Romaer

Romaer er en etnisk gruppe, som man kan møde over hele verden. De har fælles kultur og traditioner.

Romer

Hvad er romaer og sigøjnere

Romaer eller sigøjnere er en etnisk gruppe, som lever både i Europa og resten af verden. De kan sige at være en ikke-territorial nation, da de udgør et etnisk, kulturelt og i en vis udstrækning sprogligt fællesskab, men de har ikke noget land.

Hvad er sigøjnere

Sigøjnere er en bred betegnelse for flere beslægtede folkeslag, som findes rundt i hele verden. Nogle sigøjnere er eller har været nomader. Sigøjnerne kalder sig selv romaer.

Hvor sigøjnerne oprindelse fra er omdiskuteret og ukendt. Der er nogle, som mener sigøjnerne stammer fra Indien, hvor de skulle være udvandrede fra i 800-1300tallet.

Hvad betyder sigøjnere

Sigøjnere kommer fra det tyske ord zigeuner, som har to betydninger. Den første betydning er en betegnelse for et folkeslag med en fælles kulturel og etnisk baggrund. Den anden betydning er en betegnelse for forskellige etniske og sociale grupper, hvor dens medlemmer har en livsstil, som er rastlæs, rodløs og/eller kriminel.

Hvad er forskellen på romaer og sigøjnere

Sigøjnerne er fra Indien, hvor de udgjorde en række forskellige stammer og grupper. I forbindelse med deres rejse til Europa begyndte de at gifte sig på tværs af stammerne, hvor de udviklede sig en fælles identitet, sprog og traditioner. Romaerne blev der først dannet som folk, da de havde forladt Indien.

Det siges, at romaerne udvandrede fra Indien for over 1.000 år siden.

Hvad hedder sigøjnerens sprog

Sigøjnernes sprog hedder romani eller romanes, som er romaernes eget sprog. Der findes mindst 60 forskellige dialekter, og sproget har generelt meget til fælles med det oldindiske sprog sanskrift og moderne sprog hindi og punjabi.

Romaer og religion

Romaer og særligt kvindelige romaer blev af kirken mistænkt for at udøve trolddom. Vi må antage, at der har været adskillige romakvinder blandt hekseafbrændingerne i Europa i middelalderen.

Martin Luther var også imod romaerne, og han mente, at både jøder og romaer skulle gøres fredløse.

Hvilken religion har romaer

Romaer har kristendommen som religion, hvor de tror på Delva/Gud og Beng/Djævelen. Der er også romaer, som er hedninge, hinduer eller muslimer.

Oprindeligt var romaer hinduer, men som de bosatte sig rundt om i verden overtog kristendommen eller islam.

Romaer og 2. Verdenskrig

Romanerne blev sammen med jøderne forfulgt og udryddet under 2. Verdenskrig. Her mente nazisterne at de var racemæssigt underlegne.

Allerede før 2. Verdenskrig var romaerne blevet frataget en lang række borgerlige rettigheder.

Det vides ikke, hvor mange romaer der døde under Holocaust.
Læs meget mere om Holocaust

Romaer og forfølgelse

Romaer har været forfulgt i flere 100 år. De blev i 1300-tallet gjort til slaver. Romaerne var så i 1500-tallet blevet anerkendt og have privilegier som kristne pilgrimme, men det mistede de, da de blev sat i forbindelse med trolddom og spionage.

Der blev arrangeret forfølgelse af romaer, det startede i Tyskland i 1498, hvorefter flere fulgte trop.

Romafolket blev også forfulgt under 2. Verdenskrig, hvor de fra 1933 blev sendt til tyske koncentrationslejre.

Romaer i dag

De fleste romaer lever i Europa i dag og særligt i Central- og Østeuropa. Romaerne i Øst- og Centraleuropa har dårlige levevilkår, hvor både arbejdsløsheden, kriminalitet og diskrimination er høj.

Romaerne måde diskrimination i en lange række af sektorerne i samfundet, såsom boligmarkedet, uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og medierne.

Er der sigøjner i Danmark

Der er sigøjnere i Danmark, men der vides ikke hvor mange, da det er forbudt at registrere mennesker efter etnicitet.

Man anslår, at de første romaer kom til Danmark i 1505. romanerne blev dog allerede i 1515 fordrevet fra Sverige, da de blev beskyldt for tyveri. Her fulgte Danmark trop, og mange år herefter var romaerne genstand for forfølgelse og dårlig behandling.

Romaerne bliver stadig ikke i Danmark anerkendt som en national minoritet. De får ingen statslig støtte til deres kultur og sprog. Dette står i kontrast til de andre nordiske lande, som har anerkendt romaerne som en minoritet.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler