2. Verdenskrig 1937-1945

2. Verdenskrig var en krig, som berørte hele verden.  Krigen blev udløst ved Tysklands angreb på Polen og Japans angreb på Kina, krigens afslutning skete ved Tysklands og Japans kapitulation

Soldater

Hvad er 2. Verdenskrig

2. Verdenskrig var en global krig, som udspillede sig fra 1939 til 1945. Krigen er ofte blevet kaldet WW2 / World War 2.

En stor del af verdens lande deltog i krigen, hvilket indbefattede alle stormagter - som dannede to militære alliancer: de allierede og aksemagterne.

Hvad handler 2. Verdenskrig om

2. Verdenskrig var en verdensomspændende krig, som startede i Europa med Tysklands angreb på Polen 1. september 1939 og Japans angreb på Kina 7. juli 1937. Krigen blev verdensomspændende, da Tyskland angreb Sovjetunionen og Japan angreb USA i 1941. 2. Verdenskrig sluttede med Tysklands og Japans kapitulation i 1945.

2. Verdenskrig fakta

Hvornår foregik 2. Verdenskrig: 1939-1045

De allierede: USA, Sovjetunionen og England (de tre største)

Aksemagten: Tyskland, Italien og Japan (de tre største)

Hvordan startede 2. Verdenskrig

2. Verdenskrig startede ved at Tyskland angreb Polen i 1939. Det skete som resultat af Tysklands nederlag ved 1. Verdenskrig, hvor de var blevet tvunget til at underskrive Versailles-fredstraktat. En traktat som betød, at Tyskland skulle opgive store landområder, krigserstatninger og skære meget ned på den militære front. Derudover var Tyskland også præget af stor økonomisk og politisk ustabilitet i Tyskland.

Adolf Hitler fik magten i Tyskland i 1933, hvorefter han begyndte at bryde Versailles-traktaten ved at indføre værnepligt og dermed udvide landets militære kapacitet.

Hvor mange mennesker mistet liver under 2. Verdenskrig

Omkring 60 millioner mennesker mistet livet under 2. Verdenskrig. Hvilket gør den til den mest dødelige konflikt i den menneskelige historie.

Krigen inkluderede adskille massakrer, folkedrab heriblandt jøderne ved Holocaust, strategisk bombning, hungersnød og brug af atomvåben.

Hvem var aksemagterne

Aksemagterne var de lande, som var med på Tysklands side mod de allierede under 2. Verdenskrig. Oprindeligt bestod Aksemagten af Tyskland og Italien i 1936, og Japan tilsluttede sig aksemagterne i 1940. Under 2. Verdenskrig sluttede Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Bulgarien og Kroatien sig til aksemagten.

Den oprindelige aksemagt blev splittet, da Italien overgav sig til de allierede i 1943, hvorefter Tyskland og Japan fortsatte deres alliance frem til Tysklands kapitulation i 1945.

Hvem var de allierede

De allierede var de lande, som der stod sammen mod aksemagten. De allierede var oprindeligt en alliance mellem Polen, Storbritannien og Frankrig som et modsvar på Tysklands angreb på Polen. Alliancen største magter var Storbritannien, Sovjetunionen og USA.

Sovjetunionen og Tyskland havde på et tidspunkt underskrevet en ikkeangrebspagt, men denne brød Tyskland, da de angreb Sovjetunionen. Dette resulterede i, at Sovjetunionen gik med på de allierede side. USA gik ind i krigen på de allierede side i slutningen af 1941 som et resultat af det japanske angreb på den amerikanske flådestation i Pearl Harbor.

Hvem vandt Anden Verdenskrig

De allierede vandt Anden Verdenskrig,

Hvilke lande var med i 2. Verdenskrig

At frelse kommende generationer fra krigens svøbe
På ny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og værd, på mænds og kvinder såvel som store og små nationers lige rettigheder.
At skabe vilkår, hvorunder retfærdighed og respekt for de forpligtelser, der opstår ved traktater og andre kilder til mellemfolkelig ret, hvad opretholdes
Og at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed.

Starten på 2. Verdenskrig

2. Verdenskrig startede med Tysklands angreb på Polen i 1939, Hitler troede, at han havde frie hænder til at indtage Polen. Han havde lige underskrevet en ikkeangrebspagt med Joseph Stalin, lederen af Sovjetunionen. Hitler var samtidig overbevist om, at Frankrig og England ikke ville erklære Tyskland krig.

