Den danske kongerække

Det danske monarki er flere 1000 år og er blandt de ældste kongehuse i verden. Kongehusets magt har ændret sig igennem historien.

Amalienborg
Amalienborg er et slotsanlæg i København og er hovedresidens for det danske Kongehus.

Kongerækken

Kongerækken er en liste over Danmarks regenter gennem tiderne. Kongerækken er formentlig startede tilbage engang i det 7. eller 8. århundrede, Danmark har nemlig i al historisk tid været et monarki. Dog kender vi ikke alle kongerne og den præcise rækkefølge med sikkerhed, hvorfor man kan møde forskellige bud på den danske kongerække.

De fleste kongerækker starter dog med Gorm den Gamle, da man historisk er enige om, at med Gorm den Gamle og hans efterfølgere, har man været nogenlunde sikker historik omkring kongernes navne og rækkefølge. Mange mener dog også, at Hardeknud kan anses som dansk konge, dog kan man ikke fastslå tidspunktet for hans regeringstid eller omfanget af hans rige.

Den danske kongerække

De danske konger har også igennem tiden reageret over en lang række andre områder rundt om i verden såsom Gotland, Dansk Estland, Hertugdømmerne, Island, Norge og Sverige og endda i korte perioder England.

Det danske kongehus oplister selv en kongerække på deres hjemmeside, hvor de starter med Gorm den Gamle.
Besøg kongehuset hjemmeside

Hvilken konge er den første i kongerækken

Den første officielle konge i kongerækken er Gorm den Gamle. Gorm den Gamle var konge fra en gang en 930’erne og frem til mindst år 958. Han bliver nævnt på Jellingstenene sammen med sin kone Thyre Dannebord og sønnen Harald Blåtand.

Der findes ikke mange kilder om Gorm den Gamle, hvorfor vi ikke ved meget om hans regeringstid. 

Siden Gorm den Gamle har alle danske monarker haft en fælles afstamning.

Kongerækken stamtavle

Det danske kongehus kan føre sin historie helt tilbage til Gorm den Gamle, som regerede tilbage i 900-tallet. To slægter dominerer den danske kongerække stamtavle, hvor den oldenborgske slægt regerede fra 1448, og den blev afløst af den glücksborgske i 1863, som nutidens kongefamilie stammer fra.

Den oldenborgske slægt – huset Oldenborg

Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus med oprindelse i Nordtyskland. Huset er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter, hvor slægtens grene har regeret i Oldenborg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland og Island.

Den nuværende danske dronning, kongen af Norge og den britiske dronnings ægtefælle tilhører eller tilhørte alle huset Oldenborg.

I Danmark kom huset Oldenborg til den danske trone med kong Christian 1. i 1448. Lige siden har de danske konger og dronninger tilhørt denne fyrsteslægt. I 1863 kom den glücksburgske slægt til tronen med Christian 9., men dette er en sidegren af den oldenborgske slægt.

Glücksburgske slægt – Huset Lyksborg

Huset Lyksborg eller Glücksburg, officielt Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg er et fyrstehus. I dag omfatter fyrstehuset den danske kongefamilie.
Slægten har sit navn efter Lyksborg Slot, som ligger ved Flensborg Fjord.

Huset Glücksborg er en gren af Huset Oldenborg, hvis ældste sikre stamfar er Egilmar 1., som blev født engang i det 11. århundrede.

Den glücksburgske slægt kom til kongemagten i Danmark, da Kong Frederik 7. døde og var barnløs. Den nærmeste arving var hans fætter Frederik af Hessen-Kassel, han afslog til fordel for sin søste rLousise af Hessen-Kassel. Louise sagde også nej til at overtage tronen, men hun forslog sin mand, prins Christian af Glücksborg. De var begge oldebarn af Frederik 5., og prins Christian nedstammede også i en lige mandlig linje fra Christian 3. Prins Christian blev indsat som tronarving i tronfølgeloven i 1853.

Ved kong Frederik 7. død i 1863 overtog Christian tronen og blev kong Christian 9. Christian 9. efterkommer har siden regeret i Danmark, og i tipoldefar til dronning Margrethe 2.

Kongemagtens styreform

Kongemagtens styreform har ændret sig gennem tiden, hvor de igennem tiden har haft stor magt.

