Mellemkrigstiden 1918-1939

Mellemkrigstiden er tiden mellem slutningen på 1. Verdenskrig i 1918 og udbruddet af 2. Verdenskrig 1939, en tid fyldt med forandringer, kriser og frustrationer.

Krakket på Wall-Street
Folk der samler sig udenfor børsen ved krakket på Wall Street.
Kilde: US-gov, Public domain, via Wikimedia Commons

Hvad er Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden er tiden mellem to krige, hvor vi i moderne europæisk sammenhæng betyder begrebet specifikt tiden mellem afslutningen på 1. Verdenskrig i 1918 og udbruddet af 2. Verdenskrig i 1939.

Man opdeler Mellemkrigstiden i to dele, hvor tiden fra 1918 til Wall Street-krakket i 1929 er den første del. En tid, som der var præget af ny optimisme efter afslutningen af krigen. Den anden del af Mellemkrigstiden, som var krakket på Wall Street og frem til 2. Verdenskrig udbrud i 1939. Denne periode var præget af den økonomiske krise.
Læs meget mere om Wall Street-krakket 1929

Hvornår var Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden var fra 1918 til 1939

Hvad kendetegner mellemkrigstiden

Det der kendetegner Mellemkrigstiden er, at det både var et værdisammenbrud samtidig med det var en kulturel opblomstring.

Værdisammenbruddet skete som resultat af 1. Verdenskrigs grusomhed. Man så bagsiden af de udviklede våben og teknologisk udvikling, og samtidig var tilliden til det civiliserede mennesket forsvundet.

Dette sammenbrud var med til at afføde en kulturel opblomstring. Kunststrømninger såsom kubismen, ekspressionismen og surrealismen gjorde op med den traditionelle finkultur og forestilling om, hvad kunst var. Der kom et nyt menneskesyn, hvor der var fokus på individet fremfor social rangstige.

Mellemkrigstiden var også en tid, hvor nazismen, fascismen og kommunismen voksede frem.

Hvornår starter Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden starter ved 1. Verdenskrig afslutning den 11. november 1918. Den første reaktion var glæde efter 4 år med krig. Realiteten pressede dog hurtig på, hvor krigsskadeserstatninger og genopbygning efter krigen fyldte meget. Tyskland blev pålagt store krigsskadeserstatninger, hvor særligt Frankrig forlangte stor erstatning fra Tyskland, da de havde efterladt Frankrig i en slem forfatning.

Versaillestraktaten

Versaillestraktaten blev underskrevet den 28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side. Det skete i kølvandet på afslutningen af 1. Verdenskrig.

Versaillestraktaten var en fredsaftale, som forpligtede Tyskland til at afskaffe almindelig værnepligt og højst have en hær på 100.000 mand. Derudover måtte de heller ikke have kampvogne, fly eller ubåde. Derudover blev Tyskland også pålagt en enorm krigsskadeserstatning, da de stod som alene ansvarlige for krigen.

Der var stor uenighed om udformningen af traktaten, hvor Frankrig synes den var for mild og USA synes den var for hård, da de forudsagde, at den vil ruinere Tyskland.

De mange krigsskadeserstatninger Tyskland skulle betale efter krigen påvirkede deres økonomi, hvilket også resulterede i et politisk ustabilt klima med revolution og kampe – dette førte til Adolf Hitlers magtovertagelse i 1933. Krigsskadeserstatningerne er ofte en del af forklaringen på, hvorfor 2. Verdenskrig udbrød.

Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling eksploderede i Europa og USA i 1920’erne. Hvilket sluttede brat med krakket på Wall-Street i 1929, hvilket resulterede i en verdensomspændende økonomiske krise. Hvorfor man omtaler 30'erne som depressionens årti.

Mellemkrigstidens kultur

Det der særligt karakter Mellemkrigstidens kultur er, at USA’s kultur strømmede ind i Europa med deres jazz og massekulturen.

