Jernalderen

Jernalderen er den periode, hvor mennesket lærte at tilvirke og bruge jern. I Norden begyndte jernalderen ca. 500 f.Kr. Der er fundet mange forhistoriske fund fra jernalderen, som kan være med til at give os en forståelse af livet i jernalderen, som var et bondesamfund.

jernalder
En gengivet jernalderlandsby

Hvad er jernalderen

Jernalderen er i tidsperiode, som i Danmark regnes for at været mellem ca. år 500 f.Kr. til år 800 e.Kr. Jernalderen udgør sammen med stenalderen og bronzealderen oldtiden i Danmark. Efter jernalderen kommer vikingetiden og den tidlige middelalder.

Hvornår startede jernalderen

Jernalderen startede ca. år 500 f.Kr. Perioden er opkaldet efter metallet jern, som man lavede våben og redskaber af. Der er dog også mange guldfund fra jernalderen, som kaldelse danefæ.

Fakta jernalder: danefæ

Danefæ er værdifulde ting fra fortiden, det kan være smykker, våben, mønter og redskaber. Navnet danefæ bruges, da genstandene kan fortælle os meget om, hvordan man levede i en bestemt tid.

Der er regler for danefæ, man må for eksempel ikke beholde det, man selv har fundet ude i naturen – det tilhører nemlig os alle. Guldting fra jernalderen er altid danefæ, da der er forsvundet mange ting genstande igennem tiden – såsom Guldhornene.

Hvad skete der i jernalderen

Jernalderen var en periode i oldtiden, som er inddelt i tre dele, den førromersk, romersk og germansk.

Førromersk jernalder

Førromersk perioden var fra 500 f.Kr. til 1. e.Kr., som er den ældste del af jernalderen i Skandinavien. Her viser arkæologiske fund, at overgangen fra yngre bronzealder skete uden et afgørende kulturelt brud, de viser samtidig, at indflydelsen fra kulturer i Centraleuropa var meget stærk. Man har også fundet spor fra de første landsbyer.

Romersk jernalder var fra 1 e.Kr. til 400 e.Kr-, her har de mange fund af romerske handelsvarer lagt navn til perioden. Romerriget havde en stor indflydelse i denne periode, hvor der skete stor import fra Romerriget.

Germansk jernalder var perioden fra 400 e.Kr. til 793 e.Kr., her sker der et kulturskift, hvor den første del af perioden betegnes som Folkevandringstiden. Tiden bæger præg af flere migrationsbølger og invasioner af germanske stammer ind i Romerriget. Det hele endte med det Vestromerske riges kollaps og jernalderen afsluttes, og i Skandinavien startede Vikingetiden.

Romersk jernalder

Romersk jernalder var fra 1 e.Kr. til 400 e.Kr-, her har de mange fund af romerske handelsvarer lagt navn til perioden. Romerriget havde en stor indflydelse i denne periode, hvor der skete stor import fra Romerriget.

Germansk jernalder

Germansk jernalder var perioden fra 400 e.Kr. til 793 e.Kr., her sker der et kulturskift, hvor den første del af perioden betegnes som Folkevandringstiden. Tiden bæger præg af flere migrationsbølger og invasioner af germanske stammer ind i Romerriget. Det hele endte med det Vestromerske riges kollaps og jernalderen afsluttes, og i Skandinavien startede Vikingetiden.

Oldtiden

Oldtiden er en periode på mange tusinde år, som består af bronzealderen, stenalderen og jernalderen. Oldtiden begyndte, da de første mennesker kom til Danmark i stenalderen.

Hvornår sluttede jernalderen

Jernalderen sluttede i år 800 e.Kr., hvor Vikingetiden startede i Danmark.

Hvordan levede man i jernalderen

Danskerne var bønder i jernalderen, hvor de dyrkede deres marker. Det var et hårdt liv, hvor både børn og voksne arbejdede fra morgen til aften.

Det der er særligt for jernalderen er, at det er første gang, at man ser, at folk flytter sammen i små landsbyer. Landsbyerne i jernalderen blev kaldet vandrelandsbyer, da landsbyerne højst lå 100 år det samme sted.

Jernalderen årstal

Jernalderen årstal er fra cirka 500 år før vores tidsregning frem til år 400 efter vores tidsregning.

Hvorfor hed det jernalderen

Jernalderen har sit navn fra skiftet af brugen af bronze til jern i redskaber og våben. Man begyndte at bruge jern, da det var mere holdbart end bronze. Samtidig kom bronzen også fra Sydeuropa, hvilket gjorde det mere værdifuldt og sværere at få fat i.

Jern fandtes i de danske moser, hvilket gjorde det billigt og nemt at få fat i.

Berømte fund fra Jernalderen

De mange fund fra Jernalderen er med til at give os en forståelse af perioden, hvordan folk levede og hvad de troede på. Herunder kan du læse om tre af de vigtigste fund fra Jernalderen i Danmark.

Guldhornene

Guldhornene er to horn fra germansk jernalder, som blev fundet i henholdsvis 1639 og 1734. I 1800-tallet blev de et nationalsymbol. I 1802 blev hornene stjålet og omsmeltet, hvorfor de oprindelig guldhorn er gået tabt, der er sidenhen blevet lavet rekonstruktioner af guldhornene.

Guldhornene er de mest berømte fund fra jernalderen og særligt for deres særlige historie. Man ved ikke om hornene er blevet brugt til at drikke af, men man tror, de er blevet brugt til religiøse ritualer.
Læs meget mere om Guldhornene og deres særlige historie her.

Grauballemanden

Grauballemanden er et dansk moselig, og han antages som det bedst bevarede i verden. han blev fundet i en mose ved Nebel i 1952.

Det var Forhistorisk Museum i Århus’ (Mosgaard Museum) leder, professor P.V. Glob, som kom til at forestå udgravningen og det første arbejde med ham.

Grauballemanden var blevet dræbt med et snit gennem halsen, og han formentlig var genstand for en ofring. Han er blevet bestemt til at være fra ca. 290 f.Kr. Han er så velbevaret, at han både har hår, negle og skægstubbe.

Tollundmanden

Tollundbanden er et meget usædvanlig velbevaret moselig, som blev funder under tørvegravning i en mose Bjældskovdal nær Silkeborg i 1950.

Han er formentlig blevet hængt, da han havde en løkke om halsen. Han levede i det 4. århundrede f.Kr., formentlig i overgangen fra bronzealder til jernalder.

Man ved ikke, hvorfor han er blevet hængt – måske han var forbryder eller en ofring. Hans hoved er en af de bedst bevarede ansigter og er blevet konserveret optimalt. Hvor dele af huden på kroppen er rekonstrueret på de oprindelige knogler.

Tollundmanden er udstillet på Silkeborg Museum.

Historisk tidslinje

Tidslinje Oldtiden

De forskellige tidsperioder i oldtiden frem til vikingetiden

Jægerstenalderen

Indtil 4.000 f.Kr.

Bondestenalderen

4.000 f.Kr. – 1.700 f.Kr.

Bronzealderen

1.700 f.Kr. – 500 f.Kr.

Ældre jernalder

500 f.Kr. – 400 e.Kr.

Yngre jernalder

400 e.Kr. – 800 e.Kr.

Vikingetiden

800 e.Kr.- 1050 e.Kr.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
pencilstar