Den Franske Revolution

Den Franske Revolution var en periode fra 1789 og 1799, hvor der skete store politiske omvæltninger i Frankrig. En tid, hvor enevælden blev afskaffet, økonomiske reformer blev gennemført og nationalismen blomstrede frem. Det var også en periode, som der kom til at smitte af på resten af Europa.

Chateau de Vizille
Château de Vizille er et  fransk slot, som førhen husede den franske trone. 
Det er et af de mest prestigefyldte og vigtige slotte i Dauphiné-regionen.

Hvad var Den Franske Revolution

Den Franske Revolution var en periode med politiske omvæltninger, det foregik i Frankrig mellem 1789 og 1799. Resultatet på Den Franske revolution var enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremdrift.

Den Franske Revolution prægede hele Europa, og det prægede konflikter i Europa helt frem til 1815.

Hvor startede Den Franske Revolution

Den Franske Revolution startede med stormen på Bastillen den 14. juli. Den 14. juli er i dag Frankrigs nationaldag.

Hvad er årsagen til Den Franske Revolution

Årsagen til Den Franske Revolution var den voksende økonomisk og sociale spænding i Frankrig, som havde været gældende op igennem 1700-tallet.

I 1700-tallet var den franske enevælde byggede på adelens og kirkens skattefrihed, hvor borgerskab og bønder blev holdt ude af politisk magt.

Hvordan startede Den Franske Revolution

Den Franske Revolution blev indledt den 17. juni 1789, hvor borgerskabets repræsentanter ved Stænderforsamlingen erklærede sig for Nationalforsamling.

Paris’ borgere støttede dem, og den 14. juli udbrød oprøret og endte med erobringen af Bastillen. 14. juli har sidenhen været Frankrigs nationaldag.

Den Franske Revolutions slagord

Den Franske Revolutions slagord var ”Frihed, lighed og broderskab”

Den Franske Revolution

Man opdeler normalvis Den Franske Revolution i tre faser

1789-1792: Revolutionens moderate fase – her blev monarkiet begrænset og sidenhen afskaffet
1792-1794: Revolutionens radikale fase – en tid med indre splittelse og krig
1794-1799: Ledelsen af den franske republik blev mere moderate, men samtidig korrupt og meget upopulært. Direktoriet, som styret blev kaldt, var ved magten frem til Napoleon Bonaparte tog magten ved et statskup i 1799.

Oplysningstiden

Den Franske Revolution udsprang af oplysningstiden. Det var en tid, hvor man tog afstand fra kirkens indflydelse på mennesket og man tillagde sig tanker som menneskelige fornuft.

Oplysningstiden var en tid med nye tanker om frihed og lighed. Der herskede en optimistisk tro på, at det enkelte mennesker evner til at begribe sin omverden ved brug af sin fornuft. 
Læs mere om oplysningstiden i atiklen "Enevælde og oplysningstiden i Danmark

Hvilken betydning havde Den Franske Revolution for eftertiden

Den Franske Revolution har haft stor betydning for magtforholdene i toppen af de franske samfund. Kirken mistede store dele af sine privileger under revolutionen, heriblandt masser af jord, skattefrihed og juridisk særstilling.

Adlen fik også frataget sine privilegier under Den Franske Revolution.

Borgerskabet havde vundet frem og stod nu på lige fod med adelen. Hvor det nu var ens ejendom og formue, som der bestemte hvilke privileger, man havde.

Den Franske Revolution prægede også forholdene i mange andre europæiske lande. Frankrig var i nærmest konstant krig med andre europæiske magter under revolutionen. Her så andre lande, hvordan franskmændene kæmpede for nationen og ikke for fyrsten.

Den franske nationalisme spredte sig hurtigt til andre europæiske lande. Tanken om, at hver nation havde sin egenart og ret til selvbestemmelse. Nationalismen var en af de bærende drivkræfter i det 19. og 20. århundrede i Europa.

Den Franske Revolution historie

Den Franske Revolution tidslinje

En tidslinje over en række af de mest betydningsfulde begivenheder under Den Franske Revolution.

Den Franske Konge indkalder til Stænderforsamlingen

8. august 1788

Stænderforsamlingen i Frankrig åbner

5. maj 1789

Tredjestanden erklærer sig selv som Nationalforsamlingen

17. juni 1789

Stormen på Bastillen

14. juli 1789

Nationalforsamlingen ophæver feudale privilegier

4. august 1789

”Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder” vedtages

26. august 1789

Nationalforsamlingen ophæver adelstitler

19. juni 1790

Præsterne skal sværge troskab til republikken

27. november 1790

Kongefamilien forsøger at flygte, de hentes tilbage til Paris

20-21 juni 1791

Kongen godkender Forfatningen af 1791

13. september 1791

Frankrig erklærer krig mod Østrig

20. april 1792

Skabelsen af den revolutionære kommune i Paris

10 august 1792

Monarkiet ophæves og republikken erklæres

21-22 september 1792

Den tidligere kong Ludvig d. 16 halshugges

21. januar 1793

Den tidligere dronning Marie Antoinette henrettes

16. oktober 1793

Ophævelsen af slaveriet

4. februar 1794

Religionsfrihed og adskillelse af kirke og stat

21. februar 1795

Direktoriet kommer til magten

31. oktober 1795

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
flag