Hvad skete der i Mellemkrigstiden

I Mellemkrigstiden startede den moderne hverdag, som vi kender i dag. Nye kunst- og kulturstrømninger strømmede til fra USA's massekultur. Det var også en tid, som der særligt var præget af kriser både politisk, økonomisk og arbejdsløshed. Det var en tid som førte fra 1. Verdenskrig til 2. Verdenskrig.

Mellemkrigstiden og politik

Der skete en politisk opdeling efter 1. Verdenskrig, hvor kommunismen var mod øst og kapitalismen i vest. Dette var gældende helt frem til Den Kolde Krigs afslutning i 1989.

Den russiske revolution havde fjernet det zaristiske herredømme og indført kommunisme i Sovjetunionen.

Liberalismen fortsatte derudaf i USA, hvilket førte til et moderne masseforbrugssamfund i 20’erne. Mange klarede sig godt i USA, hvilket stod i stor kontrast til Europa. Mange lande i Europa kæmpede med stor arbejdsløshed og politisk urolighed efter 1. verdenskrig.

De to europæiske lande, som der var hårdest ramt, var Tyskland og Østrig. I Tyskland røg Weimar-republikken til fordel for et diktatur, dette skete også i Italien, Rusland, Spanien, Ungarn, Polen og de baltiske lande.

Mellemkrigstiden i Danmark

Danmarks nuværende geografiske omfang blev til ved slutningen af 1. Verdenskrig ved Genforeningen. Krigens afslutning betød også, at Danmark mistede store dele af sit eksportmarked, som var de krigsførende lande.

Dette resulterede i flere virksomheder og bankers konkurs og dermed stigende arbejdsløshed. Igennem 20’erne var arbejdsløsheden høj. Hvortil den verdensomspændende økonomiske krise i 30’erne heller ikke gjorde noget godt, det medførte prisfald på handelsvarer og tårnhøj arbejdsløshed.

Mellemkrigstiden i Danmark politik

Det var i 1924 at socialdemokraterne for første gang i Danmark fik regeringsmagten med Thorvald Stauning som statsminister. Det Radikale Venstre var støtteparti. Blot to år efter indtog Venstre regeringsposten, hvor der blev indført kraftige besparelser på det offentlige. Dette medvirkede til, at Stauningen igen overtog statsministerposten i 1929.

Det var socialdemokratiet og de radikale regeringspartnere styrede Danmark igennem de kriseramte 30’er og stod bag Kanslergadeforliget. Et forlig, som der blev indgået mellem regeringspartnerne og Venstre i de sene nattetime den 29. januar 1933. Kanslergadeforliget var et forsøg på at mildne den økonomiske krise i et Danmark, hvor der var en storkonflikt under opsejling mellem arbejder og arbejdsgivere og landbruget var i dyb krise. Kanslergadeforliget lød på, at det var forbud mod strejker og lockouter i et år, og kronens værdi blev nedskrevet for at landmændene nemmere kunne afsætte deres varer i eksportlandene.
Læs meget mere om den første socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning

Hvordan var det i Danmark under mellemkrigstiden

Det var i mellemkrigstiden at det enkelte individ og dets behov kom i centrum, hvilket affødte en lang række emne og revolutioner i 1920’erne og 30’erne. Nogle af de emner som kom banen, var opdagelse og undervisning, kvindefrigørelse, social bevidsthed og sundhed.

Hvad skete der i Tyskland i Mellemkrigstiden

I Mellemkrigstiden blev det tyske nazistparti grundlagt i 1920, og i 1933 blev Hitler rigskansler i Tyskland. Tyskland var præget af 1. Verdenskrig, som der medførte enorme krigsskadeserstatning, som lagde Tyskland i en ring økonomisk situation. Dette var med til at få Hitler til magten og starte 2. Verdenskrig.

Tidslinje over Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden tidslinje

En tidslinje over nogle af de vigtigste datoer og begivenheder under Mellemkrigstiden.

