Middelalderen i Danmark

Middelalderen var en tid med store ændringer, kriser og bedrifter. Det var her danskerne blev kristne, pesten hærgede i Europa, kongemagten var eftertragtet og mange nye opdagelser så dagens lys.

Middelalder

Middelalderen i Danmark

Det var under middelalderen at danskerne blev kristen. Kirkens magt voksede i stor grad, og der blev opbygget flere tusinde kirker.

Det var også under middelalderen, at Danmark blev samlet under én konge, Valdemar den Store i 1157. I Danmark regnes middelalderen for at være fra cirka år 1050 til år 1536, hvor vi inddeler den i to perioder højmiddelalderen (1050-1340) og senmiddelalder (1340-1536).

Middelalderen fakta

År: 1050-1536
Perioder: Højmiddelalderen og senmiddelalderen (tidlig middelalder/vikingetiden i Danmark)
Tidsperiode før: Vikingetiden
Tidsperiode efter: Reformationen

Hvad er middelalderen

Middelalderen er en periode i Europas historie, middelalderen var i perioden fra 476 e.Kr. til 1500 e.Kr. Tidsperioden startede ved det Vestromerske Riges fald og endte med at blive til renæssancen og opdagelsestiden.

Man inddeler middelalder i tidlig middelalder, højmiddelalder og senmiddelalder. Perioden placerer sig mellem antikken og moderne tid.

Tidlig middelalder

Den tidlige middelalder startede ved sammenbruddet af den romerske dominans i det 5. århundrede og sluttede ved begyndelsen af Det Tysk-romerske rige i 10. århundrede.

Tidlig middelalder indeholder både folkevandringstiden, vikingetiden, de islamiske erobringer og Frankerriget.

I Danmark er tidlig middelalderen Vikingetiden.

Højmiddelalder

Højmiddelalderen var perioden fra 900-tallet til første halvdel af 1200-tallet i Europa. Det er her, at den historiske tid starter i Danmark omkring år 1050.

Middelalderen bliver tit set som en mørk tid med nedgang. Højmiddelalderen er dog præget af intellektuel, teknologisk og sociologisk udvikling og opblomstring.

Senmiddelalder

Senmiddelalderen var fra omkring år 1300 til år 1500, det var tiden, som gik forud for tidlig moderne tid. Senmiddelalderen var præget af hungersnød og pest, hvor befolkningen i Europa blev halveret. Tiden blev også præget af langvarige krige, såsom hundredårskrigen.

Selvom senmiddelalderen var hårdt ramt, så var perioden også ramt af opblomstring for kunst og videnskab. Her blev bogtrykkunsten opfundet, som var med til at udbrede det skrevne ord og viden, hvilket senere førte til reformationen.

Fakta: historisk tid

Historisk tid er den tid, hvor vi kender begivenheder gennem troværdige skriftlige kilder. I Danmark regnes den tid fra omkring vikingetidens afslutning, år 1050.

Middelalderens samfund

Middelalderen var opdelt i tre grupper: arbejderne, de bedende og krigerne. Mange danskere levede som bønder, men de ejerede ikke selv jorden, og de skulle betale skatter til kongen og kirken.

Kirken fik stor magt i middelalderen, det skyldes, at de kunne læse og skrive.

Hvornår er middelalderen

Middelalderen var i Danmark fra året 1050 til 1536, middelalderen gjorde op med vikingetiden. Hvor middelalderens begyndelse markeres med kristendommens indtog i Danmark.

Middelalderen afslutning markeres med reformationen, hvor danskerne gør op med kirkens magt og bliver protestanter.

Middelalderen årstal

Middelalderen årstal 1050-1536

Hvad blev opfundet i middelalderen

I middelalderen blev der opfundet en lang række ting, som var med til at ændre folks levemåde. Vind- og vandmøller blev opfundet, der kom nye våben til såsom kanoner og hjulploven blev opfundet. Hjulploven var med til at lette bøndernes arbejde, så de nemmere og mere effektivt kunne dyrke deres jord.

Teknikken til at trykke bøger blev udviklet i Tyskland i 1400-tallet, hvilket var revolutionerende, da det gjorde adgangen til viden og den skrevne tekst mere tilgængelig.

Hvem var konge i middelalderen

Middelalderen var en tid med mange konger, hvor der konstant var kamp pm at få magten. Det førte til mange perioder med borgerkrig og konflikter. Blot fra tiden fra 1035 til 1157 havde Danmark 13 konger, hvor fem af dem blev slået ihjel.

Den sorte død

Den sorte død rasede i hele Europa under middelalderen, og den ramte Danmark i 1300-tallet. Pesten slog næsten halvdelen af Europas befolkning i ihjel, det var en meget smitsom sygdom, hvor folk døde hurtigt.

Mange troede, at pesten var Guds måde at straffe menneskerne på.

Læs mere om Pest - Den sorte død i Europa (1347-1352).

Hvad troede man på i middelalderen

I middelalderen troede man på gud, og det var her danskerne blev kristne. Der står skrevet på Jellingstenen fra 900-tallet, at kong Harald Blåtand gjorde danskerne kristne. Herefter gik der dog mange år før, at danskerne gik væk fra at dyrke de nordiske guder til at være kristne.

Præsterne prædikede på latin, hvorfor det var de færreste, som der kunne forstå, hvad der blev sagt til gudstjenesterne.

Middelalderen sluttede med reformationen i 1535, da Danmark blev protestanter og valgte af følge Martin Luthers tanker.

Middelalderens betydning

Middelalderen har haft en kæmpe betydning for, hvordan vi lever i dag. Store dele af, hvordan vi ser Danmark i dag, blev grundlagt i middelalderen. Magten blev allerede her centreret omkring København.

Kristendommen som blomstrede i middelalderen, har sidenhen haft kæmpe betydning for samfundet opbygning og udvikling. Middelalderen endte med et opgør med den katolske kirke, men den lagde fundamentet for kristendommen i Danmark.

Historisk tidslinje

Middelalderen tidslinje

En række vigtige perioder i middelalderen i Danmark.

1047-1076 Kong Sven opbygger kirkens magt i Danmark

Det var Kong Sven som skabte fundamentet for kirkens magt – hvor han lavede otte bispedømmer.

1131-1157 Borgerkrigen

Danmark var præget af borgerkrig, hvor magtfulde mænd konstant kæmpede om kongemagten i Danmark. Det var først med Valdemar den Store erobring af tronen i 1157, at der kom en mere rolig periode.

1241 Den Jyske Lov

I 1241 indførte Valdemar Sejr for første gang en nedskrevet kongelov i Danmark: Den Jyske Lov

1349: Den sorte død rammer Danmark

Den sorte død som præger hele Europa rammer Danmark i 1349.

1397: Kalmarunionen

Kalmarunionen bliver oprettet, som er en union mellem de tre kongeriger Danmark, Norge og Sverige. Kalmarunionen havde centrum i Danmark, og den fungerede frem til 144, hvor Sverige begyndte at løsrive sig.

1536: Reformationen

Kirken mister sin magt, og det er starten på reformationen på baggrund af munken og teologen Martin Luthers tanker.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
pencilstar