Terrorisme

Terrorisme er særligt kommet på alles læber efter terrorangrebet i New York den 11. september 2001. Hvorfor terror ofte bliver forbundet med islamisk fundamentalisme, men terror har eksisteret længe og har mange forskellige formål og betydninger.

Ground zero
Ground Zero ved terrorangrebet på World Trade Centeret

Hvad er terrorisme

Terrorisme er svært at definere. Det handler om at en eller flere personer bruger vold mod andre med vilje for at skabe frygt.

Denne vold er planlagt af terroristerne, og kommer som et chok for dem, som bliver angrebet. Terrorisme kan både ske i form af skyderi, bombning, sabotage osv.

Terror betydning

Begrebet terror kommer fra latin og betyder ”rædsel”

Hvad betyder terrorisme

Terrorisme er anvendelse af terror til at fremme bestemte mål. Man definerer terror som voldshandlinger, som iværksættes for at sprede frygt i en befolkning eller som et middel for at få bestemte mål opfyldt.

Hvad er årsagen til terrorangreb

Årsagen til terrorangreb er ofte, at dem der begår det er utilfredse med noget og gerne vil ændre på det. Terror sker som ofte, fordi man ikke er enige i, hvordan samfund, man angriber, er styret. Det kan være rent politisk eller religion.

Rent historisk har terrorisme også handlet om andet end religiøs fundamentalisme. Heriblandt kan nævnes Blekingegadebanden, som der i 70’erne og 80’erne lavet politisk motiveret kriminalitet for at støtte Folkefronten til Palæstinas Befrielse.

Hvad slags terror er der i verden

Herunder er en lang række forskellige former for terror, som bliver anvendt rundt om i verden.

Statsterrorisme

Statsterrorisme er, hvor terror er en del af statens politik over for befolkningerne. Dette begreb dækker også over, når starter støtter terrorgrupper.

Eksempler på statsterrorisme er Nazityskland og Sovjetunionen under Stalin. Her blev arrestationer, fængslinger, tortur og likvideringer brugt uden retligt grundlag for at skabe frygt.

Antikolonial terrorisme

Antikolonial terrorisme opstod i midten af 1900-tallet, hvor der opstod en række terrorgrupper i forbindelse med afkoloniseringen. Et eksempel herpå er Irgun Zevai Leummi, der blev oprette ti 1931 i det britiske Palæstinamandat, som havde til formål at kæmpe for en jødisk stat ved at udøve terror mod den arabiske befolkning.

Etnisk-national terrorisme

Etnisk-national terrorisme handler om, at man vil danne en selvstændig stat for en bestemt national eller etniske gruppe. Disse grupper er ofte lokalt forankrede, som kæmper for at befri et specifikt territorium.

Det var særligt i 1970’erne og frem, at terrorismen blev et europæisk problem, hvor etnisk-national terrorisme og ideologisk-politisk terrorisme vandt frem.

Et kendt eksempel her det irske IRA, som har til formål at støtte og forsvare Den Irske Republik.

Ideologisk-politisk terrorisme

Ideologisk-politisk terrorisme er en udløber af studenteroprøret. Hvor fra 1968 blev der etablerede flere stærkt venstreorienterede grupper i flere europæiske lande. Disse grupper ville fremme en kommunistisk revolution i Vesteuropa ved at gennemføre terrorangreb mod staten og militæret.

Religiøs terrorisme

Religiøs terrorisme er, når terrorisme bruges som en taktik til at nå religiøse mål, eller udfører vold som er påvirket af religiøs overbevisning eller identitet. Særligt fra 1990’erne har terroristiske grupper med en religiøs baggrund vundet frem.

Islamisk baseret terrorisme gjorde sig særlig bemærket efter nederlaget til Israel i 1967. Det var fra 1990’erne, at den islamiske terrorisme bemærkede sig med omfattende terrorkampagner rettet mod sekulære politikere, koptere og udlændige og herunder turister.

I USA ses også en række stærkt højreorienterede, racistiske, kristne grupper, der opfordrer til vold mod forbundsregeringen, jøder og mærke.

Hvornår startede terrorisme

Det er svært helt præcis at sige, hvornår terrorisme startede. Der findes nemlig eksempler på terrorisme helt tilbage fra Romerriget. I moderne tid regnes terror for at være begyndt med den franske revolution.

Terrorangrebet den 11. september 2001

9/11 var en række koordinerede terrorangreb mod USA. Angrebene blev udført tirsdag den 1. september 2001.

Den 11. september 2001 er den dag, hvor New York og Washington blev udsat for et terrorangreb med fire indenrigsfly.

Der var to fly som ramte ind i World Trade Centers tvillingetårne. Tvillingetårnene lå midt i New York. Et fly fløj ind det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, som ligger i Washington. Det sidste fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania.
Læs mere om terrorangrebet 9/11

Krig mod terror

George W. Bush, tidligere præsident i USA, sagde i kølvandet på angrebet på World Trade Center, at han ville gå i krig mod terror. Det betød nærmere, at han ville have mere fokus på af forhindre terror i USA og i Europa, og straffen for at begå terror blev højere.

Allerede dagen efter angrebet vedtog NATO at aktivere artikel 5 i pagten, hvilket vil sige, at angrebet blev opfattet som en militær aggression rettet mod alle landene i alliancen.

Det fik også USA til at gå ind i krigen i Afghanistan i 2001 og Irak i 2003, fordi man mente at terroristerne kom derfra.

Terrorisme i Danmark

Det første terrorangreb i Danmark var englændernes bombardement af København under Napoleonskrigene i 1807. Det bliver som ofte også omtalt som det første terrorbombardement mod en europæisk hovedstad.

Under den tyske besættelsesmagt blev de danske modstandsgrupper kaldet for terrorister. Tyskerne brugte også selv modterror som led i deres bekæmpelse af den danske modstandsbevægelse.

Det første terrorangreb i Danmark efter 2. Verdenskrig var bombeattentaterne den 22. juli 1985 i København. Terrorangrebet var rettet mod det amerikanske luftfartsselskab Northwest Orient Airlines’ kontor i København og Københavns Synagoge.

Hvilke tiltag har man gjort fra Folketingets side for at bekæmpe terroren

Der blev efter terrorangrebet i USA den 11. september 2011 indførte Danmark samt mange andre lande en skærpet lovgivning mod terrorisme.

I 2006 blev terrorpakken vedtaget, den skal være med til at hjælpe myndighederne til at forebygge terrorisme i Danmark og på internationalt plan.

PET’s Center for Terroranalyse laver løbende analyser, som der vurderer terrortruslen mod Danmark.

Terrorgrupper

Terrorgrupper vil som ofte altid blive opfattet af nogle som frihedskæmpere, og synet på en gruppe kan også skifte i forskellige perioder.

Et eksempel på grupper, som først blev betragtet som terrorgrupper og sidenhen som frihedskæmpere er danske modstandsfolk under 2. Verdenskrig.

Der er en lang række grupper, som der er kommet på USA’s, EU’s og FN’s terrorliste efter angrebet på USA den 11. september 2001.

Hvornår er det terrorisme

En række institutioner såsom forsvars- og udenrigsministerier i forskellige lande, laver deres egne lister over terrororganisationer. Der findes dog ikke en gældende liste, hvor alle anerkender de samme grupper og begivenheder som terrorisme.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler