Sovjetunionen

Sovjetunionen var en erklæret socialistisk stat i det østlige Europa og Asien fra 1922 og 1991 med hovedsæde i Moskva. Rusland var den klart mest dominerende republik blandt de 15 republikker, som til sammen udgjorde Sovjetunionen.

Sovjetunionen flag

Hvad var Sovjetunionen

Sovjetunionen var en statsdannelse, som der blev stiftet i 1922 og igen opløst i 1991. Unionen bestod af 15 republikker, som opfattede størstedelen af Det Russiske Imperium, som der gik i opløsning i 1917. Det eneste tilladte parti var Kommunistpartiet, og den blev i realiteten styret af Dt Kommunistiske Parti i Moskva.

Sovjetunionen var et system af socialistiske stater, hvor det økonomiske samarbejde foregik gennem COMECON og det militære var styret gennem Warszawapagten.

Der var planøkonomi i Sovjetunionen, hvor alle produktionsmidler var offentligt eje.

Sovjetunionen er også kendt som USSR.

Sovjetunionen fakta

Hovedstad: Moskva
Sprog: Russisk som hovedsprog og herunder 14 andre officielle sprog
Regeringsform: Føderal socialistisk republik, etpartistat
Etableret: 30. december 1922
Ophørt: 26. december 1911

Hvilke lande bestod Sovjetunionen af

Antallet af lande i Sovjetunionen vekslede igennem årene, hvor efter 1956 bestod unionen af 15 med republikker med Rusland som den største.

De 15 republikker i Sovjetunionen var:
- Rusland
- Estland
- Letland
- Litauen
- Hviderusland
- Ukraine
- Moldova
- Georgien
- Armenien
- Aserbajdsjan
- Turkmenistan
- Usbekistan
- Tadsjikistan
- Kirgisistan
- Kasakhstan

Sovjet-Rusland

Rusland var den klart dominerende delrepublik i Sovjetunionen, hvorfor Sovjetunionen ofte blot blev omtalt som Rusland eller Sovjet-Rusland i Vesten.

Hvad tror man på i nordisk mytologi

Man tror på de gamle nordiske guder i nordisk mytologi.

Hvordan startede Sovjetunionen

Sovjetunionen voksede frem i tiden efter 1. Verdenskrig. Her gik det gamle russiske kejserrige under efter Den russiske revolution.

Vladimir Lenin og bolsjevikkerne fik tilkæmpet sig magten over størstedelen af det gamle russiske rige. Efter Lenins død overtog Josef Stalin magten, han indførte en storstilet industrialisering og omvæltning af landbrugsproduktion med kombination af planøkonomi, tvangskollektiviseringer og udrensninger.

I slutningen af 1930’erne førte Sovjetunionen en aggressiv udenrigspolitik.

Tyskland og Sovjetunionens ikke-angrebspagt

Tyskland og Sovjetunionen indgik en meget overraskende ikke-angrebspagt, hvorefter Sovjetunionen angriber Polen, Finland og de baltiske lande i årene 1939-1940.

I 1941 bryder Tyskland med ikke-angrebspagten, hvor Hitler og Tyskland angreb Sovjetunionen. De startede en såkaldt udryddelseskrig på sovjetisk territorium, hvor over 20 millioner sovjetborgere mistede livet i 1941-1945.

Dette førte til, at Sovjetunionen indgik i en alliance med Storbritannien og USA.

Josef Stalin

Stalin fik fra 1927 al magt i Sovjetunionen. Han var dog kun officielt generalsekretær i kommunistpartiet, men alle afgørelser af betydning skulle ske igennem Stalin.

Stalin blev dyrket som landsfader, og det kom særligt til udtryk igennem statspropagandaen.
Josef StalinLæs mere om den sovjetiske diktator Josef Stalin

Sovjetunionen og 2. Verdenskrig

Sovjetunionen deltog i stor stil i 2. Verdenskrig. Det var den sovjetiske udenrigspolitik at undgå en ny krig med de kapitalistiske stormagter og etablere en bufferzone af kommunistiske satellitstater omkring Sovjetunionen.

Det lykkedes ikke Sovjetunionen at indgå aftaler med Storbritannien og Frankrig, men de underskrev en ikke-angrebspagt med Tyskland i 1939. Denne varede dog kun knap to år, hvor Tyskland brød den i 1941 ved at invadere Sovjetunionen.

2. Verdenskrig startede ved, at Tyskland gik ind i Polen vestfra. Samtidig okkuperede Den røde hær den østlige del af landet og gør området en del af Sovjetunionen.

Sovjetunionens styrker rykkede ind i Berlin i april 1945. Da den tyske regering endelig kapitulerede, så stod Sovjetunionen tilbage som den ene af efterkrigstidens to supermagter.

Den røde hær

Den røde hær var arbejdernes og bøndernes hær, den blev etableret umiddelbart efter Oktoberrevolutionen i 1917. Bolsjevikkerne lavede en hær for at modsætte sig de allierede militære styrker.

Den røde hær fik en afgørende betydning sammen med den sovjetiske flåde fra 1946, hvor de fik det officielle navn Den sovjetiske hær. Vesten fortsatte dog med at kalde hæren Den Røde Hær under Den Kolde Krig. Hæren blev opløst sammen med opløsningen af Sovjetunionen i december 1991.

Warszawapagten

Warszawapagten og forkortet WAPA, officielt Traktaten for Venskab, Samarbejde og gensidig hjælp, var en militæralliance mellem en række østeuropæiske lande som medlemmer. Den opstod som et modsvar på NATO, som blev stiftet den 14. maj 1955.

Organisationen blev opløst den 1. juli 1991.

NATO

NATO er et militært og politisk forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, som blev etableret i 1949 med de allierede krigspartnere USA, Storbritannien og Frankrig som de drivende kræfter.
Forsvarssamarbejdet indebærer, at landene er forpligtet til at forsvare hinanden i tilfælde af, at de bliver angrebet.

Danmark har været en del af NATO siden begyndelsen, hvor den startede som en alliance mellem 12 lande. Samarbejdet er blevet udvidet flere gange siden med flere medlemslande, den sidste store skete i 2004, hvor en række tidligere Warszawapagt-lande blev medlem.
Læs meget mere om den internationale forsvarsalliancen NATO

Rumkapløbet

Rumkapløbet løb parallelt med Den Kolde Krig. Det var et kapløb mellem USA og Sovjetunionen, hvilket primære mål var at komme først til Månen. Kapløbet foregik fra omkring 1957 til 1975.

Baggrunden for rumkapløbet var spændingerne mellem supermagterne efter 2. Verdenskrig. Kapløbet startede for alvor, da Sovjetunionen sendte den første satellit Sputnik ud i rummet den 4. oktober 1957. Sovjetunionen tabte kampen om at komme først til Månen, men de sendte det første menneske ud i verdensrummet.
Læs meget mere om rumkapløbet i indlægget Rumfart

Hvem var leder af Sovjetunionen

Vladimir Lenin, 1922-1924

Sovjetunionens grundlægger, men fik ikke den store indflydelse på statens opbygning pga. sin sygdom
Læs mere her om Vladimir Lenin

Josef Stalin, 1924-1953

Josef Stalin førte Sovjetunionen sejrrig igennem 2. Verdenskrig og en storstilet industrialisering. Han huskes dog som en brutal leder med hans deportationer og udrensninger.

Georgij Malenkov, 1953

Leder efter Stalins død, han blev dog hurtigt sendt på sidelinjen

Nikita Khrusjtjov, 1953-64

Han stod bag store landbrugsreformer og Cubakrisen.

Leonid Bresjnev, 1964-1982

Hans periode var præget af økonomisk stagnation og en forværring af forholdet til USA.

Juri Andropov, 1982-1984

I hans periode på 16 måneder gennemførte han en oprydning i det sovjetiske lederskab

Konstantin Tjernenko, 1984-1985

Hans helbred gjorde, at han nærmest ikke kunne styre landet.

Mikhail Gorbatjov, 1985-1991

Det lykkes Gorbatjov at reformere Sovjetunionen, men det lykkes ham dog ikke at holde landet samlet.

Hvordan opløste Sovjetunionen

Lederen Gorbatjovs reformer, der skulle haveført Sovjetunionen ind i en ny tidsalder, begyndte at komme ud af hans kontrol i 1990. Flere nationale bevægelser i flere af Sovjetunionens starter krævede løsrivelse fra Sovjetunionen samtidig var økonomien i frit fald.

En gruppe konservative kommunister forsøgte at kuppe sig til magten i august 1991. Gorbatjov blev holdt indespærret, mens folket og militæret nu begyndte at slutte sig til hans rival Boris Jeltsin. Jeltsin fik hurtigt afværget kupforsøget, hvorfor han nu fremstod som lederen, og han erklærede i december 1991 Rusland uafhængigt. Sovjetunionen var hermed opløst.

Sovjetunionens fald

Sovjetunionens fald skete i december 1991

Berlinmurens fald

I løbet af 1989 bredte der sig store folkelige protester i det kommunistiske Østeuropa. Dette resulterede i, at den ungarske regering besluttede at åbne den ungarske grænse mod Østrig for østtyskerne. Denne åbning resulterede i en massiv strøm af østtyskere flygtede via Ungarn til Østrig og videre til Vesteuropa. Dette førte til store protester i Østtyskland, hvor folk gik på gaden og krævede større frihed og bedre levevilkår.

Dette førte til Berlinmurens fald den 9. november 1991.
Læs meget mere om Murens fald og dets betydning her

Hvad betød Sovjetunionens opløsning

Sovjetunionens opløsning betød en genforening af Tyskland, men også en genforening af Europa. EU og NATO begyndte at udvide mod øst i forhold til medlemslande.

Det var det store fald for kommunismen i Østeuropa, som medførte stor medvind til nationale bevægelser i de tidligere østbloklande og sovjetrepublikker.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.

Sitemap
user