Tyskland og Storbritannien erklærede Tyskland krig efter to dage, og hermed var 2. Verdenskrig startet. Et par uger senere gik Sovjetunionen ind i Polen og indtog den østlige halvdel, som var aftalt i Hitlers og Stalins pagt.

Hvad skete der i 2. Verdenskrig i Danmark

Danmark blev under 2. Verdenskrig blev Danmark besat af Tyskland. De tyske tropper gik ind i Danmark den 9. april 1940, hvor Danmark overgav sig efter få timers kamp. Danmark var egentlig bare en vej til Norge for Tyskland, som de angreb samme dag.

Tyskerne ville gerne anlægge flådebaser langs den norske Atlanterhavskyst og for at få en nem adgang til svensk jernmalm. Nordmændene fik støtte fra britiske tropper, men de måtte overgive sig i juni 1940.

Tysklands indtog i Frankrig

Den 10. maj 1940 gik tyske tropper til angreb mod Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig. Efter et voldsomt felttog overgav først Holland sig og derefter Belgien. Ved Belgiens overgivelse kunne Tyskland gå nord om de franske forsvarslinjer og efter nogle ugers lynkrig havde tyskerne også fået kontrol over Frankrig.

Hvilke lande er med i generalforsamlingen?

Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA er faste medlemmer af generalforsamlingen.

Slaget om England

Tyskland indledte massive luftangreb mod Storbritannien, hvor de først angreb mod militære og industrielle mål og herefter terrorbombning af civile i de britiske byer. Den britiske befolkning støttede deres regering om, at de ikke måtte overgive sig til Tyskland. Det britiske luftvåben formåede at holde stand, og Hitler måtte til sidst opgive at indtage Storbritannien.

Krigen på Balkan

Tyskland kom Italien til undsætning, da de var presset under krigen Balkan. Tyskland angreb Jugoslavien og Grækenland i april 1941, de to lande blev nedkæmpet i løbet af kort tid.

Ungarn, Rumænien og Bulgarien blev presset ind i alliancen med Tyskland. Dette betød, at hele det europæiske fastland var under tysk kontrol med undtagelse af Sovjetunionen og enkelte neutrale lande, heriblandt Sverige.

Hvorfor gik USA ind i 2. Verdenskrig

USA gik ind i 2. Verdenskrig efter angrebet på Pearl Harbor. Japan angreb Pearl Harbor, hvor USA’s flådebase hørte til. Det lykkedes Japan at ødelægge store del af den amerikanske Stillehavsflåde.

Dagen efter erklærede USA krig mod Japan, hvilket førte til, at Tyskland og Italien erklærede krig mod USA. Dermed var 2. Verdenskrig verdensomspændende og USA var officielt trådt ind i 2. Verdenskrig.
Læs meget mere om Pearl Harbor

Hvad var Holocaust

Holocaust er en betegnelse som bruges for nazisternes folkedrab på Europas jøder. Under Holocaust blev omkring seks millioner jøder dræbt mellem 1941 og 1945. Holocaust var ikke kun rettede mod jøderne, men også andre folkegrupper heriblandt romaer, handicappede, homoseksuelle og Jehovas Vidner.
Mange af nazisternes politiske modstandere og særligt kommunister blev sendt til koncentrationslejrene.

Tyskland etableret udryddelseslejre og koncentrationslejre rundt om i Europa med det formål at udrydde
Læs meget mere om Holocaust

Hvem tabte 2. Verdenskrig

Tyskland og Japan tabte 2. Verdenskrig,2. Verdenskrig sluttede med Tysklands nederlag efterfulgt efter Japans kapitulation i foråret og sommeren 1945. USA’s atombombe angreb på Nagasaki og Hiroshima endte med Japans kapitulation.

