Pest - Den sorte død i Europa (1347-1352)

Den sorte død hærgede i hele Europa i det 14. århundrede, hvor det kostede utallige menneskeliv.

Pest
Et maleri af pesten fra England i 1665
Kilde: Ukendt, public domain, via Wikimedia Commons.

Hvad er pest

Pest er en infektionssygdom, som er forårsaget af en bakterie ved navn, Yersinia pestis.

Yersiniapest kan manifestere sig som byldepest og lungepest. Pesten er særligt kendt under navnet Den sorte død, som hærgede i Europa i det 14. århundrede.

Pest opstår stadig i visse dele af verden, dog i mindre omfang. I dag kan sygdommen behandles med antibiotika.

Pest dødstal

Man kender ikke det nøjagtige dødstal for pest. Men man anslår at mellem en tredjedel og halvdelen af Europas befolkning døde af pesten.

Det var særligt byerne, som blev hårdest ramt. Her boede folk tæt og meget uhygiejnisk.

Pest årstal

Årstallet for pest er 1347-1352.

Pesten vendte dog tilbage flere gange frem til det 18. Århundrede . Den største udbrud var Den sorte død i det 14. århundrede.

Hvor kom pesten fra

Pesten kom fra Asien og bredte sig til hele verden. Bakterien blev overført via rotter og deres lopper.
Pest udbredelse
Spredning af Den sorte død i Europa mellem 1347 og 1351.
Kilde: Original by Roger Zenner (de-WP)Enlarging 
& readability editing by user Jaybear, CC BY-SA 3.0 , 
via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pestilence_spreading_1347-1351_europe.png

Hvad er Den sorte død

Den sorte død var en pestpandemi. Pestpandemien spredte sig med foruroligende hast i Europa mellem 1347-1353.

Pesten spredte sig også til Asien, hvorfra den af flere omgange vendte tilbage til Europa, men ikke så voldsomt den i 14. Århundrede.

Hvad er symptomer på pest

Symptomerne på pest, byldepest er høj feber, træthed, muskelsmerter, kvalme og opkast.

Symptomerne på lungepest er akut indsættende feber, muskelsmerter, træthed og hovedpine. Indenfor et døgn kommer hosten med blodig opspyt.

Byldepest kan give blodforgiftning.

Pest sygdommen

Der findes tre variationer af sygdommen: byldepest, lungepest og blodpest. Alle tre varianter var dødelige.

Det er formentlig blodpesten, som der gav navnet til den sorte død. Da den gav mørke pletter.

Hvad forårsager pest?

Pest er en meget dynamisk bakterie, som danner struktur hele tiden.

Hvordan var tiden omkring Den sorte Død

Den sorte død 1347-1352 er en skillelinje for høj- og senmiddelalder. Hvor højmiddelalderen var præget af kirke- og kongemagten og høj vækst. Særligt nye landbrugsmetoder blev opfundet og var med til at brødføde flere mennesker. Det betød også vækst i befolkningen.

Den vesteuropæiske katolsk kirke havde i middelalderen (1050-1536) stor magt. I år 1300 fejrede kirken sin store tilslutning, da mellem en femtedel og en tredjedel af jorden tilhørte kirken. Jubelåret, som det blev kaldt, blev fejret ved, at man opfordrede troende til at valfarte til Rom.

Hvordan var Europa under pesten

Italien, Frankrig og England var centrum i årene omkring pesten. Hundredårskrigen (1337-1453) som blev udspillet mellem den engelsk og franske kongehus hærgede mens pesten begyndte at hærge.

Områderne hvor krigen udspille sig blev særligt ramt af pesten.

Hvad var forholdene under pesten

Forholdene under pesten var ringe, selvom der var vækst i samfundet. Den voksende befolkning betød, at man tog jord i brug, som ikke var klar til at blive brugt til landbrug. Derfor var mange mennesker ramt af sult og fejlernæring, da pesten ramte.

Dog betød den store dødelighed grundet pesten også, at dem der overlevede kunne skabe bedre levestandarder for sig.

Hvordan spredte Den sorte død sig?
Den sorte død spredte sig fra Asien, hvor den startede til Italien. Herfra spredte den sig i Italien og via havnebyerne til resten af Europa.

Særligt rotter og lopper har været årsagen til den store smitte.

Forsøgte man at stoppe pesten

Man forsøgte at stoppe pesten, men grundet den store uvidenhed om baktier og smittespredning, var metoderne ikke effektive.

Kirken mente at pest var Guds straf andre mente at sygdommen smittede via ildelugtende dampe i luften fra opkast og bylder fra de syge. Ingen mistænkte lopper og lus for at være smittebærer.

Hvilken betydning har pesten haft?

Pesten svækket kirkens magt. Mange begyndte at tvivle på Guds eksistens eller på om han ville mennesket noget godt.

