduismen, som er en forårsfest, der fejres ved fuldmåne i februar/marts. Festen er knyttet til, at man gerne vil være frugtbar i årets løb. Festligheder udspiller sig ved, at man kaster med maling og synger frække sange.

Divali er lampernes fest, som falder i oktober/november. Festen er en slags nytårsfest, hvor man renser hjemmet og udsmykker det med mange lamper.

Hinduernes guder

Hvilke guder er der i hinduismen

Det er forskellige indenfor hinduismen, hvilke og hvor mange guder, man tilbeder. Nogle tilbeder kun en enkel og andre tro slet ikke på nogen gud. Herunder finder du et meget lille uddrag af de mange guder, som hinduerne tilbeder.

Braham - gift med Saravati

(Skaberen)

Saravati

(Visdomsgudinden)

Vishnu - gift med Lakshimi

(Opretholderen)

Lakshimi

(Skønheds- og Kærlighedsgudinden)

Shiva - gift med Parvarti

(Både ødelægger og velgører)

Parvarti

(gud for energi og kraft)

Murugan - søn af Shiva

(gud af krig)

Ganesha - søn af Shiva

(visdommen, intelligensens og undervisningens gud)

Yama

(dødsguden)

Indra

(Gud af torden og krig)

Dyas -  gift med Prihvi

(Indras fader og himmelsgud)

Prihvi

(jordens gudinde)

Usha

(daggry og nordlysene)

Agni

Agni (ildgud)

Surya

(solens gud)

Chandra eller Soma

(gud af månen)

Mitra/Mithra

(gud af venskab)

Aryamana

(gud af ære)

Rudra

(gud af vin og vrede)

Kama

(lidenskab og begær)

Kali

(dødsgudinden)

Krishna

(den højeste gud i Krishna-hindusmen)

De vigtigste guder

Der findes ikke en rangorden over de forskellige guder i hinduismen. Der er dog nogle, som er vigtigere end andre.

Guden Vishnu er den mest afholdt gud. Det er ham, som beskytter og opretholder verden.

Krishna er den mest elskede af Vishnu’s inkarnationer. Han bliver opfattet som en inkarnation af guddommelig kærlighed.

Rama er den syvende inkarnation af Vishnu. Guden Rama bliver fremstillet som den ideelle mand sammen med hans hustru, Sita, den ideelle kvinde.

Ganesha er søn af Shiva og Parvati. Han har et elefanthoved, da Shiva uden at vide, at det var ham, huggede hovedet af ham. Ganesha tilbedes for sin visdom og sit mod.

Shiva, Brahma og Vishu er den hinduistiske treenighed. De repræsenterer skabelse, bevarelse og tilintetgørelse. Brahma er skabergud og samtidig en betegnelse for den højeste og altgennemtrængende ånd.
Shiva
Guden Shiva

Hvor mange guder er der i hinduismen

Der er mere end 300.000 guder i hinduismen, men det er forskellige, hvilke og hvor mange man tilbeder

Overgangsritualer eller samskara-ritualer

Overgangsritualer er de ritualer, som er med til at markerer de forskellige overgange i menneskelivet. Hinduerne kalder deres overgangsritualer for samskara-ritualer. Antallet af de såkaldte samskara-ritualer varierer. Det mest almindelige er dog 16 samskara’er.

De første tre samskare-ritualer skal udføres inden barnet bliver født. Disse bliver ikke rigtig længere praktiseret, hvorfor den første finder sted ved barnets fødsel.

Det vigtigste overgangsritual er bryllupsritualet.

De fire livsmål hinduisme

Hinduismen deler menneskets sociale og åndelige liv op i fire stadier/livsmål

1. Brahmacharin (student)

Her skal den unge mand have sin religiøse undervisning hos en guru og leve i cølibat. Drengen er underkastet sin fars vilje. Der er derimod ingen regler for en pige. Hun lever under husets beskyttelse, indtil hun bliver gift. Herefter bliver hun overladt til en ny familie.

2. Grihasth/Grihini: (husholder/ske - giftemål)

Her skal manden stifte familie og blive husholder. Kvinden skal indgå i en anden familierelation. Kvinden bliver givet bort i ægteskabsceremonien.
Dette livsstadium anses for at være det vigtigste af de fire. Den danner grundlaget for hele samfundet. Da den største pligt er at få børn og helst sønner, som kan føre slægten videre.

3. Vanaprastha (at vandre ud i skoven)

En mand har opfyldt sine sociale forpligtelser som familiefar, når han har fået grå hår og barnebarn. Herefter bør han flytte udi skoven og leve en rolig tilværelse i selvfordybelse og andagt.
Dette stadium bliver som oftest sprunget over i dag.

4. Sannyasin (omvandrende asket)

Har man opnået fuldstændig forsagelse af alle tidligere bindinger og identiteter bliver livet opslugt i den mystiske forståelse af selvets natur og dets forhold til universet.

Hinduismens historie

Det er cirka 3.500 år siden, at Nordindien blev invaderet af indo-europæiske stammer, arierne. Hvoraf Hinduismen er en videreudvikling af mange forskellige elementer fra de forskellige kulturer.

Hinduisme højtider

Hinduismen har en lang række højtider, som er præget af fest og farver. Hvert eneste år drager flere hundredetusinde indere på pilgrimsrejse, hvor de fejrer højtiderne sammen.

Nogle af de vigtigste højtider er Pongal (høstfest), Maha Shivratri (shivas nat) og Holi (farvernes fest), derudover er der en lang række fester til ære for de mange guder.

Hinduisme guder elefant

Hinduisme guder elefant er Ganesha. Han er visdommens, intelligensens og undervisningens gud. Han bliver ofte afbilledet som en top mavet gul eller rød gud med fire arme og hovedet fra en elefant med én stødtand. Hvor han ridder på en mus.
Ganesh
Guden Ganesha

Hvad er Veda

Veda betyder hellig viden. Veda betegner den rette viden om ritualer og ofrenes udførelse.

Betegnelsen Veda er også den religion, der udgør grundlaget for hinduismen.

Hvad betyder Karma

Karma er den livsdom, som bestemmer, sjælens genfødsel. Hvor et menneskets handlinger og livsmåde er med til at bestemme dens genfødsel ind i det nye liv.

Hvad er kastesystemet

Kastesystemet er hinduernes system af klasser, som er skabt af en guddommelig orden.
1. Præsteklassen (brahmana)
2. Krigerklassen (kshatriya)
3. Bonde-, handels- og håndværkerklassen (vaishya)
4. Tjenerklassen (shudra)
Hver kasse har sine egne regler og pligter. Der findes også kasteløse, som ikke har nogen rettigheder, men de har stadig pligter.

I forbindelse med, at Indien blev selvstændig efter 2. Verdenskrig, ophævede man kastesystemer. Det fungerer dog stadig i praksis.

Den indiske plet i panden

Den plet indiske kvinder bærer kaldes ”bottu”, ”kumkuma”, ”tilak” og mange andre ting, det afhænger af sproget.

Pletten er en skønhedsbetydning, og det er kun ugifte og gift kvinder, der bruger den. Enker bruger ikke pletten, da man mener, at de ikke har brug for skønhed, da de er enker resten af livet.
TarotLæs meget mere om Hinduisme på Religion.dk

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
sun