2. Verdenskrig forløb

2. Verdenslinje tidslinje

En tidslinje over nogle af de vigtigste begivenheder under 2. Verdenskrig

2. Verdenskrig bryder ved Tysklands angreb på Polen

1. september 1939

England og Frankrig erklærede Tyskland krig

3. september 1939

Tyske tropper nåede frem til Warszawa

9. september 1939

Canada erklærede Tyskland krig

20. september 1939

Angola 1976

27. september 1939

Tyskland og Sovjetunionen bliver enig om at dele Polen

29. september 1939

Adolf Hitler fortalte om hans plan for en regulering af jødeproblemet

6. oktober 1939

Albert Einstein fortæller Franklin Roosevelt om mulighederne for at lave en atombombe

11. oktober 1939

Jøder i Polen fik ordre på at bære et gult armbind

12. november 1939

Australien 1945

15. november 1939

Bahama-øerne 1973

30. november 1939

Heinrich Himmler startede deportationen af de polske jøder

1. december 1939

Bangladesh 1974

21. februar 1940

Vinterkrigen sluttede med finsk afståelse af landområder til Sovjetunionen

12. marts 1940

Fred mellem Sovjetunionen og Finland

13. marts 1940

Belize 1981

9. april 1940

Winston Churchill blev Engelsk Premierminister

10. maj 1940

Tyske tropper gik ind i Frankrig

12. maj 1940

Holland overgav sig til Tyskland

14. maj 1940

Den Belgiske Konge overgav sig

28. maj 1940

Tyske tropper gik ind i Paris

4. juni 1940

Brunei Darussalam 1984

11. juni 1940

Frankrigs hovedstad Paris faldt. Auschwitz åbnede

14. juni 1940

Estland, Letland og Litauen blev besat af Sovjetunionen

17. juni 1940

Cambodja 1955

22. juni 1940

Frankrig indgik våbenhvile med Italien

22. juni 1940

Sovjetunionen invaderede Rumænien

27. juni 1940

Adolf Hitler udsendte direktiv, som beordrede en invasion af England

16. juli 1940

Adolf Hitler tilbød England fred

19. juli 1940

England afslog Hitlers tilbud om fred

21. juli 1940

London blev bombet for første dag af 57 dag i træk – Slaget om England

7. september 1940

Italien, Japan og Tyskland indgik en 10-årig alliance

27. september 1940

Et engelsk luftangreb sænkede halvdelen af den italienske flåde

11. november 1940

Adolf Hitler besluttede sig for at angribe Sovjetunionen

5. december 1940

Cuba 1945

1. marts 1941

Jugoslavien sluttede sig til Aksemagterne

1. marts 1941

USA besatte Grønland

10. april 1941

Tyskland startede med at stemple jøders pas i de besatte områder med et J

3. juni 1941

Franklin Roosevelt forbød salg af benzin og rensebenzin til Japan

25. juli 1941

Tyske tropper nåede frem til Leningrad

22. august 1941

Alle jøder i Tyskland ældre end 6 år skulle bære en Davidsstjerne

6. september 1941

Tyskland erobrede Kiev

19. september 1941

Tyskerne indledte et angreb mod Moskva

2. oktober 1941

Engelsk luftangreb på Berlin og Ruhr distriktet

7. november 1941

Japanske fly angreb den amerikanske flådebase Pearl Harbor. USA gik ind i 2. Verdenskrig på de allieredes side

7. december 1941

England og USA erklærede Japan Krig

8. december 1941

Kina erklærede Italien, Japan og Tyskland krig

9. december 1941

Tyskland og Italien erklærede USA krig

11. december 1941

Tyskerne påbegyndte deportation af jøder til koncentrationslejren Belsen

17. marts 1942

Finland 1955

22. marts 1942

Den danske statsminister Thorvald Stauning døde

3. maj 1942

Tyske tropper indledte en sommeroffensiv på Østfronen rettet mod Krim

8. maj 1942

Jøderne i Paris skulle bære en jødestjerne

29. maj 1942

Gambia 1965

4. juli 1942

Anne Frank og hendes familie går i skjul

6. juli 1942

Adolf Hitler underskrev befalingen om erobring af Stalingrad

23. juli 1942

Der startede en folkestrejke i Danmark

28. august 1942

Sovjetunionen indledte en vinteroffensiv på Don fronten

19. oktober 1942

Adolf Hitler meddelte at Stalingrad var faldet

8. november 1942

Tyskland besatte det sidste af Frankrig

11. november 1942

Guinea-Bissau 1974

12. januar 1943

Adolf Hitler beordrede de tyske soldater i Stalingrad til at stå stand til sidste mandag