Valgkongedømme

Frem til 1660 var Danmark et valgkongedømme, hvilket betød, at kongen var valgt af folket selv. Dette betød i princippet, at alle i teorien kunne blive konge. Stormændene holdt sig som regel til den ældste søn af den forhenværende konge.

Valgkongedømmet havde heller ikke nogen fast tronfølgelov, hvorfor kongeværdigheden ikke var begrænset til mandslinjen.

Det var en gammel tradition, at kongerne skulle vælges på de tre landsting i Viborg, Ringsted og Lund. Dette betød, at der kunne være op til hele tre konger samtidig og derfor en deling af riget.

Arvekongedømmet

I 1660 blev det forslået at indføre arveligt monarki for at beskære adelens privilegier. Hvorefter adelen gav efter for presset fra konge, kirke og borgerskab og Frederik 3. blev herefter arvekonge hyldet. Herefter udnyttede Frederik 3. tiden til at underskrive Enevoldsarveregeringsakten, hvilket gjorde konge nenevældig.

Kongeloven betød, at kongen gik fra at være stormændenes leder, som de selv valgt og afsatte, til at være leder for hele riget og have magten over alle.

Konstitutionelt monarki

Revolutionsbølgerne som fandt sted i store dele af Europa og særligt i Frankrig medførte i 1848 et ønske om en demokratisk grundlov. I 1840 blev grundloven vedtaget i Danmark og gjorde samtidig Danmark til et konstitutionelt monarki. Dette betød, at kongens magt blev kraftig indskrænket.

Kongen og dronningens rolle har siden været at repræsentere Danmark diplomatisk udadtil og være et folkeligt samlingspunkt.

Hvad hed de danske konger

Den danske kongerække

Listen over de Danmarks regenter fra vikingekongen Angantyr til Margrethe 2.

Før 1448

Angantyr

Før 714

Sigfred

Nævnt 777,782, 798

Harald

Før 812

Gudfred

Nævnt 804

Hemming

810-812

Harald Klak og Reginfred

812-813

Flere Gudfredsønner sammen

813-827

Horik 1

827-854

Horik 2. Barn

854-864

Sigfred og Halvdan

Nævnt 873

Helge, Olaf ”fra Sverige”, Gnupa, Sigtryg

Efter 891

Hardeknud Svendsen

Nævnt 909 og 916

Før 1448

Gorm den gamle

Nævnt 936

Harald 1. Blåtand

Død senest 987

Svend 1. Tveskæg

Død 1914

Harald 2.

1014-1018

Knud 2. den store

1018-1035

Knud 3. Hardeknud

1035-1042

Magnus den Gode

1042-1047

Svend 2. Estridsen

1047-1076

Harald 3. Hen

1076-1080

Knud 4. den Hellige

1080-1086

Oluf 1. Hunger

1086-1096

Erik 1 .Ejegod

1095-1103

Niels

1104-1134

Erik 2. Emune

1134-1137

Erik 3. Lam

1137-1146

Svend 2. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den store

1146-1157

Valdemar 1. den store

1157-1182

Knud 6.

1182-1202

Valdemar 2. Sejr

1202-1241

Erik 4. Plovpenning

1241-1250

Abel

1250-1252

Christoffer 1.

1252-1259

Erik 5. Klipping

1259-1285

Erik 6. Menved

1286-1319

Christoffer 2.

1320-1326

Valdemar 3.

1326-1329

Christoffer 2.

1329-1332

Kongeløs tid

1332-1340

Valdemar 3. Atterdag

1340-1375

Oluf 2. Håkonsen

1375-1387

Margrete 1.

1387-1412

Erik 7. af Pommern

1412-1439

Christoffer 3. af Bayern

1440-1448

Oldenborgske linje

Christian 1.

1448-1481

Hans

1481-1513

Christian 2.

1513-1523

Frederik 1.

1523-1533

Kongeløs

1533-1534

Christian 3.

1534-1559

Frederik 2.

1559-1588

Christian 4.

1588-1648

Frederik 3.

1648-1670

Christian 5.

1670-1699

Frederik 4.

1699-1730

Christian 6.

1730-1746

Frederik 5.

1746-1766

Christian 7.

1766-1808

Frederik 6.

1808-1839

Christian 8.

1839-1848

Frederik 7.

1848-1863

Glücksborgske linje

Christian 9.

1863-1906

Frederik 8.

1906-1912

Christian 10.

1912-1947

Frederik 9.

1947-1972

Margrethe 2.

1972-

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
user