Versailles-Traktaten blev underskrevet og Folkeforbundet (tidlige FN)

10. januar 1920

Danmark blev medlem af Folkeforbundet

8. marts 1920

Det Amerikanske Senat forkastede Versailles-Traktaten for anden gang

19. marts 1920

Tysk arbejderparti skiftede navn til NSDAP

1. april 1920

Den dansk-tyske grænse blev fastlagt

15. juni 1920

Irland opstod som en selvstændig stat

6. december 1921

Josef Stalin blev det russiske kommunistiske partis generalsekretær

3. april 1922

Adolf Hitler forsøgte te kup i Bayern – mislykkes

8. november 1923

Sovjetunionens leder Vladimir Lenin døde

21. januar 1924

Adolf Hitler blev idømt 5 års fængsel

1. april 1924

Adolf Hitler blev løsladt

20. december 1924

Tyskland optaget som medlem af Folkeforbundet førte til flere forlod forbundet

8. september 1926

Det italienske valgsystem blev ændret og der var ikke længere retten til at stemme

15. marts 1928

Jugoslavien opstod – en statssammenslutning af Kroatien, Serbien og Slovenien

3. oktober 1929

Krakket på Wall Street børsen

29. oktober 1929

Frankrig og Sovjetunionen underskrev en neutralitets traktat

24. august 1931

Adolf Hitler blev tysk statsborger

25. februar 1932

Franklin Roosevelt blev valgt til amerikansk præsident

8. november 1932

Adolf Hitler blev tysk kansler

29. januar 1933

Det Tyske Parlament blev opløst

1. februar 1933

Winston Churchill krævede et øget luftforsvar

14. marts 1933

Den første nazistiske koncentrationslejr Dachau blev færdigbygget

20. marts 1933

Boykotten af jødiske butikker blev indledt

1. april 1933

Der var offentlige Bogbrændinger i Tyskland

10. maj 1933

Gestapo blev dannet

13. juni 1933

Alle andre partier end det nazistiske blev forbudt i Tyskland

22. juni 1933

Adolf Hitler åbnede den 11. Olympiade i Berlin

23. september 1933

Adolf Hitler tog det første spadestik til autobahn

23. september 1933

Tyskland meddelte dets brud på Versaillestraktaten og udmelding af Folkeforbundet

14. oktober 1933

Josef Stalin indledte en udrensning af politiske modstandere

28. december 1934

De tyske jøder mistede deres statsborgerskab

14. november 1935

Den spanske borgerkrig blev indledt med et militæroprør under ledelse af Emilio Mola og Francisco Franco

18. maj 1936

Hitler nægter at give den sorte amerikaner Jesse Owens hånden, da han vandt OL i Berlin

9. august 1936

Akse alliancen mellem Italien og Tyskland

1. november 1936

Italien og Tyskland anerkendte Francisco Franco som regeringschef i Spanien

18. november 1936

Franklin Roosevelt underskrev Neutralitets Pagten

1. maj 1937

George VI blev kronet som engelsk konge

12. maj 1937

George VI blev kronet som engelsk konge

12. maj 1937

George VI blev kronet som engelsk konge

12. maj 1937

Adolf Hitler fortæller sine militære chefer om hans intentioner om at gå i krig

5. november 1937

Tyske tropper gik ind i Østrig

12. februar 1938

Østrig blev en del af Tyskland

10. april 1938

Japan erklærede Kina krig

17. juni 1938

Krystalnatten i Tyskland

9. november 1938

Den spanske regering flygtede til Frankrig efter tabet i den spanske borgerkrig

6. februar 1939

Tyskland opløste Tjekkoslovakiet

14. marts 1939

England og Frankrig blev enige om at støtte Polen, hvis de blev angrebet af Tyskland

31. marts 1939

Sovjetunionen forslog en engelsk, fransk og sovjetisk pagt imod Tyskland

16. april 1939

Adolf Hitler og Benito Mussolini underskrev Stålpagten

22. maj 1939

Den dansk-tyske ikke angrebspagt blev underskrevet

31. maj 1939

Adolf Hitler underskrev angrebsordren på Polen

31. august 1939

2. Verdenskrig starter

1. september 1939

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
star