24. januar 1943

Sovjetisk tropper erobrede den sidste tyske lufthavn i Stalingrad

25. januar 1943

Slaget om Stalingrad endte med russiske sejre, da de sidste tyske tropper overgav sig

2. februar 1943

Finland begynder fredssamtaler med Sovjetunionen

3. februar 1943

Benito Mussolini blev afsat som leder i Italien

25. juli 1943

Den danske flåde sænkede dets skibe

29. august 1943

Italien overgav sig til de Allierede. Tyskland forsøgte at besætte Italien i Operation Axis

8. september 1943

Det danske Frihedsrådet blev stiftet

16. september 1943

Iran 1945

23. september 1943

De danske jøder blev taget af tyskerne

1. oktober 1943

Island 1946

13. oktober 1943

Jøderne fra Rom blev fanget og sendt til Auschwitz

16. oktober 1943

Italien 1955

16. oktober 1943

Stalin, Winston Churchill og Roosevelt besluttede sig for Operation Overloard

1. december 1943

Amerikanske fly begyndte at kaste forsyninger til modstandsgrupperne i det tysk besatte Europa

4. januar 1944

Tyskland opgav deres belejring af Leningrad

18. januar 1944

Jugoslavien 1945

27. januar 1944

Det første amerikanske bombeangreb mod Berlin

4. marts 1944

USA startede dagbombe angreb mod Berlin

6. marts 1944

Tyskland besatte Ungarn

18. marts 1944

De Allierede indsatte tropper i Frankrig på D-day

6. juni 1944

Bombe attentat på Adolf Hitler

20. juli 1944

Anne Frank skrev for sidste gang i hendes dagbog

1. august 1944

Anne Frank blev arresteret

4. august 1944

Letland 1991

22. august 1944

Paris blev befriet

25. august 1944

Finland og Sovjetunionen indgik en våbenhvile

19. september 1944

De sidste jøder ankom til koncentrationslejren Auschwitz og heriblandt Anne Frank

30. oktober 1944

Koncentrationslejrene Birkenau og Auschwitz blev befriet af sovjetiske tropper

27. januar 1945

Der blev smidt omkring 3.000 tons bomber over Berlin

3. februar 1945

Sovjetiske tropper krydsede floden Oder i Tyskland

6. februar 1945

Sovjetiske tropper gik ind i Østrig

30. marts 1945

Ungarn blev befriet for Tyskland

4. april 1945

Amerikanske tropper erobrede koncentrationslejren Buchenwald

11. april 1945

Den Røde Hær erobrede Wien

13. april 1945

De sovjetiske tropper indledte angrebet på Tysklands hovedstad Berlin

20. april 1945

Adolf Hitler indrømmede overfor sine folk i Førerbunkeren, at krigen var tabt

22. april 1945

Berlin blev omringet af de sovjetiske tropper

25. april 1945

Benito Mussolini blev henrettet ved skydning

28. april 1945

Amerikanske tropper befriede koncentrationslejren Dachau

29. april 1945

Adolf Hitler og Eva Braun begik selvmord i Førerbunkerne i Berlin

30. april 1945

Sovjetiske tropper erobrede Berlin og de tyske soldater i Italien kapitulerede

2. maj 1945

Der blev meddelt, at de tyske tropper i Holland, Norge og Danmark vil kapitulere næste dag kl. 8

4. maj 1945

De tyske tropper i Holland, Norge og Danmark kapitulerede. Danmarks befrielse

5. maj 1945

Tyskland kapitulerede betingelsesløst

7. maj 1945

De tyske tropper på Bornholm overgav sig til sovjetiske styrker

10. maj 1945

England, USA, Frankrig og USSE blev enige om at opdele Tyskland i fire zoner

4. juni 1945

Den første atombombe blev sprængt i ørkenen i New Mexico

16. juli 1945

Amerikanerne smed den første atombombe over Hiroshima

6. august 1945

Amerikanerne smed den første atombombe over Hiroshima

9. august 1945

Japan kapitulerede betingelsesløst

14. august 1945

De officielle papir, som endte 2. Verdenskrig blev underskrevet på Slagskibet USS Missouri

2. september 1945

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
earth