Truede dyrearter - klimaforandringer og krybskytteri

Flere og flere dyrearter bliver føjet til listen over truet dyrearter. Dyrenes levesteder og levestandarder bliver udfordret på grund af klimaforandringer, skov- og landbrug, byudvikling og generelt menneskets indgreb på naturen. Derudover truer krybskytteri og ulovlig handel også dyrelivet i hele verden.

Næsehorn

Hvor mange arter er truet på verdensplan

Der er mere end 30.000 forskellige dyrearter i verden, som er udryddelsestruede. Nogle af de mest truede dyr er:

Hvad er det mest truede dyr i Danmark

Hasselmusen er en af de mest truede dyr i Danmark. Hasselmusen er også på den røde liste som det mest truede pattedyr.

Man finder kun Hasselmusen i fragmenterede bestande, den intensiv skovdrift har forringet levevilkårene for hasselmusen og dens udbredelse.

Definition på truet art

Truet art definition er en art af en levende organisme, der er i fare for at uddø. De truede arter kommer på den såkaldte rødliste, som spænder fra uddød til ikke truet.

Hvilke dyrearter er truet i Danmark

I Danmark er forskellige sommerfugle, mus, bier, larver og fugle truede i Danmark.

De seneste tal for truede dyre- og plantearter i Danmark er 1.844 ifølge den danske rødliste fra 2019.

Grunden til, at vi har truede arter, er mangel på levesteder. Over 60 % af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og her trives kun ganske få dyrearter. Størstedelen af dyrearter trives bedst i skove eller åbne heder og enge.

Hvilke dyr på rødlisten

IUCN’s rødliste over truede arter blev grundlagt i 1963. Denne røde liste er den mest omfattende opgørelse over den globale bevaring status for klodens biologiske arter.

IUCN er en international naturbeskyttelsesorganisation, Internation Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
Her kan du følge med i IUCN's rødliste
En video om handel med truede dyr

Hvorfor er dyrene truede

Dyrene er truede særligt på grund af klimaændringer og meget vild natur er omlagt til by og marker. Det har altid været naturligt, at dyrearter uddør og opstår. Der er dog sket en ændring i antallet af truede dyrearter de senere år, hvor de er vokset markant.

En anden grund til at dyr er truet er krybskytter, hvor jæger skyder dyr, selvom det er forbudt.

Problemet med at arterne uddør så hurtigt i dag er, at vi mister biodiversitet, når arterne uddør hurtigere end nye opstår.

Hvilke dyr i havet er truet

Dyrelivet i havet er også truet. Hvor store dele af havdyrene er forsvundet indenfor de sidste 50 år. Hver fjerde haj- eller rokkeart er i fare for at blive udryddet. Læderskildpadden er også truet og i fare for at uddø.

Hvad er bifangst

Bifangst er en stor trussel mod både enkelte arters overlevelse og økosystemet. Bifangst er, når man ved en fejl fanger en fisk, fugle, skildpadder eller havpattedyr i nettet og herefter smider dem døde ud i havet igen.

Derfor er bifangst en stor trussel mod en langrække havdyr, da de fejlagtig bliver fanget i de store fiskenet eller langliner.

Se herunder, hvad bifangst er og hvad problemet med det er:

Hvordan beskytter vi truede dyrearter i Danmark

I Danmark bliver truede dyr beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Den freder en lang række truede arter. Derudover sætter loven også grænser for, hvor stor jagt der må være på bestemte arter.

Den danske Naturbeskyttelseslov følger den internationale Washington-konvention, også kaldet CITES-konventionen.

CITES er en konvention, som en lang række lande har underskrevet for at sikre, at den internationale handel med dyr ikke er med til at true artens overlevelse.

Hvilken rolle spiller klimaforandringer for truede dyr

Klimaforandringer spiller en stor rolle for de truede dyr, klimaforandringer påvirker dyrenes levesteder og adgang til føde.

Særligt isbjørnen er truet på grund af klimaforandringerne. Isbjørnene lever, jager og får sine unger på havisen, men klimaforandringerne gør, at isen tør tidligt i foråret og først bliver tyk igen sent på efteråret. Det har ændret drastisk på isbjørnenes levevilkår, hvor de blandt andet sulter og det kan i værste tilfælde føre til, at hunner ikke kan gennemføre en graviditet og opfostre unger.
Isbjørn

Krybskytteri

Krybskytteri er mest udbredt i Asien og Afrika. En krybskytte bliver defineret som en person, der jager ulovligt og sælger dyrets pels, klør, tænder eller andre dele af dyret.

Krybskytteri bærer en stor del af skylden for, at visse bestanddele af dyr er truet. Heriblandt kan nævnes næsehorn, elefanter, tigre og geparder. Det er alle dyr, hvor deres horn, skind eller tænder er blevet solgt til store summer.

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er en dansk forening, der arbejder for at en bedre natur- og miljøbeskyttelse, hensyntagen til natur og miljø i den offentlige planlægning, bedre adgang til natur, bedre natur- og miljørelateret lovning og oplysning om natur- og miljøforhold.

Foreningen blev stiftet helt tilbage i 1911.

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden er en global organisation, der arbejder for at bevare natur og miljø.

WWF arbejder blandt andet for at bevare de truede dyrearter og for, at der er nok ressourcer på jorden til de kommende generationer.

Verdensnaturfonden blev grundlagt i 1061 i den schweiziske by Morges. Det var den omfattende ødelæggelse af naturen i Afrika, som der inspirerede den britiske biolog, Sir Julian Huxley til at oprette organisationen.

Den danske afdeling blev oprettet i maj 1972, det skete under et møde, som var organiseret af prinsgemalen Henrik på Fredensborg Slot.
Læs mere her om, hvad WWF kæmper for

Greenpeace

Greenpeace er en international miljøorganisation, som der blev grundlagt i Canada i 1971.

Greenpeace holder til i 55 lande, og Nordens Greenpeace blev oprettet i 1999 gennem en sammenslutning af fire Greenpeace kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Organisationen bliver finansieret af dens medlemmer og er en NGO, hvilket betyder, at de ikke modtager penge fra regeringer.

Greenpeace har blandt andet fokus på klima og energi, livet i havet, bæredygtigt landbrug, verdens urskove og nedrustning af atomvåben.

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, som man bruger til at snakke om naturens rigdom. Det betegner både dyr, planter, deres levesteder og deres gener.

Biodiversitet er en betegnelse for biologisk diversitet og referer ofte til dyre- og plantearter i et geografisk område.
Læs meget mere om biodiversitet, økosystemer og grønomstilling.

Biodiversitet og Regnskov

Regnskovene er de mest frodige områder i verden, hvor mere end halvdelen af verdens cirka 1,4 millioner arter lever.

Hvert eneste år finder botanikere tusindvis af nye plantearter i regnskovene. Hvor man mener, at man kun har fundet 15-35 % af alle arterne i regnskoven på Borneo.

Regnskoven er et gigantisk økosystem. Hvor arterne som lever i regnskoven, er afhængige af hinanden.

Læs mere om Regnskoven i artiklen Regnskove – biodiversitet og livet i regnskoven.
Regnskov

Hvad betyder grøn omstilling?

Grøn omstilling betegner den omstilling som foregår fra sorte ressourceintensiv som kul, gas og olie til en mere grøn og ressourceeffektiv økonomi.

Det er omlægning af den måde, vi producerer og forbruger energi på.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler