Religioner - de mange forskellige trosretninger

Der findes en lang række forskellige trosretninger rundt om i verden, som mennesker bekender. Der findes også mange, som slet ikke har nogen tro i dag. Læs her om nogle af de mest udbredte trosretninger i verden.

En der beder

Kristendommen

Kristendom er en monoteistisk religion, som der er centreret om Jesus fra Nazarets. Troen udspringer af jødedommen, kristendommen adskiller sig dog ved, at den har sine egne dogmer, som kommer af troen på Kristus som Guds søn. Heriblandt tror man på treenigheden, Gud som Fader, Søn og Helligånd, som på én gang er tre og én.

Fakta Monoteisme

Monoteisme er troen på, at der kun findes én gud. Her opfattes gud også som verdens skaber.
I troen på Jesus som Guds søn, hans død og opstandelse giver det kristne adgang til Guds frelse, tilgivelse og det evige liv med Gud i himlen.

Kristendommen er den største verdens religion og der findes flere tusinde retninger. De tre hovedgrupper er: Den ortodokse kirke, Romerskkatolske kirke og de protestantiske kirker.

Fakta om Kristendommen

Religion: Kristendom
Titel: Kristne
Gud: Gud
Helligskrifter: Biblen heriblandt det gamle og det nye testamente
En dansk landsbykirkeLær meget mere om kristendommen i Danmark 

Islam

Islam er en religion, hvor muslimerne efterlever tropraksissen, der er bygget op om ”de fem søjler”. Islam er en monoteistisk religion, hvor man tror på en gud.

Islams gud er Allah. Islam blev grundlagt af profeten Muhammed.

Koranen er Islams hellige skrift.
Kabaen
Kabaen i Mekka i Saudi-Arabien.

Fakta om Islam

Religion: Islam
Titel: Muslimer
Gud: Allah
Helligskrifter: Koranen
Lær meget mere om religionen Islam

Jødedom

Jødedommen er jøders religion og kultur, hvor centralt i jødedommen står en række hellige skrifter. Her er den hellige bog, Tanakh den væsentligste.
I jødedommen tror man på en gud, jahve.

Jødedommen er opstået i oldtidsbyen Ur i Kaldæa, som er nutidens Irak. Her blev ifølge de jødiske fortællinger den første jøde Abraham stamfader for hele det jødiske folk.
Menorah
Den syvarmede lysestage, menorah.

Jødedom Fakta

Religion: Jødedom
Titel: Jøder
Gud: Jahve
Helligskrifter: Tora er en betegnelse for jødedommens vigtigste helligskrift. Helligskriften er en samling af de fem mosebøger, som udgør den første sektion af Tanakh, som er den hebræiske bibel
Lær meget mere om religionen Jødedom og dens historie

Hinduisme

Hinduisme er en betegnelse for flere forskellige religiøse traditioner. Hinduisme har oprindelse i Sydasien.

Størstedelen af hinduerne bor i Indien.

I modsætning til buddhisme, kristendom og islam er der ingen religionsstifter for hinduismen. Hvorfor hinduismens forestillingsverden og praksis heller ikke er et sammenhængende system, men nærmere en række temaer og praksisser, som er forbundet igennem en lang historisk udvikling.

Hinduisme er den ældste og 3. største af de store verdensreligioner.

Jødedommen er den ældste af de tre store monoteistiske verdensreligioner.
Lær mere om Hinduisme og dens mange guderGanesh
En illustration af Guden Ganesha.
. Han er visdommens, intelligensens og undervisningens gud

Buddhisme

Buddhisme er en ikke-teistisk religion. Buddhisme er baseret på læren fra Siddharta Gautama, som man antager har levet i Indien i perioden fra omkring 563 f.Kr. og 483 f.Kr.

Siddharta Gautama har fået navnet Buddha som voksen, det betyder ”det oplyste”.

I Buddhismen tror man på erkendelsen af nirvana som det endelig mål. Nirvana betyder ”udslukning”, hvor målet er at opnå indsigt ved at blive frelst fra begær, had og uvidenhed for at nå til nirvana.

Buddhismen har gennem århundrede udviklet sig både i retninger og skoler. Der er stor forskel på, hvordan folk praktiserer buddhismen.
Lær mere om BuddhismeBuddha
Statue af Buddha

Fakta om Dalai Lama

Den mest kendte buddhist er Dalai Lama. Dalai Lama er tibetansk buddhistisk leder og overhoved for gelugsekten.

Dalai Lama bliver betragtet af tibetanerne som en inkarnation af bodhisattvaen Avalokiteshvara, som symboliserer medfølelse.

I den tibetansk opfattelse vil en oplyst lama blive genfødt for at fortsætte sit virke. Dalai Lamas reinkarnation begyndte i 1300-tallet. Den nuværende Dalai Lama, Tenzin Guatso er den 14. reikarnation.

Dalai Lama bliver også betragtet af tibetanerne som symbolet på et frit Tibet.
Dalai Lama
Den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso (1935-nu)
Læs mere om Dalai Lama

Nordisk mytologi

Nordisk mytologi var den primære religion i Danmark og Norden fra år 900-1100. Mytologien er en overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, man troede på særligt under Vikingetiden.

Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. Gudernes hjem var Asgård, som var en parallel verden til Midgård, menneskeverdenen. Guderne fungerede som rollemodeller for mennesket, hvor de viste, hvordan man skulle leve og hvilke regler, man skulle følge.

Nordisk mytologi har mange guder heriblandt Odin, Thor, Loke, Frej og Freja.

Der er i dag stadig en lille procentdel af danskerne, som stadig tror på de nordiske guder.
Lær mere om nordisk mytologi og de nordiske guder

Ateisme

Ateisme er afvisning af eller fravær af tro på en eller flere guder. Ateisme er ikke en form for religiøs overbevisning.

Ikke-tro og ateisme bliver ofte benyttede om det samme, men forskellen er, at ateister har et fravær eller en afvisning af troen på transcendente fænomener altså guder, hvor ikke-troende betegner et fravær eller en afvisning af religion.
I Danmark er der en lang række ikke-troende, hvilket kan ses i den stigende antal udmeldinger af folkekirken.

I flere lande har man dødsstraf for ateisme, men det er i senere år ikke blevet udført.

De ti største religioner

Der er et stort spring fra den sjette til den femte største religion på top ti listen. Hvor de fem mindste af de ti største religioner kun bliver praktiseret af nogle få millioner, og den femte største, buddhisme, bliver praktiseret af omkring 500 millioner, så bliver de fire største praktiseret af flere milliarder af mennesker.

10. Jainreligionen og shinto

Folkereligioner fra afrikansk, kinesisk, indiansk eller oprindelig australsk kultur. Her er Jainreligionen og shinto de største

9.Bahá'í

Religionen trækker på lærdom fra islam og kristendom, og handler om, at menneskeheden skal forenes

8. Jødedom

Jødedom er en gammel religion, hvor både islam og kristendommen udspringer fra.

7. Juche

En religion og ideologi, som dyrkes i Nordkorea – den udspringer af marzisme

6. Sikhismen

I sikhismen ses en guru som en repræsentation for Gud, som skal vejlede til at leve rigtig og opnå frelse.

5. Buddhisme

Buddhismen bygger på den lære, som Buddha prædikede omkring 600-400 f.Kr.

4. Hinduismen

Hinduismen har ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift og ingen fælles trosbekendelse. Langt størstedelen af hinduerne bor i Indien.

3. Ingen religion

Den tredje største religion, som er lidt misvisende, er ingen religion. Det vil sige, at de ikke tror på nogen religion eller gud.

2. Islam

Islam er den andenstørste religion i verden. Troen er bygget op omkring de fem søjler, og muslimerne tilbeder guden Allah.

1. Kristendom

Kristendommen er den mest dominerende religion i verden, hvor næsten en tredjedel af verden kalder sig kristne. Kristendommen har mange forskellige retninger, hvor de største er katolske, protestantiske og ortodokse.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
sun