Derudover satte pesten også ekstra skub i den allerede startet udvikling, hvor magten i samfundet gik fra kirken til konger og fyrster i Europa.

Historien bag pest

Man kan inddele pestepidemien ind i tre pandemier

1. Den Justinianske Pest, som hærgede omkring år 542 til 767
2. Den sorte død, som begyndte i middelalderen i Europa i 1347. Den hærgede af adskillelige omgange gennem de ca. 350 år.
3. Den moderne pandemi, som der begyndte i den sidste halvdel af 1800-tallet i Yunnan i Kina.

Den Justinianske pest

Den justinianske pest spredte sig fra Centralasien til Europa. Den angives at pesten har hærget i 500-tallet og fremefter.

Den sorte død

Den anden pestepidemi som gik under navnet Den sorte død. Epidemien spredte sig fra Centralasien til Europa. Det første tilfælde i Skandinavien blev opdaget i havnen i Bergen i Norge i 1349. Det spredte samme år til både Sverige og Danmark.

Den sorte død hærgede i næsten 340 år rundt i Europa, dog med skiftende intensitet.

Den tredje pandemi i Kina

Den tredje pandemi af pest hærgede i Kina, hvor den spredte sig fra Yunnan i den sidste halvdel af 1800-tallet.

I 1849 havde pesten etableret sig i Hong Kong, hvorfra den spredte sig til Bombay i 1896 og derfra ud til adskille havnebyer i resten af verden.

I 1920 døde pandemien ud som følge af international regulering omkring rotter. Det skete efter, at man fandt ud af at smitten blev båret af særlig rotter og deres lopper.

Hvordan opstod pest
Pest skyldes Yersinia pestis bakterien. Gnavere såsom rotter kan være værter for bakterien. Et bid fra deres lopper bliver bakterien overført til mennesker og forårsager byldepest.

Lungepesten opstår på grund af indånding af bakterien ved kontakt med pestramte.

Pest i middelalderen

Omkring 1349-50 blev Danmark ramt af pesten. Den sorte død havde spredt sig op igennem Europa fra syd på to-tre år.
PestlægenEn illustration af en pestlæge
Kilde: I. Columbina (drawer), Paul Fürst (copper engraver), 
Public domain, via Wikimedia Commons

Pestlægen

Den franske pestlæge Charles de Lorme opfandt i 1600-tallet den karakteristisk dragt for pestlægerne. Dragten skulle beskytte mod byldepesten.

Dragten var lukket til, men mange læger døde dog selv af pesten.

Det mest karakteristiske ved pestlægen var masen. Masken dækkede hele ansigtet og gik ofte helt ned over skylderen.

Pestlægen bar også en stok, som de benyttede for ikke røre den smittede patienter.

Pestmasken

Pestmasken var en fuglenæbe lignende maske. Den fungeret som beskyttelsesudstyr for dem, som behandlede de pestsyge. Der var foran øjnene indsat glas.

Man puttede velduftende ting ind i masken, så lægerne kunne undgå den forurene luft. Da man mente, at den ildelugtende duft fra bylderne og opkast smittede.
Pestmaske
Her ses en illustration af en pestmaske

Hvordan stoppede pesten

Pesten blev bekæmpet med lovgivning.

I Danmark fik man styr på pesten, da der kom en i pestlovgivning i starten af 1600-tallet. Lovgivningen indeholdte, at man adskilte de syge fra de raske og indførte kontrol med ind- og udrejse. Danmark var en af de første til at indføre en pestlovgivning.

Andre epidemier igennem tiden

Der er mange epidemier, som har hærget verden igennem tiden såsom pesten, Den Spanske Syge, SARS, svineinfluenza Ebola og Covid-19.

Epidemier kan udvikle sig til pandemier. Pandemier er, når hele verden er ramt af en sygdom og kæmper for at holde den under kontrol.

Hvad er en epidemi

En epidemi er en smitsom sygdom, som breder sig hurtigt i en befolkningsgruppe. Det vil sige et stort antal mennesker inden for et vist område eller en kort periode bliver syge.

Den Spanske Syge

Den Spanske Syge er en influenzatype, som spredte sig verden over i årene omkring 1. Verdenskrig. Den Spanske Syge bliver kaldt alle pandemiers morder.

Mens den hærgede i 1918-1920 slog den 20 til 40 millioner mennesker ihjel. Sygdommen dræbte mange flere end selve krigen. Der var stor forskele på dødeligheden af Den Spanske Syge rundt om i verden.
Læs endnu mere om Den Spanske Syge her

Hvad er en pandemi

En epidemi er en smitsom sygdom, som breder sig hurtigt i en befolkningsgruppe. Det vil sige et stort antal mennesker inden for et vist område eller en kort periode bliver syge.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler